HSP begeleiding

HSP begeleiding houdt in dat een hoogsensitief persoon wordt begeleidt. Deze begeleiding kan op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel niveau worden gegeven. Er bestaat geen officiële beroepsvereniging waardoor iemand zich ‘HSP begeleider’ mag noemen: het is geen beschermde titel. HSP kunnen in principe begeleid worden door de reguliere en aanvullende zorg. Een synoniem voor HSP begeleiding is HSP hulp.

Veel HSP begeleiders richten zich vaak of op:

  • Fysiek vlak
  • Óf op emotioneel en mentaal vlak

In de reguliere zorg wordt bijvoorbeeld veel gewerkt met cognitieve gedragstherapie. Ik merkte zelf als HSP dat dit niet op mij aansloot en veel te rationeel voelde. Ik liep vast in de reguliere zorg: ik zie dat vaker bij HSP.

In de aanvullende zorg werken sommige HSP begeleiders vanuit een holistische visie: dat houdt in dat zij zowel fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel een verband zien en geloven dat alles invloed op elkaar heeft. Veel HSP blijken baat te hebben bij zo’n holistische visie en totaalaanpak: het kan een gevoel van thuiskomen en eenheid geven.

HSP begeleiding: belangrijke aandachtspunten

In deze video deel ik 5 tips waar je op moet letten als je HSP begeleiding zoekt:

Als je een HSP begeleider zoekt, is het belangrijk om stil te staan op welk vlak diegene precies helpt (fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel) en wat zijn/haar visie is en of dat goed bij jou aansluit.

Sta ook stil bij de achtergrond van de HSP begeleider; niet alleen bij diens opleiding en scholing, maar ook wat voor levenservaring iemand heeft opgedaan. Het kan bijvoorbeeld heel vervelend zijn als je een begeleider of arts hebt die je hooggevoeligeid ondanks wetenschappelijke onderbouwing niet (h)erkent. Het kan bijvoorbeeld wel fijn zijn als de HSP begeleider zelf HSP is en ervaringsdeskundig is op het vlak waarin hij of zij begeleiding aanbiedt. Hieronder volgen wat voorbeelden van benamingen die HSP begeleiders kunnen hebben.

HSP coach

‘Coach’ is geen beschermd beroep, zoals bijvoorbeeld bij een psychiater of psychotherapeut wel het geval is. In principe kan en mag iedereen zich dus coach noemen. Ga je naar een coach, achterhaal dan diens achtergrond zodat je weet dat je naar een goede gaat.

HSP therapeut

Ieder die een therapie toepast, ongeacht de vorm, kan therapeut genoemd worden. Het is geen beschermde titel. Ga je naar een therapeut, achterhaal dan zijn of haar achtergrond zodat je weet dat de kwaliteit goed is.

HSP Psycholoog

De titel ‘psycholoog’ is in Nederland niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen zich psycholoog kan noemen, ook zonder studie. In België is dit niet het geval. Het woord ´psyche´ betekent ´geest´ en het woord ´ologie´ betekent ´studie´.

Een ‘echte’ psycholoog is geschoold op het vlak van de menselijke geest. Enerzijds zijn er universitaire psychologen, die met name sterk op onderzoeks- en analysevlak zijn opgeleid. Anderzijds zijn er Toegepast Psychologen, professionals die tijdens hun HBO studie wetenschappelijk onderbouwde kennis (psychologische principes en theorieën) hebben leren toepassen in de praktijk en vooral oplossingsgericht werken.

In het filmpje vertel ik er meer over:

Mijn achtergrond:
Ik heb een Bachelor of Applied Psychology (gevolgd bij Hogeschool Saxion Next, dat is een particuliere en door de overheid erkende HBO opleiding die is geregistreerd in het CROHO onder nummer 34507).

Een psycholoog die gespecialiseerd is in hooggevoeligheid, wordt in de volksmond ook wel HSP psycholoog genoemd. Een HSP psycholoog kan zelf hoogsensitief zijn, maar dat hoeft niet.

Tips

  • Raadpleeg bij klachten ook altijd een arts.
  • Volg je gevoel; doe wat prettig voelt en kies een HSP begeleider die bij jou past. Wil je bijvoorbeeld liever door een man of een vrouw geholpen worden die zelf wel/niet hoogsensitief is? En in welke vorm (bijvoorbeeld door middel van wekelijkse gesprekken, en/of online)? Let tevens ook op diens specialisatie!
  • Kom je als HSP uit België en ben je op zoek naar hulp? Check deze blog.

In het artikel Je zal het maar zijn: hoogsensitief, van Women’s Health vertel ik ook wat over HSP begeleiding.

Check hier de manieren hoe ik je kan helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *