Home   HSP Kennisbank   Begrippenlijst voor HSP   Positieve Psychologie

Positieve Psychologie

positieve psychologie

Positieve psychologie is een stroming binnen de psychologie die de nadruk legt op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Positieve psychologen doen onderzoek naar omstandigheden waarbij mensen tot bloei komen en technieken die het welbevinden van mensen bevorderen. Denk maar aan onderzoek naar succes, geluk, plezier, welbevinden, vriendschap, empathie en liefde.

Deze stroming binnen de psychologie manifesteert zich als een tegenhanger van reguliere psychologie, die zich meer richt op onmogelijkheden en op psychologische problemen zoals angst, depressie, stress en afwijkend gedrag.

Geschiedenis positieve psychologie

Positieve psychologie vloeit voort uit de humanistische psychologie. In 1950 en 1960 werd de stroming van de humanistische psychologie, mede door Abraham Maslov en Carl Rogers populair.

  • In plaats van dat er wordt gericht op afzonderlijke delen zoals het gedrag, de biologie of de problemen van de mens, staat in deze tak van de psychologie de mens als geheel centraal.
  • Ook heeft de vrije wil van de mens heeft een belangrijke rol in deze stroming: er wordt vanuit gegaan dat de mens een vrije keuze heeft en zichzelf kan ontwikkelen.

Positieve psychologie kwam onder de aandacht van professor en psycholoog Martin Seligman, toen hij president/voorzitter van de Amerikaanse Psychologische Associatie was in 1998. Ook hoogleraar en psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi (bekend door zijn onderzoek naar ‘flow’) wordt vaak in verband gebracht met deze stroming binnen de psychologie. Dit geldt ook voor Sonja Lyubomirsky.

Positieve psychologie in de praktijk

In tegenstelling tot de humanistische psychologie, heeft deze stroming binnen de psychologie wel een sterke wetenschappelijke fundering en een goede empirisch-wetenschappelijke basis. Nederlanders die zich met deze stroming van psychologie bezighouden zijn onder meer hoogleraar Ruut Veenhoven, hoogleraar Jan Walburg, onderzoeker Ad Bergsma, onderzoeker Djoerd Hiemstra en docente Jacqueline Boerefijn. Hier kun je een overzicht vinden van meer onderzoekers uit andere landen, die zich bezighouden met deze stroming binnen de psychologie.

Het boek Positieve psychologie in de praktijk van Frederike Bannink gaat tevens op de praktijk in:
positieve psychologie in de praktijk Frederike Bannink

Deze stroming binnen de psychologie is een levensstijl die je zowel in je privé- als zakenleven kan inzetten. Het kan bijvoorbeeld door professionals als tool worden ingezet tijdens het verzorgen van coaching.

Positieve psychologie oefeningen

Er bestaan diverse oefeningen vanuit deze stroming binnen de psychologie, zoals van Martin Seligman, Mihaly Csikszentmihalyi en Sonja Lyubomirsky (bekend van het boek ‘De maakbaarheid van het geluk‘, zie hieronder). Je kunt deze oefeningen op diverse manieren verkrijgen, bijvoorbeeld in een opleiding, cursus of boek:

Positieve psychologie opleiding

Er bestaan diverse mogelijkheden waarin je kan leren hoe je met deze stroming binnen de psychologie werkt. Zo bestaat er:

Positieve psychologie boeken:

Voor docenten:
gelukkig voor de klas Jacqueline Boerefijn

Overige boeken:
de maakbaarheid van het geluk sONJA Lyubomirskyauthentic happiness Martin Seligmande kracht van positieve psychologie Charlotte Stylepositieve psychologie Thalmannpositieve psychologie als bron van geluk Christopher Andrehandboek positieve psychologie
Klik op de bovenstaande boeken voor meer informatie. Zo geeft het Handboek positieve psychologie een overzicht qua wetenschappelijke onderbouwing van deze psychologie stroming.

Netwerk

In Nederland bestaat er het Netwerk voor Positieve Psychologie. Ook bestaat op LinkedIn de groep Positieve Psycholoog.

Aanvullende artikelen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top