Dyscalculie

spel met dobbeltstenen

Dyscalculie houdt in dat er, zonder dat er sprake is van een intellectuele stoornis, er een leerstoornis in het vermogen om te rekenen aanwezig is.

Dyscalculie kenmerken

Iemand  kan diverse kenmerken vertonen. Deze kenmerken kunnen van persoon tot persoon verschillen. Hieronder volgen wat voorbeelden.

  • Moeite hebben om te tellen.
  • Moeite hebben om een som uit (het hoofd uit) te rekenen.
  • Getallen door elkaar halen. Zo kunnen honderden, tientallen en eenheden met elkaar verwisseld worden. Iemand kan bijvoorbeeld moeite hebben om het getal 76 uit te spreken en getallen door elkaar halen en denken: “zeg ik  zesenzeventig of zevenenzestig”? In het Engels is het uitspreken van getallen vaak makkelijker, omdat het uitspreken van een getal begint bij ‘het begin’ van de eenheid.
  • Moeite hebben om getallen te onthouden.
  • Moeite hebben om rekenen te automatiseren, bijvoorbeeld om tafels uit je hoofd te leren.
  • Ernaar neigen om je vingers te gebruiken bij tellen.
  • Geen interesse hebben in rekenen.
  • Er lang over doen om dingen te berekenen.
  • Ruimtelijk oriënteren is vaak lastig. Mensen kunnen bijvoorbeeld kaartlezen of kloklezen moeilijk vinden of moeite hebben om dingen te plannen en in te schatten hoelang ze ergens de tijd voor nodig hebben.
  • Moeite hebben om hoeveelheden te begrijpen en om te begrijpen of een getal groter of kleiner dan een ander getal is.

Dyscalculie onderzoek

Dyscalculie is aangeboren; zowel kinderen als volwassenen kunnen het hebben. De hersenen zijn ten opzichte van iemand zonder dyscalculie, minder actief. Professor Dr. Hans van Luit doet onderzoek naar dit fenomeen.

Het is een misverstand dat mensen met dyscalculie ‘dom’ zijn; mensen hebben geen intellectuele stoornis en kunnen een normaal en hoog IQ hebben en hoogbegaafd zijn. Sommige Nieuwetijdskinderen hebben dyscalculie. Het kan ook zo zijn (maar dat hoeft niet) dat mensen met een stoornis zoals Asperger het hebben.

Dyscalculie test

Er bestaat geen gratis online wetenschappelijk onderbouwde test, waarmee je zelf kunt testen of je dyscalculie hebt. Herken je je in de bovenstaande kenmerken, dan kan het dat er mogelijk sprake is van deze leerstoornis.

De diagnose dyscalculie kan in Nederland worden vastgesteld door een orthopedagoog of gezondheidszorgpsycholoog die in het BIG-register staat. Er wordt daarbij bijvoorbeeld gekeken of iemand voldoende onderwijs heeft gehad en uitgesloten dat er geen intellectuele stoornis is of er emotionele problemen zijn. Als iemand deze leerstoornis blijkt te hebben, dan kan er een verklaring worden gegeven wat handig kan zijn op school. Iemand kan bijvoorbeeld extra tijd krijgen bij het maken van schooltoetsen.

Dyscalculie behandeling

Dyscalculie valt niet ‘weg’ te krijgen. Wel kan iemand leren om met dyscalculie om te gaan en oefenen om beter grip te krijgen op rekenen, bijvoorbeeld met professionele hulp.

Aanvullende artikelen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top