Home   HSP Kennisbank   Begrippenlijst voor HSP   PDD NOS en hoogsensitiviteit

PDD NOS en hoogsensitiviteit

PDD-NOS is een afkorting van het Engelse woord Pervasive Developmental Disorder. In het Nederlands heet dit een Pervasieve ontwikkelingsstoornis. Het is een autismespectrumstoornis (ASS).

Iemand met PDD-NOS heeft een beperking in sociale interactie. Dit uit zich in tekortkomingen in (non)verbale communicatievaardigheden. Ook kan er sprake zijn van stereotiep gedrag en/of eenzijdige interesses. Er wordt echter bij PDD-NOS niet volledig aan alle criteria voor de diagnose van autisme voldaan.

Hieronder volgen wat voorbeelden van kenmerken die bij PDD-NOS kunnen horen, ook wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen met hoogsensitiviteit.

PDD NOS Kenmerken

Deze kenmerken kunnen van persoon tot persoon verschillen:

 • Moeite hebben met sociale situaties, zoals ‘geven en nemen’ en zich op andere mensen te richten.
 • Problemen met communicatie hebben en moeite hebben om iemand te begrijpen. Vooral het non-verbale gedeelte en bijvoorbeeld het begrijpen van een gezichtsuitdrukking hebben is vaak lastig. Iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis kan weinig non-verbale communicatie zoals mimiek, oogcontact en lichaamshouding toepassen.
 • Problemen hebben met taalontwikkeling. Iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis kan het bijvoorbeeld moeilijk vinden om iemand qua taal te begrijpen en dingen heel letterlijk nemen.
 • Problemen qua motorische ontwikkeling hebben.
 • Moeite hebben om te reageren op interne en externe prikkels.
 • Vasthouden aan gewoontes. Rigide, koppig en dwangmatig doen.
 • Moeilijk met verandering kunnen omgaan; in paniek raken of driftig, angstig, boos worden of opstandig doen.
 • Weinig gevoelig zijn voor beeld, geluid, temperatuur of aanraking.
 • Niet laten meeslepen door emoties; dit kan ook een voordeel zijn!
 • Een eenzijdige belangstelling hebben (bijvoorbeeld op technisch vlak) en op zichzelf zijn gericht. Dingen op dat vlak of op het vlak van feiten en data heel goed kunnen zien en onthouden (dat kan handig zijn).

Een pervasieve ontwikkelingsstoornis kan samengaan met andere stoornissen zoals depressie, ADHD of een obsessief-compulsieve stoornis.

PDD NOS test

De diagnose PDD-NOS kon worden gesteld door een psychiater of GZ-psycholoog aan de hand van de DSM; het handboek voor psychische stoornissen. In de huidige DSM-5  wordt de classificatie PDD-NOS niet meer gebruikt, echter deze diagnose is voor de uitgave van deze DMS versie wel regelmatig gesteld. Nu valt PDD-NOS onder ASS.

Hoogsensitiviteit en PDD NOS

Ongeveer 15-20% van de bevolking is een hoogsensitief/hooggevoelig persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken.

Er bestaan veel misverstanden over een pervasieve ontwikkelingsstoornis en hoogsensitiviteit. Als je een HSP bent, heb je niet meteen een pervasieve ontwikkelingsstoornis en als je deze ontwikkelingsstoornis hebt ben je niet meteen een HSP. Hieronder volgen wat voorbeelden van overeenkomsten en verschillen die kunnen voorkomen. Hoe hoogsensitiviteit en/of PDD NOS zich precies uit, verschilt van persoon tot persoon.

Overeenkomsten HSP en PDD NOS:

 • Een groot gevoel voor rechtvaardigheid hebben.
 • Perfectionistisch zijn.
 • Erg op details letten.
 • Doorzetten.

Als hoogsensitiviteit nog niet goed beheerst kan dit leiden tot diverse klachten. Deze klachten kunnen erg lijken op iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Hieronder vind je wat voorbeelden:

 • Overgevoelig zijn voor zintuigelijke prikkels en bijvoorbeeld snel afgeleid raken door prikkels als lichamelijke pijn, hard geluid en kriebel-kleren.
 • Intens op prikkels reageren.
 • Last hebben van angst.
 • Concentratieproblemen hebben.

Verschillen HSP en PDD NOS:

 • Hoogsensitiviteit is geen stoornis, PDD-NOS wel. PDD-NOS kan leiden tot een grote beperking in het dagelijks functioneren.
 • Een HSP kan goed analyseren wat er in een situatie gaande is. Een HSP pikt gemakkelijk non-verbale signalen zoals emoties op, iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis niet.
 • Een HSP kan sociaal sterk zijn. Iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft vaak moeite met sociale relaties aangaan en ‘geven en nemen’.
 • Een HSP kan relatief makkelijk met verandering en uitdagende situaties omgaan (bijvoorbeeld door zich snel aan te passen) en openstaan voor feedback vanuit de omgeving. Iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis vindt dit vaak moeilijk en kan geconcentreerd zijn op wat er in hem/haar omgaat en kan heftig en overdreven in een situatie reageren.
 • Een HSP kan relatief makkelijk communiceren en uitleggen hoe en waarom hij/zij handelt zoals hij/zij handelt. Iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis vindt dit vaak lastig.
 • Een HSP kan zich gemakkelijk inleven in een ander, iemand met een pervasieve ontwikkelingsstoornis vaak niet.
 • Voor een HSP zijn bijna alle prikkels continu intens waardoor die heftig kan reageren. Een HSP kan een lage pijngrens hebben. Iemand met een  reageert echter vaak niet op sommige intense prikkels zoals pijn en heeft vaak een relatief hoge pijngrens.
 • Een HSP kan met name last hebben van externe prikkels, iemand met PDD-NOS heeft vooral vaak last van interne prikkels.
 • Een HSP zal zich moeilijk kunnen concentreren als er te veel prikkels op hem afkomen. Iemand met PDD-NOS zal zich meestal moeilijk kunnen concentreren wanneer er angstgevoelens zijn.
 • Een HSP is vaak creatief en heeft veel fantasie, iemand met PDD-NOS vaak niet.

Meer weten?

In de Training Floreer in je werk als hoogsensitieve vrouw ga ik in op reguliere diagnoses in relatie tot hoogsensitiviteit en hoogsensitiviteit. Via die weg kan ik je ook verder helpen met eventuele vragen hierover.

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven