Home   Blog   Hoe overwin je angst voor de dood als HSP? 9 tips

Hoe overwin je angst voor de dood als HSP? 9 tips

gedroogde hortensia bladeren

Ben je bang voor de dood? Ontdek in deze blog hoe dit zich kan uiten en hoe je angst voor de dood kunt oplossen.

Verschil tussen bang zijn om dood te gaan en doodsangst

Allereerst is het belangrijk om stilt te staan bij wat bang zijn voor de dood precies inhoudt.

Er is een verschil tussen bang zijn om dood te gaan en doodsangst. Bang zijn voor de dood kan ervoor zorgen dat je het leven probeert te controleren of één of meerdere prikkels die mogelijk voor de dood zouden kunnen zorgen, probeert te vermijden.

Hoe voelt doodsangst?

Als je in levensgevaar bent kun je doodsangst ervaren; dit omvat bijvoorbeeld paniekgevoelens.

Bang voor de dood test

Er bestaat geen wetenschappelijke onderbouwde test waarmee je kunt achterhalen of/in welke mate je bang bent voor de dood. Wel kun je fysieke, emotionele en mentale klachten hebben die hiermee verband houden. Hieronder vind je wat voorbeelden. Hoe angst voor de dood zich exact uit, varieert van persoon tot persoon.

Fysieke klachten bij angst voor de dood

 • Je hebt een droge mond
 • Je trilt/rilt (je hebt bijvoorbeeld koude rillingen)
 • Je zweet
 • Je hartslag is anders dan normaal: je hartslag is sneller, wellicht voel je een druk op je borst
 • Je ademhaling is anders: je ademt relatief oppervlakkig (hoog) en/of je hebt last van hyperventilatie/je bent kortademig
 • Je bent duizelig
 • Je voelt tintelingen
 • Je spijsvertering werkt minder goed, misschien voel jij je misselijk
 • Je hebt slaapproblemen (omdat je wakker ligt rondom de dood)
 • Je hebt hoofdpijn (door stress rondom de dood)

gedroogde blauwen bloemen

Emotionele klachten bij angst voor de dood

 • Je voelt angst
 • Je voelt spanning en stress
 • Je voelt paniek (waardoor het kan lijken alsof je doodgaat)
 • Je voelt onrust
 • Je voelt je opgejaagd
 • Je voelt je bezorgd
 • Je voelt je somber/depressief
 • Je hebt het gevoel dat je flauwvalt/doodgaat
 • Je schaamt je voor jouw angst voor de dood
 • Je bent boos omdat je last hebt van angst voor de dood
 • Je voelt je schuldig omdat je er niet voor anderen kunt zijn
 • Je voelt je onzeker

Mentale klachten bij angst voor de dood

 • Je kunt niet meer helder nadenken
 • Je ervaart geen controle meer over je gedachten
 • Je piekert

Relationele klachten bij angst voor de dood

 • Je vermijdt situaties rondom de dood (zoals crematies/begrafenissen), waardoor relaties verslechteren
 • Anderen begrijpen je niet

kaars

Ieder mens kan (onbewust) angst voor de dood ervaren. Dat is heel menselijk.

Als je lichamelijk, emotioneel en/of mentaal gezien een poos uit balans bent, kun je vatbaarder zijn om angst voor de dood te ervaren. Angst voor de dood is op zich geen probleem.

Wanneer is angst voor de dood een probleem?

Angst voor de dood wordt een probleem als het je leven beheerst en dit jou als het ware in zijn greep houdt. Je kunt je dan hier in herkennen:

 • Je bent in je gedachten elke dag met jouw of andermans (mogelijke) dood bezig.
 • Je bent alert wat betreft de staat van je lijf; mogelijk ben je bang/vermoedt je dat je dood kan gaan bij normale lichamelijke waarnemingen.
 • Je vermijdt prikkels die je gevaarlijk vindt/waar je mogelijk dood kunt gaan en gaat er minder/nauwelijks/niet meer op uit.

In de praktijk leef je in dit geval niet écht. Dit kan ook voor jouw omgeving zwaar zijn.

Benamingen voor angst voor de dood en mogelijke stoornissen

Algemene angst voor zaken rondom de dood wordt ook wel necrofobie genoemd. Dit omvat een fobie voor alles rondom de dood (inclusief dode mensen, dode dieren en begraafplaatsen en dergelijke).

Er kan sprake zijn van een fobie (en niet reële angst) voor sterven/doodgaan, dit heet thanatofobie. Je bent dan bijvoorbeeld bang om zelf dood te gaan.

Angst voor de dood kan intens worden ervaren als er bijvoorbeeld sprake is van een angststoornis (zoals hypochondrie) en andere stoornissen zoals posttraumatische stressstoornis en/of een paniekstoornis. Het kan ook intens worden ervaren als je genezen bent verklaard na een ziekte zoals kanker.

Leven zonder angst voor de dood? 9 tips

Je kunt voluit leven. Dit houdt in dat je blij bent, geniet, ontspannen en vrij bent en jij gaat en staat waar jij wilt. Je hebt vrede met de dood. Hier heeft jouw omgeving ook baat bij. De onderstaande tips helpen je verder.

Tip 1. Wees eerlijk naar jezelf

In hoeverre ervaar jij angst voor de dood op een schaal van 1 tot en met 10, waarbij 1 ‘nauwelijks angst’ en 10 ‘heel veel angst’ is? In welke mate beïnvloedt dit jouw dagelijks leven?

Een beetje angst voor de dood ervaren is menselijk. Extreem veel angst voor de dood ervaren wat jouw dagelijkse leven negatief beïnvloedt, geeft een disbalans aan. In dat geval is er werk aan de winkel.

theelichten

Tip 2. Raadpleeg bij klachten een arts

Soms kunnen klachten (ook) een andere oorzaak hebben dan angst voor de dood. Raadpleeg voor de zekerheid een arts.

Tip 3. Kies een benadering uit die met jou resoneert

De dood (en vraagstukken rondom de dood) kan vanuit diverse visies worden belicht, bijvoorbeeld vanuit een wetenschappelijk, religieus of holistisch/spiritueel perspectief. Hieronder vind je voorbeelden van deze perspectieven. Welke benadering is aangeleerd (bijvoorbeeld via opvoeding, school en de cultuur waarin je bent opgegroeid) en wat resoneert werkelijk met jou?

Wetenschappelijke benadering

Vanuit een wetenschappelijke benadering wordt angst voor de dood doorgaans behandeld via:

 • Cognitieve therapie (waarbij je gedachten onder de loep worden genomen).
 • Blootstellingstherapie, waarbij je stapje voor stapje wordt blootgesteld aan je angst (zoals het bezoeken van een kerkhof).
 • Medicijnen. Houd er rekening mee dat hoogsensitieve mensen medicijnen intenser kunnen ervaren ten opzichte van niet-hoogsensitieve mensen en vaak een lagere dosering nodig hebben.  Medicijnen onderdrukken klachten, maar lossen de oorzaak van angst niet op.

Religieuze benadering

Religies hebben diverse visies op het leven, sterven en de dood. Voel diep van binnen of/welke (aspecten van) religie(s) jou verder helpen. Een veroordelend godsbeeld kan bijvoorbeeld angst triggeren/angst oproepen en ondermijnend werken, in tegenstelling tot een godsbeeld dat onvoorwaardelijk van jou houdt.

gedroogde plant

Holistische en spirituele benadering

Sommige mensen denken dat er na de dood niets is; bijvoorbeeld omdat de hersenen niet meer functioneren (en zij denken dat er hierdoor geen gedachten meer zijn).

Vanuit een holistische en spirituele benadering is alles energie en kan energie niet verloren gaan. Omdat ik zelf vastliep in een wetenschappelijke visie en ik voel dat er meer is tussen hemel en aarde en een holistische/spirituele benadering het meest met mij resoneert, zal ik hier dieper op ingaan.

Tip 4. Wees moedig en leer de dood accepteren

Hoe je het ook went of keert: de dood van jouw lijf komt er een keer aan. Sommige mensen steken hiervoor hun hoofd in het zand; hierdoor verdwijnt angst voor de dood niet. Wees moedig om jouw angst aan te pakken, daardoor kan je deze oplossen en kun jij voluit leven en in vrede sterven.

Door ‘ja’ te zeggen tegen de dood, zeg je ook ‘ja’ tegen het leven. Hoe ziet jouw ideale manier van sterven/de dood en leven eruit? Wil je bijvoorbeeld vredig tijdens je slaap of meditatie sterven? Wil je liever een begrafenis of crematie en zo ja; hoe ziet die eruit?

Door plannen te maken voor jouw eigen dood en leven, haal je hier het optimale uit. Zo voorkom je dat je op je sterfbed spijt hebt en denkt: “Had ik X en Y maar anders aangepakt“.

Tip 5. Krijg inzicht in waarom je bang bent voor de dood

Er zijn verschillende redenen waarom mensen bang voor de dood kunnen zijn. Hieronder vind je wat voorbeelden.

Waar komt angst voor de dood vandaan?

Wellicht ben je:

 • Bang om afscheid te nemen van dierbaren/hen op te zadelen met (onopgeloste) problemen/kwesties (zoals een huis vol met spullen)/ergens spijt van te hebben
 • Bang dat de dood pijn doet en je moet lijden (bijvoorbeeld als het lijf gecremeerd wordt)
 • Bang dat je wordt beoordeeld nadat je dood bent (door een religie. Je bent bijvoorbeeld bang om door god te worden veroordeeld voor ‘zonden’ en om in de hel terecht te komen)
 • Bang voor het onbekende, bijvoorbeeld hoelang het duurt voordat je dood bent en of/wat er na de dood is
 • Bang dat jij  emoties/een mogelijke ziekte niet aankunt
 • Bang dat je geen controle hebt, bijvoorbeeld over jouw lijf en gedachten

Door inzicht te vergaren in waar jij precies bang voor bent, kun jij gericht werken aan een oplossing.

gedroogde hortensia

Tip 6. Ontdek de diepere oorzaak van de angst voor de dood

In essentie ben jij jouw menselijk lijf (inclusief hersenen en cognitie) niet en is er meer dan dat. Je bent een spiritueel wezen met bewustzijn/gewaarzijn, dat nu tijdelijk op aarde te gast is in de vorm van een menselijk lichaam. Jouw spirituele essentie resoneert met onvoorwaardelijke liefde. Het is altijd verbonden met andere spirituele essenties en is onsterfelijk (het kan alles aan).

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken. Als je hoogsensitief bent en jouw hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst, kun je jezelf (onbewust) verliezen in prikkels in de buitenwereld en energie (zoals in de vorm van angst voor de dood) van anderen overnemen. Je staat dan niet meer optimaal in contact met Jezelf (je spirituele essentie). Hierdoor kun je een disbalans en emoties met lading zoals angst en verdriet omtrent de dood ervaren.

Angst voor de dood kan in diverse tijden ontstaan. Het kan uit dit leven komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er toen je kind was er een dodelijk ongeval plaatsvond, waarbij je dierbaren verloor en er angst voor het onbekende/het leven en de dood ontstond. Angst voor de dood kan ook verband houden met onafgeronde vorige levens.

gedroogde rozenblaadjes

Tip 7. Kom in contact met je spirituele essentie

Het is belangrijk om optimaal in contact te staan met Jezelf (jouw spirituele essentie), dan kun je op een bepaald niveau een waarnemen dat jij je lichaam hebt, maar niet bent. Er is dan is er geen angst voor de dood.

Lucide dromen/heldere dromen zijn dromen waarin jij weet dat je droomt, terwijl je lichaam slaapt. Er bestaan tal van misverstanden over lucide dromen. Als je dit op de juiste manier doet, kun je in lucide dromen waarnemen dat er meer is tussen hemel en aarde en het lijf dat je nu op aarde hebt. Je kunt op een zeer diepgaand niveau jouw ware essentie ervaren en waarnemen dat jouw bewustzijn ook ‘los’ kan staan van jouw lijf (zonder dat je een Bijna Dood Ervaring hebt). Aan de hand van de juiste kennis kunnen lucide dromen enorm transformerend, bevrijdend en helend zijn in relatie tot angst voor de dood. Mijn transformerende en helende ervaringen met lucide dromen zijn in geen woorden te vatten. Dit is enkel iets wat je kunt ervaren.

Tip 8. Los blokkades op die je ervan weerhouden om contact met je spirituele essentie te ervaren

Ontdek of er sprake is van één of meerdere blokkades die je ervan weerhouden om in contact met je spirituele essentie te staan en los deze op. Op die manier krijg je meer vertrouwen in jezelf, het leven en de dood. Los bijvoorbeeld indien van toepassing één of meerdere onafgeronde vorig levens op die hiermee verband houden.

Ben je hoogsensitief? Leer om jouw hoogsensitiviteit in te zetten als kracht. Leer om energie te onderscheiden; wat is wat betreft angst voor de dood van jezelf en/of van een ander?

Als je optimaal in contact staat met Jezelf (jouw spirituele essentie) kun je intuïtief ook antwoorden op vragen rondom de dood waarnemen, zoals: ‘hoe accepteer ik mijn dood’ en ‘wat gebeurt er na de dood’?

Wat gebeurt er na de dood?

Vanuit een holistische en spirituele benadering neemt jouw bewustzijn afscheid van het lichaam als het sterft en dood is. Bijna Dood Ervaringen, reïncarnatie en Tukdam houden hier verband mee. Hieronder ontdek je hier meer over.

Bijna Dood Ervaringen

Mensen die klinisch dood waren verklaard en weer terugkeerden op aarde, ervaarden dat het leven na de dood niet ophield. In deze blog over Bijna Dood Ervaringen ontdek je er meer over.

gedroogde varen

Reïncarnatie

Het is mogelijk dat mensen waarnemingen hebben rondom reïncarnatie en bijvoorbeeld inzicht hebben in hun eigen/andermans vorige levens. Hoogsensitieve en paranormale mensen hebben een opener energieveld ten opzichte van niet-HSP/paranormale mensen en kunnen relatief makkelijker vorige levens waarnemen. Wil je hier meer over weten?

 • In deze blog ontdek je wat reïncarnatie precies inhoudt en hoe je vorige levens van jezelf kunt ontdekken.
 • Heb je interesse in verhalen over vorige levens? Tip: bekijk deze 5 films en lees deze 3 boeken. In Spiegelbeeld Magazine deel ik één van mijn vorige levens en hoe dat (eerst onbewust) mijn huidige leven beïnvloedde.

Spiegelbeeld Magazine mei 2013 cover met de tekst: hooggevoeligheid en vermoeidheid

Bodhi TV: Gaat het licht uit als je doodgaat?

De onderstaande aflevering van Bodhi TV gaat over de dood. Denk jij dat je ooit doodgaat? Hoe bepaalt jouw idee over je eigen sterfelijkheid je leven? Naar aanleiding van zijn 39e verjaardag stelt Ivar deze vragen aan 2 vrienden: Marvin en Bram.

Bram de Wit is Boeddhist en heeft de visie dat er zoiets als in reïncarnatie en verlichting is. Marvin is geen Boeddhist en denkt niet dat er zoiets is als reïncarnatie en verlichting. Hoe geven zij vanuit hun eigen idee over de dood, zin aan hun leven? Ivar zet met deze film een gedachteproces over zingeving en over zijn eigen sterfelijkheid op gang. Ik vind dit een interessante aflevering voor HSP!

Tukdam

Sommige Tibetaans Boeddhisten sterven tijdens meditatie. Als zij klinisch dood zijn verklaard (en er geen hersen- hart- en ademhalingsactiviteit is), kan hun lichaam nog in meditatiehouding blijven zitten en vertoont hun lichaam een paar dagen tot een maand na de klinische dood geen signalen van verval.

Vanuit een Tibetaans Boeddhistische visie is het bewustzijn van de persoon nog aanwezig, wat ervoor zorgt dat het lichaam niet ontbindt (en bijvoorbeeld een frisse huid heeft en niet stinkt). Tibetaanse Boeddhisten ervaren dat iemand in deze staat nog niet is overleden. Iemand is pas overleden als het bewustzijn het lijf heeft verlaten.

De staat tussen leven en de dood wordt Tukdam genoemd. Tuk betekent ‘geest’ en dam ‘verbinding’. De documentaire Tukdam Between Worlds gaat dieper in op wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen. Hieronder vind je de trailer van deze documentaire. Je ziet hier mensen die klinisch dood en in de staat van Tukdam zijn. Je kunt de gehele documentaire via Boeddhistische Blik bekijken.

Tip 9.  Verdiep en versterk het contact met je spirituele essentie

Ongeveer 95% van jouw leven (inclusief angsten) komt voort uit jouw onbewuste. In jouw onbewuste kun je de verbinding met jouw spirituele essentie verdiepen en versterken en de oorzaak van de angst voor de dood ontdekken en oplossen, zodat je voluit kunt leven en in vertrouwen kunt sterven.

Dromen komen voort uit jouw onbewuste. Via lucide dromen heb je op een diepgaand niveau toegang tot je onbewuste en kun je hiermee samenwerken en dit in je voordeel leren inzetten.

Volgens Tibetaanse Boeddhisten lijkt de sfeer van dromen op de sfeer van de dood. Zij trainen hun bewustzijn en mind, zodat ze een helder bewustzijn en heldere mind hebben. Dit helpt hen om te herkennen zij dat ze dromen als ze dromen; dit zijn lucide dromen. De gedachte hierachter is dat je hierdoor te zijner tijd ook makkelijker herkent dat je lichaam sterft/dood is, zodat je gemakkelijker naar het licht kunt gaan en verlichting kunt bereiken.

Sommige mensen gebruiken middelen om lucide dromen te krijgen. Als je dood bent heb je geen fysieke middelen bij je. De kunst is om ook in jouw dagelijkse leven jouw bewustzijn en mind te trainen, zodat jij bent verbonden met jouw onsterfelijke spirituele essentie. De kracht die jou verder helpt, Ben Jij in Essentie ♥.

Meer weten?

Ik help je graag om te herinneren wie jij in Essentie bent en om dit bewustzijn op een diep niveau te integreren via mijn begeleiding. Ik ondersteun bijvoorbeeld bij ziekte en via mijn stervensbegeleiding.

Ook kan ik je helpen via de Helende Dromen Cursus voor hoogsensitieve vrouwen, daarin ontdek je:

 • Wat lucide dromen precies zijn
 • Hoe je lucide dromen krijgt
 • Hoe je beter in contact staat met je onbewuste, spirituele essentie, innerlijke wijsheid en intuïtie, zodat je hier de vruchten van plukt
 • Hoe je de relatie met jouw onbewuste verbetert, zodat het in jouw voordeel werkt
 • Hoe jouw bewustzijn en mind traint en helderder zijn en jouw kracht worden
 • Hoe je angst voor de dood kan oplossen
 • En meer!

Klik hier voor meer informatie over de cursus en hoe je mee kunt doen>>>

Helende dromencursus door Femke de Grijs

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen:

Deze blog werd gepubliceerd op 3 februari 2023 en werd geüpdatet op 11 januari 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven