Home   Blog   Depressie overwinnen: 6 tips voor HSP

Depressie overwinnen: 6 tips voor HSP

depressieve vrouw buigt haar hoofd voorover

Je somber, leeg, of afgevlakt voelen is iets wat bijna iedereen kent. Het wordt ook wel een dipje genoemd. Dit kan ‘doorslaan’ in een zeer sterke emotie met lading, waarbij je het leven niet meer ziet zitten. Meestal wordt dan het woord depressief gebruikt. Voor de buitenwereld is dit onderwerp vaak nog een groot taboe.

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hooggevoelig of hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken. Hooggevoelige mensen kunnen relatief snel last krijgen van depressie en deze gevoelens extra intens ervaren. Helemaal als je je depressief voelt, ben je vaak (onbewust) overgevoelig voor van alles. Wellicht ben je eenzaam en voel je niet erkent en onbegrepen. Dit kan leiden tot een nog depressiever gevoel, vermoeidheid en jezelf terugtrekken. Misschien verstop je je het liefste in bed en wil je slapen, wat niet lukt of beperkt het je functioneren en kun je nauwelijks werken. Dit kan frustrerend zijn. Deze vicieuze cirkel kun je doorbreken.

Je kunt zelf leren omgaan met depressie, meer plezier en voldoening in je leven creëren en zelfs depressie overwinnen!

Wat is depressie?

In het reguliere circuit bestaan diverse criteria wat depressie is. Een definitie en criteria staan bijvoorbeeld in het boek DSM-IV. Aan de hand van reguliere criteria uit dit boek, wordt depressie officieel door professionals zoals een psychiater of psycholoog vastgesteld. Soms wordt er in het reguliere circuit gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde testen. HSP kunnen hier weerstand tegen hebben, omdat ze vaak niet van ‘hokjes’ houden.

Er is online geen wetenschappelijk onderbouwde zelftest waarmee je zelf een diagnose kan stellen. Wil je een indruk krijgen of je wellicht depressief bent? Check dan de symptomen hieronder.
depressieve vrouw

HSP en depressie

Hooggevoelige mensen pikken bewust en onbewust extra prikkels zoals emoties op. Zo kunnen zich van het een op het andere moment somber, of lusteloos voelen. Dit gevoel bestaat in allerlei ‘gradaties’. Zo is een relatief lichte vorm melancholie: dingen zwaarmoedig of droefgeestig ervaren.

In onze westerse cultuur lijkt het bijna niet toegestaan om eens een keer emoties met lading te delen en/of ‘negatief’ te doen, waardoor veel HSP geforceerd positief doen. Hier kunnen allerlei (onbewuste) angsten aan ten grondslag liggen. Je anders voordoen dan wat je ervaart vreet energie en kan ervoor zorgen dat je juist nog minder lekker in je vel gaat zitten.

Melancholie kan ‘doorschieten’ in een zwaardere vorm: depressie.

Symptomen depressie

Er bestaan diverse vormen van depressie. Deze kunnen variëren in:

 • Heftigheid; van een lichte depressie tot een ernstige depressie.
 • Tijdsduur; van 1 periode tot herhalende periodes.

Centraal staat bij een depressie:

 • Je gevoel en stemming die somber of neerslachtig is.
 • En/of een verlies aan levenslust, denk maar aan belangstelling (interesse) of genoegen (plezier) in het leven.

Bij een depressie ervaar je lijden.

Een depressie kan onder meer samen gaan met:

 • Verlies van, of juist een overmatige eetlust
 • Slaapproblemen
 • Seksuele problemen
 • Agressiviteit
 • Je terugtrekken
 • Lusteloosheid
 • Gevoelens die helemaal of deels verdwijnen (‘gevoelloos’ zijn; geen emoties beleven)
 • Verdriet
 • Gevoelens van hopeloosheid of wanhoop
 • Gevoelens van waardeloosheid
 • Gevoelens rondom falen, schuld of angst
 • Gedachten aan de dood en/of zelfmoord
 • Een gevoel van rusteloosheid of vertraging
 • Vermoeidheid en weinig energie
 • Moeilijk kunnen nadenken, concentreren en kiezen

Soorten depressie

Er bestaan allerlei soorten depressie, hieronder vind je de 6 meest voorkomende en hun kenmerken:

 1.  Depressieve stoornis (ook wel: unipolaire depressie of ‘gewone’ depressie’ genoemd).
  Een depressieve stoornis houdt in dat iemand voor langere tijd neerslachtig/somber is is. Dit kan zijn voor 1 periode, of voor meerdere periodes het geval zijn.
 2. Dysthyme stoornis
  Bij een dystyme stoornis is minimaal 2 jaar een (lichte) depressieve stemming en sprake van twee of meer andere depressieve symptomen. Alhoewel de klachten vaak ‘milder’ ten opzichte van een depressieve stoornis zijn, wordt een dysthyme stoornis vaak door de langdurigheid als zwaarder ervaren.
 3. Bipolaire stoornis of manische depressie
  Hierbij worden vreugdevolle, extreem energieke en opgewekte periodes afgewisseld met neerslachtige periodes.
 4. Psychotische depressie.
  Naast depressieve gevoelens is er bij een psychotische depressie ook sprake van ook hallucinaties of waangedachten: deze wanen zijn vaak gerelateerd aan de depressie.
 5. Postnatale depressie (soms ook prenatale depressie)
  Postnatale depressie kan binnen 4 maanden na de bevalling bij vrouwen optreden. De klachten lijken op een ‘gewone’ depressie. Naast het hebben van depressieve gevoelens kunnen vrouwen ook niet genieten van hun baby.
 6. Seizoensgebonden depressie
  Dit type depressie treedt enkel op in een specifiek seizoen als het voorjaar, najaar (dit wordt ook wel een herfstdip of herfstdepressie) of winter (dit wordt ook wel winterdip of winterdepressie genoemd).

vrouw houdt hand voor haar gezicht en toont emoties in gezicht niet

Oorzaak depressie

Er zijn diverse oorzaken van depressie op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. Ze zijn te verdelen in ‘externe’ en ‘interne’ oorzaken. ‘Externe’ en ‘interne’ oorzaken beïnvloeden elkaar (onbewust). Vanuit een holistische visie is niets ‘toevallig’ en alles met elkaar verbonden. Het is een misverstand dat een burn-out hetzelfde is als een depressie.

Met name mogelijke externe oorzaken:

*entiteiten (zoals overleden personen)
*andere personen die depressief zijn
*grote transformaties op aarde waarbij angstgevoelens worden getransformeerd naar liefde (deze veranderingen uiten zich onder meer in economie en klimaat, wat een hoop kan losmaken)

Dit laatste type, ‘onzichtbare’ en/of onbewuste energieën, is een vaak voorkomend en onderschat probleem bij depressieve HSP!

Met name mogelijke interne oorzaken:

 • Mensen die last hebben van onzekerheid, perfectionisme, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en angsten (kenmerkend voor HSP)  kunnen vatbaarder zijn voor depressie.
 • Gevoeligheid. Bij een manische depressie worden diepe dalen van neerslachtigheid en hoge pieken met vrolijkheid ervaren: HSP kunnen doordat zij (onbewust) open staan voor indrukken hier vatbaarder voor zijn. Bij een psychotische depressie komen wanen en hallucinaties voor. Vooral heel gevoelige HSP kunnen als zij hun gevoeligheid nog niet goed beheersen last krijgen van wanen en hallucinaties en niet meer weten wat de realiteit is; dit is een valkuil van hun sterke kwaliteit van intuïtief waarnemen.
 • Onafgeronde ervaringen uit andere tijden, zoals uit vorige levens. Dit kunnen bijvoorbeeld vorige levens zijn waarbij je laatste stukje van dat vorige leven eindigde met gedachten als ‘Ik wil dood’ en/of depressieve gevoelens en aanverwante ervaringen die nog niet goed zijn afgerond.
 • Heimwee naar subtielere dimensies van Liefde waar je oorspronkelijk vandaan komt, de aarde en het lichaam als ‘beperkend’ ervaren en ‘terugwillen’ naar Eenheid.

Relatie hooggevoeligheid en depressie

Iemand die depressief is, hoeft niet perse HSP te zijn, wel zijn HSP vaak vatbaarder voor depressie.

Helaas herkent en erkent nog niet iedereen hooggevoeligheid. Het kan heel goed zijn dat iemand (onbewust) een HSP is en (onbewust) last heeft van allerlei prikkels en daarom depressief is. Een kwaliteit van signalen oppikken van jezelf en/of een ander, schiet als het ware door naar een grote valkuil van je somber voelen en/of niet meer willen leven.

Enkel depressie gediagnosticeerd ‘krijgen’ terwijl er (ook) sprake is van de sterke valkuilen van hooggevoeligheid kan moedeloos maken. De ‘scheidslijnen’ tussen dit gebied en in hoeverre ze ‘samenwerken’ (wel/niet hoogsensitief zijn en/of voldoen aan de reguliere criteria van depressie) zijn relatief dun.

depressieve vrouw zit op stoel met hoofd voorovergebogen

Behandeling depressie

In het reguliere circuit zoals zijn er met name fysieke en mentale behandelingen zoals:

 • Medicatie als antidepressiva.
 • Elektro convulsietherapie, waarbij er onder narcose stroomstootjes worden toegediend door de hersenen.

Deze methodes ‘onderdrukken’ vaak de heftige emoties, maar ze pakken de oorzaak niet aan. Sommige HSP hebben daarom weerstand tegen deze behandelingen. Ze zijn vaak ook bang om ‘niets’ meer te voelen. In sommige gevallen kunnen deze methodes echter wel (tijdelijk) effectief zijn.

 • Cognitieve gedragstherapie, waarbij de nadruk ligt op gedachten onderzoeken.
 • Daarnaast wordt soms gebruik gemaakt van sporten en omega 3.

Vaak hanteren Nederlandse huisartsen de richtlijnen van het NHG (Nederlands huisartsen genootschap).

Depressie overwinnen: tips

Deze tips voor HSP komen vanuit een holistische visie:

Tip 1. Raadpleeg bij klachten altijd een arts en vind hulp die fijn voor jou voelt

HSP hebben vaak baat bij een antroposofische huisarts.

Tip 2. Ontdek de oorzaak van de depressie

Er zijn vaak veel ‘onzichtbare’ energieën die hoogsensitieve personen (onbewust) beïnvloeden als zij hun hooggevoeligheid nog niet goed beheersen. Dit kan onder meer zitten in (onbewust) last hebben van entiteiten en onafgeronde vorige levens en hierboven geschreven oorzaken. Raadpleeg een professioneel die verstand heeft van zowel hooggevoeligheid als van depressie en intuïtief ‘onzichtbare’ energieën kan waarnemen.

Tip 3. Pak de oorzaak aan overwin depressie gerelateerde blokkades

Zo werk je aan een langdurige oplossing.

Tip 4. Leer je hooggevoeligheid beheersen

Vaak hebben HSP zich een enorme ‘last’ ‘aangetrokken’ die niet van hen is, maar van een ander en/of uit andere tijden komt. Dit kan enorm zwaar maken en ertoe leiden dat je niet meer wilt leven. Blijf daarom bij jezelf. Leer jezelf begrijpen en onderscheiden wat qua emotie van jezelf of een ander is. Zo creëer je meer voldoening en plezier in je leven!

Tip 5. Relativeer

Met melancholie is niets mis. Immers: je kunt pas Licht ervaren als je ook weet wat ‘donker’ is. Jezelf toestemming geven om depressief te mogen zijn en dit te accepteren, in plaats van te onderdrukken, geeft ruimte. Dit kan paradoxaal lijken. Gun jezelf bewust de tijd om al je gevoelens toe te staan en te uiten. Vaak hebben HSP last van schaamtegevoelens. Door dit te erkennen, creëer je ruimte om te transformeren. Durf te praten over je gevoelens met anderen die je vertrouwt. Je hoeft niet je sensitiviteit (met zijn kwaliteiten en valkuilen) aan de kant te zetten; het mag er allemaal Zijn.

Tip 6. Vertrouw

Je krijgt altijd precies dat op je pad wat je aankan. Vertrouw erop dat je je lichaam, emoties en gedachten hebt, maar niet Bent. Je Bent zoveel meer! Je bent hier om de Eenheid die je in Wezen Bent te manifesteren en te delen. Vertrouw op al die liefdevolle kwaliteiten die in jou zitten. De wereld wacht op jou en jij Bent waardevol! ♥.

Meer weten?

Floreer in je werk als hoogsensitieve vrouw, Training gegeven door HSP Femke de Grijs

De training Floreer in je werk als hoogsensitieve vrouw gaat verder in op het onderwerp depressie in relatie tot hooggevoeligheid. Zo komen er in de training meer (onbekende) oorzaken van depressie aanbod. In de training ontdek je verder onder andere:

 • Wat hoogsensitiviteit precies inhoudt
 • Of je hoogsensitief bent
 • Hoe je hooggevoeligheid inzet als kracht

Klik hier voor meer informatie over de training & hoe je mee kan doen>>>

Over Femke de Grijs

Zelf heb ik last gehad van depressieve gevoelens; ik had periodes waarin ik niet meer wilde leven en me afvroeg waar ik het allemaal voor deed.

In de GGZ kreeg ik de diagnose dysthyme stoornis. Het label en de voorgestelde (cognitieve) behandeling in de reguliere zorg voelden voor mij niet kloppend. Ook voelde ik dat anti depressiva niet voor mij als de oplossing. Ik liep vast in de reguliere gezondheidszorg…Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Mijn depressieve gevoelens had onder meer te maken met een onbehandeld vitamine B12 tekort. Het bleek dat ik een opnamestoornis van vitamine B12 heb: deze dient in principe altijd met injecties te worden behandeld.

Ook werden mijn depressieve gevoelens veroorzaakt doordat ik mijn hooggevoeligheid nog niet beheerste en allerlei blokkades zoals afkomstig uit vorige levens had. Ik kon bijvoorbeeld slecht bij mezelf blijven en mezelf afschermen.

Doordat ik de juiste behandeling kreeg voor mijn vitamine B12-tekort (met injecties) en blokkades (zoals uit vorige levens) overwon en bij mezelf leerde blijven werd ik energieker en kreeg ik weer zin in het leven.

Met mijn achtergrond als Toegepast Psycholoog ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleide vrouwelijke HSP die last hebben van vermoeidheid. Ik leer ze hoe ze energieker en productiever zijn.

Centraal staat in mijn holistische benadering mijn intuïtie; hiermee ontwikkelde ik succesformules die je helpen om snel blokkades te overwinnen.

Mijn succesformules deel ik graag met jou : ).

Aanvullende blogs

8 reacties op “Depressie overwinnen: 6 tips voor HSP”

 1. blank

  hoe vind je die blokkades dan zelf terug? of als je ze kent hoe werk je ze weg ?
  zonder al teveel hinder in je dagelijkse leven zoals job etc
  Heb eerder al 6 maanden thuis gezeten (4j geleden )erg veel gewerkt aan mezelf toen maar laat ons stellen dat je dit niet elke keer kan
  vind het vaak moeilijk gaat niet snel soms

 2. blank

  Hoi Inge,

  Dat vind ik een hele mooie vraag (zou ik een boek apart over kunnen schrijven ;).

  Er zijn diverse methodes om blokkades te ontdekken. Sommige HSP ontdekken ze bijvoorbeeld als ze een boek lezen, een CD luisteren, een online training volgen en transformeren ze daar ook mee. Anderen ontdekken ze in ”in real life” contact met anderen (bijvoorbeeld met vrienden en/of professionals). Dat is vooral bij ”blinde vlekken”/”verborgen” blokkades (dus blokkades die anderen wel waarnemen maar HSP zelf nog niet) erg handig :).

  Namaste, Femke

 3. blank

  ik geloof niet in vorige levens. wel in een voorbestaan waarbij we bij God waren en al een ontwikkeling door maakten. die ontwikkeling hebben we mee genomen naar de aarde. straks, na dit leven op aarde, maken we verdere ontwikkelingen door hier op aarde als een engel of ergens anders in de geestenwereld. uiteindelijk zullen we een verheerlijkt lichaam hebben, zoals onze Vader in de Hemel. een eeuwige cirkelgang.

 4. blank

  Heyy femke intresant dit artiekel.
  Vraag ben twee weken geleden ook getest op b12 tekort,waarde 144 mijn huisarts zegt geen te kort.
  Volg cognitieve gedrag therapie en heb fluoxitine twee tabletjes aangevuld met methylfenidaat die ik tot 4 tabletten mag verhogen als nodig voor adhd actie klachten.
  Voel me nu eigelijk wat afgescheept.
  Uit eerdere ervaringen van kennissen is gebleken dat ze niet zo veel van b12 willen weten ene liever aan de duurdere en schadelijker medicatie zetten , mijn gevoel zegt ook wat anders. Ook gebruik ik 200 mg thyrax voor myn traag werkende schild klier ik kwakkel al langer als twee jaar.
  Waar t eind vorigjaar misging opgebrand depressief negatief pessimistisch etc heb wat afgehuurd t hoefde niet meer voor mij.
  Gelukkig gaat t iets beter langzaam aan,alleen lichaamelijk niet nog erg moe erg gegroeid na dat ik veel afgevallen was ook erg k… Maar t zei zo. Heb je tips of info waar ik Hulp verder kan krijgen of wat ik moet doen. Groet petra

  1. blank

   Hey Petra,

   Vervelend! Bij klachten raad ik voor de zekerheid ook aan om een (fijne) arts raad te plegen. Wellicht vind je dit interessant om te lezen: https://femkedegrijs.com/vitamine-b12-tekort-en-vermoeidheid-wat-kun-je-doen-4-tips-voor-hsp/ en https://femkedegrijs.com/b12-tekort-misverstanden/

   Ik help vermoeide HSP met met het Complete HSP Jaartraject ‘Van vermoeid naar een leven waarin jij bloeit!’. Momenteel zijn de deuren van dit traject tijdelijk gesloten. Ik zal je op de hoogte houden van wanneer de deuren opgaan en hier meer informatie over bekend is en je van harte welkom bent om deel te nemen :).

   Groetjes,
   Femke

 5. blank

  Hallo Femke, heb je ook een link naar mensen die met een HSP persoon een relatie hebben en hoe die het beste te onderhouden is? Wil mijn vriendin zo graag begrijpen, bijt mijn tanden stuk, krijg alleen maar verwijten en zo nu en dan zegt ze we passen niet bij elkaar. Zij sluit zich op, zondert zich af en ik draag haar op handen. Pffff

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar top