Home   Blog   Heb je als HSP een spiritueel teken nodig?

Heb je als HSP een spiritueel teken nodig?

vlinder en roze bloemen

Sommige HSP krijgen tekens van de kosmos en spirituele wereld, anderen niet. Hoe zit dat precies en heeft elke HSP tekens nodig? In deze blog ontdek je er meer over!

 

Wat zijn tekens?

Voordat je meer ontdekt over spirituele en kosmische tekens, kom je eerst achter de betekenis van tekens in het algemeen. Wat zijn dit precies? Er bestaan allerlei definities van tekens. In dit artikel gebruik ik deze betekenissen van tekens via Van Dale;

 1. verschijnsel
 2. voorteken
 3. symbool
 4. middel om iets of iemand aan te duiden
 5. zichtbaar of hoorbaar middel om iets te kennen te geven (zoals de deurbel die gaat)

Wat zijn signalen?

Een synoniem voor tekens zijn signalen. Een signaal is volgens Van Dale een ‘teken, sein dat er iets gaat gebeuren of dat je iets moet doen of laten’.

Wat zijn tekens voor HSP?

In elke samenleving zijn er officiële en onofficiële afspraken of regels omtrent tekens.

Officiële tekens voor iedereen

Officiële tekens zorgen ervoor dat er duidelijkheid is een maatschappij. Doorgaans worden officiële tekens door een overheid als nodig en noodzakelijk ervaren en hebben ze de intentie om bij te dragen aan veiligheid. Officiële tekens zijn afspraken tussen overheden en mensen in de maatschappij.

Een voorbeeld van een afgesproken teken in een maatschappij is een licht van een verkeerslicht. Als een verkeerslicht wereldwijd op rood staat, is dit een officieel wereldwijd teken om te stoppen. Daar dient iedereen zich aan te houden.

Tekens kunnen land- en cultuurgebonden zijn. Zo kunnen landen ook andere tekens via verkeerslichten geven, die enkel in een bepaald land van toepassing zijn.

rood verkeerslicht

Symbolen

Verder zijn er officiële en onofficiële symbolen die wereldwijd en in bepaalde culturen gebruikt worden.

Zo bestaat er een internationaal vredessymbool en symboliseert een hart liefde en in sommige culturen staat een klavertje vier symbool voor geluk.

Spirituele symbolen

Er bestaan allerlei symbolen die worden geassocieerd met religie en spiritualiteit zoals:

 • Ohm symbool
 • Ankh
 • Merkaba 
 • Yin-Yang
 • Levensboom
 • Lotusbloem
 • Oneindigheidsteken
 • Flower of life

Dit soort symbolen kunnen je bijvoorbeeld helpen om je te herinneren aan bepaalde kwaliteiten van energie en je inspireren om die die eigen te maken.

Handgebaren

Handgebaren kunnen in landen wat anders betekenen. Als je je wijs- en middelvinger omhoog steekt en hiermee een V-vorm maakt symboliseert dit in Nederland vrede, maar kan dit door sommige inwoners van bepaalde landen zoals Zuid-Afrika symbool staan voor waar in Nederland een middelvinger voor wordt gebruikt.

handen met vrede symbool

Bijgeloof

Er bestaan ook onofficiële regels omtrent tekens. Tekens kunnen een relatie hebben met bijgeloof. Bijgeloof is cultuurgebonden.

Zo bestaat in Nederland soms de gedachte dat als je een ziekenhuiskamer krijgt met nummer 13 of een zwarte kat ziet dit ongeluk brengt. Sommige inwoners van bepaalde landen zoals Japen denken een zwarte kat geluk brengt.

Ook bestaat soms het idee dat Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar is.  Dit is wetenschappelijk niet bewezen; het idee voor Blue Monday was een marketingtruc van een PR-bureau.

zwarte kat ogen

Wat kun je met tekens?

Of en wat een HSP als tekens waarneemt, is heel persoonlijk. Doorgaans worden onofficiële (niet wettelijk vastgelegde) tekens bijvoorbeeld gebruikt om:

 • Inzicht te krijgen in het verleden, heden en de toekomst, bijvoorbeeld omtrent wat wel of niet een voedende weg is en of je vanuit een flow leeft.
 • Keuzes te maken.
 • Ondersteuning waar te nemen vanuit de spirituele wereld en/of bevestiging te krijgen.

De tekens in dit soort gevallen worden soms ook wel spirituele tekens of kosmische tekens genoemd.

Voorbeelden van onofficiële spirituele tekens die vaak worden gebruikt;

 • Bepaalde geluiden/woorden die voorbij komen, bijvoorbeeld op de radio. Zo kan het bijvoorbeeld dat een HSP de auto instapt, de radio aanzet en een liedje hoort waarin een boodschap zit waar een HSP iets mee kan omtrent een beslissing.
 • Een specifiek getal/bepaalde getallen die bijvoorbeeld dubbel zijn (zoals 11:11). Iemand kan bijvoorbeeld via een boek hebben geleerd dat een bepaald getal een specifieke kwaliteit van energie heeft en dit telkens in zichzelf activeren als die dit getal ziet.
 • Bepaalde dieren zoals vogels, slangen en vlinders. Het kan bijvoorbeeld dat een HSP tijdens een begrafenis een dier zoals een vlinder ziet en waarneemt dat dit een teken van de overledene is.
  -Een veer. Sommige mensen zien dit als een teken van aanwezige engelen.
 • Teksten die voorbij komen, zoals teksten die je ziet op reclamezuilen, posters en vervoersmiddelen.
 • Bepaalde gebeurtenissen zoals een regenboog en noorderlicht waarnemen.
 • Een bepaalde geur ruiken.

veer en plant

Wat is toeval?

Tekens kunnen een relatie hebben met toeval. Volgens Van Dale is ‘toeval’ een niet te voorspellen geval, of ‘ten deel vallen’. Deze definitie van toeval komt voort uit een wetenschappelijke visie.

Sommige mensen denken dat;

 • Alles toevallig is.
 • Soms iets toevallig is.
 • Niets toevallig is en alles een oorzaak heeft (ook al kan die oorzaak voor de persoonlijkheid onduidelijk en niet waarneembaar zijn). Vanuit een spiritueel perspectief heeft karma hier een relatie mee.

Het onderwerp toeval heeft een relatie met synchroniciteit.

Wat is synchroniciteit?

Synchroniciteit betekent letterlijk; gelijktijdigheid. Gelijktijdig vinden er innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen plaats, die voor iemand iets met elkaar te maken hebben. Vanuit een wetenschappelijke visie zijn die gebeurtenissen samen niet verbonden door een directe oorzaak en gevolg. De ene gebeurtenis die plaatsvindt heeft vanuit een wetenschappelijke visie de andere gebeurtenis niet voortgebracht.

In de praktijk ervaar je bij synchroniciteit iets als meer dan ‘normaal’ toeval. Je denkt bijvoorbeeld aan iemand en diegene belt je precies op dat moment.

Murphy’s law

Synchroniciteit kan positief en negatief worden ervaren. Als synchroniciteit op een negatieve manier wordt ervaren wordt dit soms Murphy’s law genoemd. In de praktijk wordt er vaak over Murhy’s law gesproken als er eerst één aspect ongewenst gaat en daarna alles ongewenst gaat. Je bent bijvoorbeeld eerst je sleutel van je fiets kwijt, daarna is je fietsband lek, vervolgens is de brug om naar je werk te komen dicht, daarna doet de computer het op kantoor het niet vanwege stroomstoring enzovoort.

Tekens, signalen, toeval en synchroniciteit houden verband met levensvragen zoals:

 • Waarom heb ik bepaalde ouders en een specifieke familie?
 • Waarom ben ik op een bepaalde plek in een bepaald land geboren?
 • Waarom heb ik dit lijf?
 • Hoe kan het dat er lijden (zoals ziekte en armoede) in de wereld is?
 • Waarom wordt iemand geboren en waarom gaat iemand dood?
 • Is er leven na de dood?

witte vlinder met bloem

Nadelen van tekens

Tekens kunnen in sommige gevallen nadelen hebben. Hieronder vind je wat voorbeelden. Enkel jijzelf kunt intuïtief waarnemen of/wat wellicht op jou van toepassing is:

Voorbeeld 1: je wordt te afhankelijk van tekens en je stelt je te afwachtend op

Een valkuil van tekens in de buitenwereld zoeken/willen hebben, kan zijn dat iemand zich (te) afhankelijk van de buitenwereld opstelt en pas een beslissing neemt/in actie komt als er een extern teken is. Iemand geeft dan de touwtjes te veel uit handen en heeft niet meer de regie over zijn/haar eigen leven.

Voorbeeld 2: je verliest jezelf in het zoeken naar een betekenis

Een andere valkuil van tekens kan zijn dat je overal een betekenis voor wilt hebben en achter probeert te zoeken, terwijl je dat soms niet verder helpt. Soms zijn dingen bijvoorbeeld niet volledig te verklaren vanuit menselijk perspectief, zoals in het geval van bepaalde (ongeneselijke) ziektes.

Voorbeeld 3: je vernauwt je bewustzijn

Soms zijn mensen zo gefixeerd op één bepaald teken, dat zij niet meer openstaan voor andere energieën en/of tekens. Het bewustzijn is (onbewust) vernauwd, in plaats van open. Er kan sprake zijn van een (onbewuste) blinde vlek.

Voorbeeld 4: je interpreteert tekens verkeerd

Als je een teken krijgt dat je als negatief interpreteert (zoals dat techniek niet werkt of als je een afwijzing of iets dergelijks krijgt), wil dat niet altijd perse zeggen dat waar je mee bezig was en wat je wilde doen niet volgens het plan van jouw ziel en groter plan is.

Als je diep in je hart intuïtief voelt dat je iets mag doen en je waarneemt dat niet alles vlekkeloos gaat, helpt doorzettingsvermogen soms verder. Zo werd het boekenscript van schrijfster J.K. Rowling afgewezen bij meer dan 10 uitgeverijen. Daarna werd ze wereldberoemd met haar Harry Potter boeken.

digitale wekker

Misverstand over leven in de flow

Als je bezield leeft, wil dit niet zeggen dat altijd alles in je leven ‘perfect’ gaat en dat je geen emoties ervaart en er bijvoorbeeld nooit iemand in je omgeving lijdt (bijvoorbeeld door armoede, ziekte) en doodgaat.

Hoe je hiermee omgaat (of je dit ervaart als tegenslag/tegenwerking en bij de pakken neer gaat zitten of juist niet en dergelijke), bepaalt verder of en in welke mate je flow ervaart in je leven. Tip: bekijk de blog over veerkracht, die helpt je hier verder bij.

Voorbeeld 5: je creëert een negatieve selffulfilling prophecy

Het is mogelijk dat je voor jezelf (onbewust) een negatieve selfulfilling prophecy creëert.

Nadeel van bijgeloof

Bijgeloof kan bijvoorbeeld beperkend werken. Als je gelooft in bijgeloof en tekens die hierbij horen, kan dit een self-fulfilling prophecy worden.

Als je bijvoorbeeld denkt dat Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar is, kun je hier (onbewust) naar gaan leven en (onbewust) voor je zelf een deprimerende dag creëren.

Sommige mensen hebben bijvoorbeeld geleerd dat als zij een vallende ster zien, zij een wens mogen doen. Dat wil niet zeggen dat je geen vallende ster ziet, je geen wensen mag hebben.

Ankh

Hoe kom je achter de betekenis van onofficiële tekens?

Er bestaan diverse manieren waarop je onofficiële tekens kunt interpreteren.

Zo zijn er boeken waarmee je een betekenis kunt achterhalen. Net zoals droomwoordenboeken heeft dit nadelen. Zo representeren deze interpretatieboeken de overtuigingen van de schrijver in een bepaalde cultuur/tijd.

Als je een HSP bent heb je een gevoeliger zenuwstelsel en opener aura ten opzichte van niet-HSP. Je staat extra open voor energie, ook voor andermans interpretatie. Je kunt (onbewust) de energie en interpretatie van een ander overnemen, terwijl dit niet écht over jouw mogelijke betekenis gaat. Dit kan beperkend werken.

Stel dat je als kind werd gebeten door een hond en dit energetisch niet voor jezelf hebt geheald, dan zal een hond een andere (negatievere) betekenis hebben dan iemand die van kinds af aan is opgegroeid met een hond en daar fijne ervaringen mee had.

hart symbool

Projectie

Vanuit een spiritueel perspectief is jouw buitenwereld een projectie van jouw binnenwereld. Tekens kunnen onbewuste overtuigingen reflecteren.

Vrije wil

Met jouw vrije wil kun jij zelf bepalen of en welke tekens of signalen jou helpen, bijvoorbeeld om keuzes te maken in jouw leven en om je gesteund te voelen door de spirituele wereld. Soms worden hier ook afspraken over gemaakt tussen mensen.

Als iemand bijvoorbeeld weet dat die doodgaat, kan die met een dierbare die nog langer op aarde blijft leven afspreken dat diegene zich na het sterven kenbaar maakt via een specifieke prikkel (zoals een vlinder). Als die dierbare na het overlijden die specifieke prikkel in de buitenwereld waarneemt, kan diegene intuïtief de aanwezigheid van de ander waarnemen en bijvoorbeeld denken “Ik word nu gesteund door mijn dierbare (de ziel) die is overgegaan”.

3 tips die helpen omtrent spirituele tekens:

De onderstaande tips helpen je verder omtrent tekens:

Tip 1: vind (de betekenis van) tekens in jezelf

Vanuit een spiritueel perspectief ben jij een lichtwezen en verbonden met de kosmos en spirituele wereld. Jouw lichaam is gemaakt van sterrenstof en is op atoomniveau verbonden met het universum. In andere woorden: jij hebt een spirit en een deel van jouw lijf is ook de kosmos.

Het is een misverstand dat tekens enkel in de buitenwereld waargenomen kunnen worden. Tekens vinden niet enkel in de buitenwereld plaats, maar ook in de binnenwereld. Tekens kunnen ook in jouw binnenwereld worden waargenomen, bijvoorbeeld via jouw lijf en gevoelens en emoties.

Misschien krijg je naar aanleiding van een bepaalde prikkel in de buitenwereld kippenvel en wil dit je iets zeggen. Als je je knie stoot en dit pijn doet, is dit bijvoorbeeld een teken dat je lijf om aandacht vraagt (bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe het met je knie gaat en indien nodig bijvoorbeeld je knie te koelen).

Als je wordt geraakt door iets/iemand/een gebeurtenis in de buitenwereld, kan je dit als een ‘teken’ zien. Stel dat je je op een negatieve manier geraakt voelt, dan kan je dit bijvoorbeeld als teken zien om met jezelf aan de slag te gaan en jezelf op dit vlak te healen.

radio

Tip 2: gebruik je intuïtie als kompas

Voor sommige HSP kunnen tekens in de buitenwereld ondersteunen en inzicht en bevestiging geven en helpen. Externe spirituele of kosmische tekens (zoals het vinden van een veer) zijn echter niet altijd voor alle HSP nodig en noodzakelijk om in balans te zijn/balans te creëren.

Met je intuïtie kun je waarnemen of/welke telkens of signalen voor jou van toepassing zijn. Vanuit een holistische visie staan voorwerpen zoals technische apparaten bijvoorbeeld niet los van andere energieën (zoals mensen), maar zijn ze hiermee verbonden. Soms kan een apparaat zoals kraan kapot gaan en lekken, omdat de kraan oud is en that’s it. Soms kan een kraan lekken, omdat dit symboliseert dat jouw energie lekt, maar dit hoeft niet. Enkel jouw intuïtie kan inzicht in dit soort tekens geven.

Je intuïtie kan je ook inzicht geven in het onderwerp toeval en synchroniciteit. Als jouw intuïtie optimaal is ontwikkeld, kun jij in jouw binnenwereld inzichten krijgen en waarnemen of/welke beslissingen voor jou voedend zijn. Je kunt via die weg ook waarnemen dat je verbonden bent met en gesteund wordt door de spirituele wereld. Als je vanuit je intuïtie handelt kun je ook synchroniciteit en flow in je externe leven waarnemen.

lotus

Tip 3: laat je onbewuste in je voordeel werken

Is je intuïtie nog niet optimaal ontwikkeld en twijfel je over de betekenis van tekens, toeval en synchroniciteit?

Soms is het nog niet het juiste moment voor de persoonlijkheid om iets te (willen) begrijpen. Voel intuïtief wat het je kan brengen als je ergens geen betekenis aan geeft; in sommige gevallen kan dit voedender zijn dan alles rationeel pogen te begrijpen.

Wil je toch ergens een betekenis aan geven? Kies dan voor een betekenis die resoneert met liefde, in plaats van angst en afwijzing. Dat laatste helpt je niet verder. Dromen kunnen je onbewuste projecteren en weergeven. Wil je écht weten hoe het met jou gaat en wat tekens in je buitenwereld en binnenwereld zijn en betekenen? Onderzoek dan je dromen en communiceer rechtstreeks met je onbewuste in lucide dromen.

Meer weten?

In de Helende Dromencursus voor hoogsensitieve vrouwen ontdek je onder andere wat lucide dromen zijn en hoe je deze in je voordeel laat werken. Klik hier voor meer informatie en hoe je mee kunt doen>>>

Helende dromencursus door Femke de Grijs

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen

P.S. Heb jij wel eens een teken gehad? Laat het hieronder weten bij de reacties!

Eén reactie op “Heb je als HSP een spiritueel teken nodig?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Anoniem avatar
  Anoniem

  Yes! Meermaals en vaak in de vorm van muziek. Een liedje in mijn hoofd die ik zelf niet luister. Als ik dan de songtekst opzoek, komt die overeen met hoe ik mij op dat moment voel. Een tijd geleden voelde ik me heel erg zoekende en een beetje ‘verloren’. De songtekst van het liedje wat ik toen in mijn hoofd had: ‘don’t be afraid, wherever you go, I’ll guide you’. En meteen was ik rustig.

Scroll naar boven