Hoogbegaafdheid - Hooggevoelig en moe?

Page content

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid houdt in dat iemand begaafd is op het vlak van intelligentie: iemand heeft een intelligentiequotiënt (IQ) van 130 of hoger. Dat kan worden vastgesteld met een intelligentietest. Daarnaast kan iemand die hoogbegaafd creatief en flexibel met problemen omgaan; iemand heeft specifieke denk-, leer en oplossingsstrategieën. Ook kan iemand sterk taakgericht bezig zijn en doorzetten. De hoogbegaafdheid kan zo tot uiting worden gebracht.

Hieronder volgen wat kenmerken die bij hoogbegaafdheid kunnen horen; deze kunnen van persoon tot persoon variëren.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Kenmerken wat betreft het denken:

 • Een goed geheugen hebben
 • Snel kunnen denken
 • Snel verbanden kunnen leggen, bijvoorbeeld tussen oorzaak en gevolg, en met grote gedachtesprongen kunnen nadenken
 • Een sterkte concentratie hebben
 • Sterk kunnen observeren
 • Een sterk voorstellings- en verbeeldingsvermogen hebben
 • Alert zijn
 • Kritische en gerichte vragen kunnen stellen
 • In vergelijking met leeftijdgenoten een bovengemiddeld taalgebruik en relatief grote woordenschat hebben
 • Een opvallend brede algemene kennis hebben
 • Hoog scoren op schooltoetsen. Het kan ook zo zijn dat hoogbegaafde mensen ‘onder-presteren’, omdat ze zich vervelen en lesstof niet aansluit op hun niveau en daarom gemiddeld of onder het gemiddelde niveau scoren.
 • Met meerdere taken tegelijkertijd bezig kunnen zijn
 • Flexibel zijn
 • Creatief zijn; op een originele manier problemen oplossen

Kenmerken wat betreft initiatief nemen:

 • Initiatiefrijk zijn
 • Nieuwsgierig zijn en kennis willen vergaren (dit kan op specifieke vlakken zo zijn). Dingen willen onderzoeken en experimenteren
 • Uit zichzelf gemotiveerd zijn om te leren
 • Zichzelf vaardigheden aanleren zoals leren rekenen en lezen (hoogbegaafde mensen kunnen ‘autodidacten’ zijn)

Overige kenmerken:

 • Een hoge mate van onafhankelijkheid tonen
 • Originele humor laten zien

Klachten

Het kan dat hoogbegaafdheid nog niet goed wordt beheerst. Iemand/de omgeving kan dan bijvoorbeeld last hebben van:

 • Ongeduldigheid
 • Explosiviteit
 • Sterke meningen, betweterig of arrogant overkomen
 • Opgaan in presteren of onderpresteren (en verveling)

Hoogbegaafdheid kan samengaan met klachten zoals AD(H)D en dyslexie. Ook kunnen mensen die hoogbegaafd zijn soms wat ‘houterig’ of onhandig overkomen.

HSP hoogbegaafd

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken. Een HSP kan hoogbegaafd zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ongeveer 2% van de bevolking is hoogbegaafd. Iemand die hoogbegaafd is kan HSP zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Kenmerken die overeenkomen met hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid kunnen onder meer zijn:

 • Ervan houden om dingen alleen te doen
 • Empatisch zijn; gevoelig zijn en je goed kunnen inleven in een ander, empatisch reageren op sociale en interpersoonlijke relaties
 • Sterke sterke gevoelens hebben
 • Filosofisch zijn ingesteld, nadenken over de zin van het leven
 • Perfectionistisch zijn, de lat hoog leggen
 • Reflecteren, zelf kritisch zijn
 • Intens leven
 • Een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben
 • Een rijke emotionele belevingswereld hebben

Als hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid nog niet goed wordt beheerst kan er spraken zijn van miscommunicatie en/of je onbegrepen of niet ‘aangesloten’ voelen op andere mensen. Ook kan het zijn dat je het moeilijk vindt om fouten te maken.

Hoogsensitief & moe? Nu niet meer 🙂
Vul hieronder je naam & e-mailadres in en ontvang een PDF met 20 HSP tips voor meer energie!
Privacywaarborg: ik zal in geen geval jouw gegevens aan derden verstrekken.

  Comment Section

  0 reacties op “Hoogbegaafdheid

  Plaats een reactie


  *