Asperger

Asperger wordt ook wel het Syndroom van Asperger genoemd en valt onder Autismespectrum Stoornissen (ASS). Asperger is een vorm van autisme. Autisme bestaat in allerlei varianten. Asperger wordt qua problemen die dit voor de betrokkene en zijn/haar omgeving oplevert en de manier waarop het zich uit, vaak milder of lichter ten opzichte van de andere vormen van autisme gezien. Dit staat los van hoe iemand Asperger beleeft en de mate waarin iemand met Asperger zich inzet: dat kan iemand bijvoorbeeld als zwaar ervaren.

Bij Asperger horen diverse kenmerken: deze kunnen van persoon tot persoon variëren. Mensen kunnen bijvoorbeeld eerlijkheid heel belangrijk vinden. Hieronder volgen wat voorbeelden van kenmerken.

Asperger kenmerken

Mensen met Asperger én mensen met klassiek autisme kunnen:

 • Een beperkt aantal interesses hebben.
 • Een beperkt aantal activiteiten doen; mensen met Asperger kunnen herhalingsgedrag laten zien en moeite hebben met veranderingen. Er kan sprake zijn van motorische- of coördinatieproblemen of perfectionisme.
 • Moeite hebben met sociale interactie en sociale communicatie. Mensen met Asperger kunnen:
  -Moeite hebben om taal te begrijpen, bijvoorbeeld qua sarcasme, spreekwoorden, gezegden en figuurlijke uitspraken letterlijk te nemen.
  -Moeite hebben om te begrijpen wat anderen voelen en denken. Het inleven in een ander, het omgaan met ‘ongeschreven’ sociale regels, emoties (en emoties herkennen en uiten) kan lastig zijn.
  -Communicatie problemen hebben. Iemand met Asperger kan het moeilijk vinden om iemand recht aan te kijken, kan monotoon praten of een gelaatsuitdrukking hebben die weinig expressief is.
  -Het moeilijk vinden om relaties aan te gaan en te onderhouden. Mensen met Asperger kunnen zich afsluiten en overgevoelig zijn voor aanraking, geur of geluid.

Verschillen tussen mensen met Asperger en mensen met klassiek autisme:
Mensen met Asperger kunnen:

 • Een intelligentie hebben die normaal of hoognormaal is en goed zijn in leren. Iemand met Asperger kan hoogbegaafd zijn. Sommige mensen kunnen sterk details opmerken en hebben over sommige onderwerpen een encyclopedische kennis.
 • Goed zijn in praten; mensen met Asperger hebben een normale taalontwikkeling (dit is bij mensen met klassiek autisme niet het geval) en spraakontwikkeling en kunnen relatief veel praten.
 • Meer fantasie hebben.
 • Meer behoefte aan vriendschappen hebben.

Combinatie stoornissen

Asperger kan samen gaan met andere klachten en stoornissen zoals:

 • ADD
 • ADHD
 • Dyscalculie
 • Dysgrafie (zonder dat er sprake is van een intellectuele stoornis, is er sprake van een stoornis in het vermogen om te schrijven)
 • Dyslexie
 • Dyspraxie (een stoornis waarbij informatie niet correct wordt verwerkt, wat leidt tot moeilijkheden bij motoriek en motorische vaardigheden)
 • Echolalia/echolalie (waarbij woorden of zinnen van een ander worden herhaald)
 • Obsessieve compulsieve stoornis (dwangneurose).

Mensen met Asperger kunnen moeite hebben met drukte en kunnen snel overprikkeld raken. Asperger leidt tot duidelijke tekortkomingen op belangrijke gebieden in het leven zoals op werk- en sociaal vlak. Daarom wordt het ook wel een stoornis genoemd.

Geschiedenis
De naam Asperger stamt af van Hans Asperger: een Oostenrijkse kinderarts die in 1944 voor het eerst over deze stoornis schreef. In Nederland is deze term sinds 1980 bekend. Asperger komt 4 keer zo vaak bij mannen ten opzichte van vrouwen voor.

Diagnose
De diagnose Asperger kon worden gesteld door een psychiater of GZ-psycholoog aan de hand van de DSM: een handboek voor de psychiatrie waar alle psychiatrische ziektes instaan. In de huidige DSM-5 wordt de classificatie Asperger niet meer gebruikt, echter deze diagnose is voor de uitgave van deze DSM versie wel regelmatig gesteld. Asperger valt nu onder ASS.

Hooggevoeligheid en Asperger

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich vaak in deze (HSP kenmerken). Een HSP kan eigengereid zijn, eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan en perfectionistisch zijn. Als een HSP zijn hooggevoeligheid nog niet goed beheerst, kan die zich verliezen in perfectionisme en ‘control freakerig‘ doen, gestresst raken als er op zijn vingers wordt gekeken, zich afsluiten en overgevoelig zijn voor aanraking, geur of geluid en overprikkeld raken en lijken op iemand met Asperger.

Toch is het zo dat als je HSP bent, je niet meteen Asperger hebt en als je Asperger hebt je niet meteen een HSP bent. Er bestaan veel misverstanden over hooggevoeligheid in relatie tot Asperger.

Er zijn belangrijke verschillen tussen hooggevoeligheid en Asperger:

 • Hooggevoeligheid is geen stoornis, Asperger wel. Hooggevoeligheid wordt pas een last als het niet goed wordt beheerst.
 • Een HSP neemt gemakkelijk waar wat er niet wordt gezegd en kan gemakkelijk ‘tussen de regels‘ doorlezen. Denk maar aan het begrijpen van lichaamshouding, mimiek, emoties, stemming en sfeer. Iemand met Asperger vindt dit moeilijk.
 • Een HSP kan zich gemakkelijk en goed inleven in anderen. Iemand met Asperger vindt dit moeilijk.
 • Voor een HSP zijn sociale vaardigheden gemakkelijk, voor iemand met Asperger niet.
 • Een HSP raakt als die zijn hooggevoeligheid nog niet goed beheerst vooral overprikkeld door allerlei indrukken die (onbewust) binnenkomen, iemand met Asperger raakt vooral overprikkeld doordat die veel moet beredeneren (‘wat bedoelt iemand nou werkelijk?’)
 • Een HSP kan makkelijker omgaan met veranderingen dan iemand met Asperger. Iemand met Asperger wil over het algemeen meer de controle behouden omdat die bang kan zijn voor verandering (en verandering vaak moeilijk kan plaatsen); iemand met Asperger kan daarom koppig doen. Een HSP kan vooral koppig doen vanuit een gevoel van rechtvaardigheid.

1 reactie(s) op "Asperger"

 • Door: Thijs op 10 november 2018

  Beste Femke,
  wat omschrijf dit helder. Mijn vrouw diagnosticeerde bij mij asperger. ( na haar omscholing van afgekeurde groepsleerkracht tot orthopedagoog ). Ik heb jarenlang professionele hulp nodig gehad om me te ontworstellen aan haar diagnose en de gevolgen ervan binnen ons gezin.
  Na de scheiding, jaren later, raakte ik verloofd, zij had net zo’n geschiedenis en was gescheiden. Door die korte verloving, ontdekte ik achteraf dat ik hoogsensitief ben. De eigenschappen van wat jij hierbij omschrijft maak ik nu dagelijks mee. Ik heb veel hulp nodig gehad om te ontworstellen aan de diagnose asperger door mijn ex-vrouw als orthopedagoog. Deze bevrijding brak pas door door de relatie met mijn verloofde, dat het niet om asperger ging maar om HSP.

  Bedankt voor je heldere uitleg.
  Hartelijke groet,
  Thijs

  Ps. Bij mij is twee keer in psychologische onderzoeken vastgesteld dat ik hoogbegaafd was.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *