Home   Blog   Duurzaam leven? 10 tips voor HSP!

Duurzaam leven? 10 tips voor HSP!

natuur

Ongeveer 1 op de 5 mensen herkent zich in deze HSP kenmerken en is een hoogsensitief persoon. HSP houden vaak van natuur en hebben het beste met de natuur voor.

Hoogsensitieve mensen staan extra open voor energie; ook voor wat er in de wereld gebeurt. Tip: kom tot jezelf en blijf bij jezelf. Het vergroot je bewustzijn. Je kunt dan bijvoorbeeld bewust voelen dat je iets voor de wereld wilt doen, zodat die nog mooier wordt. Bewust iets voor de wereld doen kan een gevoel van voldoening en energie geven!

Groen of duurzaam leven hoort hierbij. Niet alleen op 10 oktober (de dag van de Duurzaamheid, uitgeroepen door Urgenda), ook de rest van het jaar. Maar wat is duurzaamheid precies en hoe doe je dat op een concrete manier die ook comfortabel is? In deze blog vind je tips!

Wat is duurzaamheid?

Duurzaamheid houdt in dat mensen, de aarde en economie met elkaar in balans zijn. Op deze manier wordt de aarde geen blijvende schade toegebracht en niet uitgeput. Toekomstige generaties kunnen zo ook gebruik blijven maken van de aarde.

3 p’s van duurzaamheid/Triple P

Er wordt bij de definitie van duurzaamheid vaak uitgegaan van deze 3 p’s, die zijn bedacht door John Elkington:

 • People (mensen)
 • Planet (aarde/milieu)
 • Profit (economie)/Prosperity (welvaart)

Verder valt er onder duurzaamheid ook het vermogen van een voorwerp of materiaal om lang goed te blijven/lang mee te gaan.

Als er niet duurzaam wordt gehandeld kan dit bijvoorbeeld leiden tot:

 • Verspilling en opraken van grondstoffen zoals zoet water
 • Bestrijdingsmiddelen die overmatig gebruikt worden, waardoor bijvoorbeeld dieren dood gaan/uitsterven
 • Bodemproblemen zoals verzuring of verdroging
 • Klimaatverandering door de uitstoot van broeikasgassen
 • Mensenrechten die worden geschonden/mensen die worden uitgebuit
 • Vervuiling, bijvoorbeeld in de lucht of op het land, zoals in de vorm van schadelijke stoffen en afval

afval

De Donut Economie

Veel mensen consumeren. Er wordt door de industrie zoveel geproduceerd, dat de aarde eronder lijdt. Denk maar aan klimaatveranderingen en olierampen. Ook mensen lijden hieronder.

Econome Kate Raworth gaat ervan uit dat dit niet natuurlijk is: volgens haar heeft alles een natuurlijk(e) ritme/balans. Zoals een zaadje dat begint te groeien en bloeit: dat bloeit ook niet eeuwig. Zij zegt dat de maatschappij is doorgeschoten in groei door alsmaar meer te willen produceren en willen verdienen.

Kate ontwikkelde het donutmodel.

Het donutmodel bestaat uit 3 ‘lagen’:

1)Het gat in de donut

Dit staat onder andere voor een tekort aan water, voedsel, inkomen, onderwijs, een stem, banen, energie, sociale gelijkheid, gender gelijkheid en gezondheid. Dit speelt veel in de wereld: veel mensen leven in armoede of werken lang voor een laag loon, bijvoorbeeld in de kledingindustrie.

2)De binnenste ring van de donut

Dit is het sociale minimum. In deze ring zijn de bovengenoemde zaken in balans. Zo zijn mensen in staat om een harmonieus leven te hebben.

3)De buitenste ring van de donut

Dit staat voor begrenzing van de economie en uitputting van de aarde wat bijvoorbeeld kan leiden tot klimaatverandering, de uitputting van zoet water, de verzuring van de oceaan, chemische vervuiling, aerosolen in de lucht (fijnstof e.d.) ozon uitputting en verlies aan biodiversiteit.

Kate zet dat recycling, verbondenheid en een verandering in denken belangrijk zijn. Klik hier om de Donut Economie van VPRO Tegenlicht te zien. Ik vond dit een zeer interessante documentaire en de moeite waard om te kijken!

donut economie VPRO tegenlicht play button

Kate schreef er tevens een boek over: Donut Economie – in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw.

voorkant boek Donut economie van Kate Raworth

Duurzaam leven tips:

Er zijn allerlei dingen die jij kunt doen om duurzaam te leven. Hieronder vind je 10 tips die je hierbij helpen!

Samengevatte 10 tips:

Tip 1. Bouw duurzaam
Tip 2. Woon duurzaam:

Tip 3. Creëer een groene tuin
Tip 4. Kies voor duurzame producten:

Tip 5. Kies een duurzame vakantie
Tip 6. Gebruik duurzaam transport
Tip 7. Heb een duurzame bank
Tip 8. Ga naar duurzame evenementen
Tip 9. Kies duurzaam onderwijs
Tip 10. Werk groen

Tip 1: Kies voor duurzaam bouwen

Bij duurzaam bouwen houd je tijdens het ontwerpen, bouwen, eventuele slopen en gebruiken rekening met duurzaamheid.

Een duurzaam gebouw bouwen is vaak duurder dan reguleer bouwen, maar het bespaart:

 • Energie
 • Materiaal
 • Water

Verder is er een in duurzaam gebouw een gezond binnenmilieu. Dit helpt om schadelijke stoffen zoals schimmel te voorkomen.

Trias Energetica

Er zijn allerlei benaderingen om duurzaam te bouwen. De bekendste aanpak is de Trias Energetica: die gericht is op het besparen van energie. Deze aanpak is gebaseerd op 3 dingen:

1. Verbruik zo min mogelijk energie en ga verspilling tegen.
Hieronder bij het kopje ‘Energie besparen’ vind je hier meer informatie over.

2. Maak gebruik van energie uit duurzame bronnen.
Hieronder bij het kopje ‘Gebruik groene Energie’ vind je hier meer informatie over.

3. Maak efficiënt gebruik van (fossiele) brandstoffen.
Concreet kun je bijvoorbeeld:

 • In plaats van voor een gewone ketel een condensatieketel/Hoog Rendement (Hr)-ketel installeren. Een Hr-ketel gebruikt weinig gas en geeft veel warmte.
 • Gebruik maken van een (hybride) warmtepomp. Deze wint energie uit grondwater voor de verwarming van je huis.
 • Vloerverwarming gebruiken.
 • Bij verwarmingen op labels letten, zoals Opitmaz of HR Top.

4. Let op kwaliteitsgaranties zoals ATG, CE en het Benor merk.

CE logo

5. Laat je inspireren:

Als je duurzaam wilt bouwen kun je bijvoorbeeld rekening houden met:

 • Je toekomst tijdens het ontwerp: wil je ook wonen in het huis als je ouder bent en wat is dan handig? Denk maar aan geen drempels hebben in je huis en eventueel een rechte trap maken, zodat daar eventueel later een traplift op kan worden gemaakt.
 • Slopen: is dit echt noodzakelijk, of bestaan er andere oplossingen zoals renoveren of een herbestemming? Kun je materialen hergebruiken of recyclen?
 • Duurzame materialen en bouwmanieren. Kies voor verf op waterbasis of high-solid verf; deze bevatten minder schadelijke stoffen. Vermijd zink, koper en lood; met regenwater komen metaaldeeltjes in het oppervlaktewater.
 • Milieuvriendelijke verlichting. Een ledlamp is bijvoorbeeld zuiniger dan een gloeilamp.

Doordat er duurzaam gebouwd is heb je een langere levensduur en op langere termijn minder onderhoudskosten.

zonnepanelen op huis

Tip 2: Kies voor duurzaam wonen

Duurzaam wonen begint idealiter bij een duurzaam gebouwd huis. Wellicht wil je zo gaan bouwen (check dan de tips hierboven), of kopen. Hieronder vind je tips als je een duurzaam huis wilt kopen. Ook ontdek je wat je verder kunt doen om duurzaam te wonen, zoals door groene energie te gebruiken en energie te besparen.

Wil je een duurzaam huis kopen?

Er zijn verschillende energielabels die aangeven of/in hoeverre een woning of elektrisch apparaat energiezuinig is. Hier vind je bijvoorbeeld jouw eigen energielabel. A+++ is milieuvriendelijk. In België wordt ook wel gesproken over een Energieprestatiecertificaat (EPC).
energielabel

Overige tips die helpen om duurzaam te wonen:

 • Produceer geen/zo min mogelijk afval, dit wordt ook wel zero waste genoemd:
  -Plak een ‘nee-nee’ sticker op de brievenbus.
  -Ga je uit eten en houd je eten over? Vraag of je het eten mee mag nemen, bijvoorbeeld in een bakje dat je zelf hebt meegenomen.
  -Ga je naar een afhaal Chinees of iets dergelijks? Neem zelf een bakje mee waar het eten in kan.
  Bekijk voor meer tips het Zero Waste Project van Nicky en Jessie Kroon, of lees hun boek ‘Het Zero Waste Project’.
 • Scheid afval. Er zijn afvalemmers die dit makkelijk maken; recycle afvalemmers.
 • Kies voor groene energie (check de tips hieronder)
 • Bespaar energie (check de tips hieronder).

Groene energie

Gebruik groene energie! Een synoniem hiervoor is alternatieve energie of duurzame energie . Duurzame energie is afkomstig van bronnen die niet ‘op’ kunnen raken en belast het milieu weinig/minder.

Voordelen duurzame energie:

 • Het is gezonder voor mensen, omdat schadelijke stoffen minder/niet vrijkomen.
 • Het is financieel gunstiger: door een lager energieverbruik is de energierekening lager.
 • Het milieu wordt minder belast, hier hebben toekomstige generaties ook wat aan.

Waar komt groene energie vandaan?

Groene energie en stroom kan afkomstig zijn van een energieleverancier, maar  soms kun je het ook zelf opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Voorbeelden van groene energie zijn:
 • Zonne energie zoals:
  -PV panelen/ Zonnepanelen besparen energie: de zon kan ook in de winter circa 20-60% energie leveren.
  -Energie van de zon kan met een zonneboiler (circa 1000-2000 euro) worden omgezet in warmte of elektriciteit. Gemiddeld bespaar je 100 euro op de gasrekening .
  -Gebruik automatische zonwering: zo houd je de warme zon buiten en hoef je de airco niet aan te zetten.
 • Windenergie zoals van windmolens
 • Waterkracht
 • Bodemwarmte en aardwarmte energie: de warmte die in de bodem zit wordt gebruikt om energie uit te verkrijgen. Echter; af en toe kunnen er schadelijke mineralen en gassen naar boven komen

windmolens

Groene stroom

Er zijn verschillende energieleveranciers/collectieven die op een milieuvriendelijke manier stroom opwekken, kies bij voorkeur stroom die is opgewekt in eigen land. Hier kun je checken hoe groen jouw stroom is.

Groen gas

Groen gas is een duurzame variant op grijs gas. Echter gas blijft een grijze bron van energie.

Terugverdientijd

De terugverdientijd is de tijd die het kost voordat je jouw investering in groene energie (zoals zonnepanelen) hebt terugverdiend. Hoe de terugverdientijd er exact uitziet varieert van persoon tot persoon en hangt onder andere af van het materiaal dat je hebt gebruikt en jouw gedrag.

Nadelen duurzame energie:

 • Opstartkosten
 • Dieren/planten gaan dood zoals:
  -Ongeveer 20.000 vogels per jaar, doordat zij in windmolens vliegen.
  -vissen/planten gaan dood als er een waterkrachtcentrale/stuwdam wordt gebouwd
 • Aantasting van natuurgebieden/landschapsvervuiling zoals bij windmolens
 • Werkgelegenheid neemt mogelijk iets af
 • Energieproductie kan lastiger worden gereguleerd; de overtollige stroom van felle zon en sterke wind kan nog niet grootschalig worden opgeslagen.

Het tegenovergestelde van groene en duurzame energie is grijze energie/stroom. Dit is afkomstig uit gas, kolen- of kerncentrales. Er is een discussie of biomassa energie wel ‘groen’ genoeg is. Er komen bijvoorbeeld broeikassen vrij als de brandstof wordt verbrand.

Energie besparen

Er zijn verschillende redenen om energie te besparen. Niet alleen jouw portemonnee, maar ook het milieu heeft baat bij de onderstaande energie besparingstips!

Tip 1. Krijg inzicht in je energie verbruik

Sommige mensen gebruiken een slimme meter om inzicht te krijgen in hun energieverbruik. Er was kritiek op deze meter vanwege onbetrouwbaarheid en privacy. Volgens Milieu Centraal bestaat je energierekening voor:

 • 50% aan verwarmingskosten
 • 10% aan warm water, vooral aan douchen
 • 35% aan apparaten en lampen (elektriciteit)
 • 8% vaste lasten voor de aansluiting op gas en elektriciteit

gasfornuis

Tip 2: bespaar, met deze tips:

Verwarming bespaar tips:

 • Dicht kieren met tochtbanden of tochtstrips af.
 • Gebruik de warmte uit de afgevoerde lucht opnieuw om de toevoerlucht op te warmen.
 • Zet de verwarming lager of uit, bijvoorbeeld als je er niet bent.
 • Kies een zuinig ventilatiesysteem.
 • Zet geen spullen voor de verwarming en hang hier geen gordijnen voor.
 • Lucht de radiatoren regelmatig; zo blijven ze goed werken.
 • Isoleer goed.
Goede isolatie

Goede isolatie  zorgt ervoor dat je warmte zo lang mogelijk vasthoudt en voorkomt dat je warmte verliest via de begane grondvloer, muren, ramen en het dak. Kies bijvoorbeeld voor spouwmuurisolatie, een sedum/mosdak en isolatieglas (zoals HR ++ of Triple glas). De mate waarin is geïsoleerd is te meten in een Rc-waarde: hoe hoger de waarde, hoe beter de isolatie. Door te isoleren hoef je minder te stoken, is de CO2 uitstoot lager en bespaar je geld. Volgens Milieu Centraal €900,- per jaar.

isolatie huis

Een passiefhuis maakt bijvoorbeeld veel gebruik van de energie van de zon en is erg goed geïsoleerd.

Water bespaar tips:

 • Kort douchetijd in.
 • Water dat je gebruikt voor de tuin, was, schoonmaak of toilet kan ook regenwater zijn. Regenwater dient apart te worden afgevoerd. Er zijn systemen voor het toilet waarmee je het toilet met regenwater kan doorspoelen.
 • Met een debietbegrenzer (bijvoorbeeld op de leidingen) kun je verspilling van noodzakelijk water zoals van een douche voorkomen. Kies voor een spaardouchekop
 • Kies voor een waterbesparend toilet
 • Kies voor een sensorkraan/thermostatische kraan
 • Gebruik een doorstroombegrenzer
 • Houd je water over uit je drinkglas? Geef het aan de planten!
 • Koop geen plastic flessen, maar kies voor een glazen fles die je vult met kraanwater. Tip: kies voor een fles die lekvrij is. Vermijd doppen van plastic (ook aan de binnenkant). Let op met producten van bamboe; die kunnen schadelijke stoffen bevatten.
  Doli waterfles van glas

Elektriciteit bespaar tips:

 • Zet de tv uit als je die niet kijkt.
 • Draai de was als de trommel vol is.
 • Zet apparaten niet op stand-by, maar trek de stekker eruit als je ze niet gebruikt.
 • Doe de lichten uit als je niet in de kamer bent.
 • Kies voor apparaten met een milieuvriendelijk energielabel (zoals A+++)
 • Gebruik de slaapstand op je pc en laptop
 • Gebruik een wasrek in plaats van droger
 • Gebruik geen loopband, maar ga buiten rennen
 • Gebruik geen elektrische keuken/tuinproducten, maar handmatige producten zoals een slagroomklopper of heggenschaar

stekkers
Nog meer energie besparingstips?

Check:


Subsidie energiebesparende maatregelen

Ga je energie besparen? Soms bestaat hier subsidie voor.

Subsidie voorbeelden in Nederland:

 • Energie Investeringsaftrek (EIA)
 • Fonds Energiebesparing Huursector (FEH)
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
 • NESK  voor energiezuinige kantoren en scholen
 • MIA/Vamil voor duurzame bedrijfsinvesteringen geldt er een belastingvoordeel
 • Hier vind je meer informatie over subsidies en regelingen voor duurzaam bouwen
 • De overheid heeft nog meer subsidies voor als je aanpassingen doet in je huis waardoor het energiezuiniger wordt

Soms zijn er ook subsidies bij de provincie en gemeente. Je kunt dat het beste zelf vragen.

Tip 3: Creëer een groene tuin

Tip 1. Kies voor biologisch

Wil je planten, bloemen of bomen kopen? Koop deze biologisch. Bij tuincentra zoals Intratuin verkopen ze bespoten groen; hier gaan bijen van dood. Henk van Straten schreef er mooie columns over: Hommel revisited, Intratuin en de bloemen des doods en Intratuin, the aftermath.

Tip 2. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen/gif.

Tip 3. Kies voor aarde in plaats van tegels. Tegels kunnen leiden tot hitte, wateroverlast en de biodiversiteit komt meer onder druk te staan. Ruil één of meerdere tegels in voor groen!

Tip 4. Zorg ervoor dat je tuin vriendelijk is voor dieren zoals egels, bijen (bijen hebben het moeilijk), vogels en vlinders en insecten.

vlinder

Tip 5. Verbouw je groenten
Heb een (mini)moestuin en verbouw je eigen groenten/kruiden. Dit kan ook als je in een flat woont, zo kun je op je aanrecht bijvoorbeeld basilicum kweken.

bascilicum

Tip 6. Maak een composthoop
Heb je ruimte in je tuin? Een composthoop is een goede bodemverbeteraar. Goede doorluchting van je composthoop is belangrijk.

Tip 7. Vang regenwater op
En gebruik dit voor de planten.

Tip 4: Kies voor duurzame producten

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk is een begrip waarmee wordt bepaald hoeveel ruimte er per persoon nodig is om alles wat die persoon verbruikt te produceren. In het Westen gebruikt een persoon meer ruimte dan de aarde per persoon te bieden heeft.

Volgens Babette Porcelijn (auteur van het boek De verborgen impact) zijn spullen en elektronica het meest vervuilend voor het milieu. Gebruik spullen zo lang mogelijk. Minimaliseer en ruim op: geef aan anderen wat je zelf niet meer nodig hebt.

voorkant van het boek De verborgen impact van Babette Porcelijn

Duurzaam inkopen

Bepaal of/wat en waar jij producten koopt. Kies bij voorkeur voor biologisch/fair trade geproduceerde producten. Een tweedehands/refurbished product kopen is duurzamer dan een nieuw item kopen. Kies voor producten waarbij dieren niet hebben geleden/niet zijn gebruikt voor testen. Denk maar aan je zitbank of cosmetica.

Sommige producten kun je hergebruiken zoals:

Neem zelf een tasje mee als je gaat shoppen, in plaats van een plastic tasje te kopen.

Duurzame kleding

The True Cost gaat in op duurzame kleding (let op: de trailer hieronder bevat zeer intense beelden en is niet HSP proof. Toch deel ik ‘m omdat dit de problemen rondom de kledingindustrie in kaart brengt):

Tips:

 • Kies voor kwaliteit in plaats van kwantiteit; je kunt beter een paar kledingstuks hebben waar je heel blij van wordt, dan veel waar je een beetje blij van wordt.
 • Kies voor duurzame materialen; katoen is niet duurzaam, biologisch katoen is duurzamer. Vermijd synthetische stoffen; tijdens het wassen kunnen kleine deeltjes plastic in het water terecht komen en bijdragen aan de plastic soep.
 • Koop bij voorkeur een item dat dichtbij je is gemaakt.
 • Vind je kleding niet meer leuk? Geef het aan iemand anders/breng het naar de kringloop. Gooi het niet in de grijze bak!
 • Is je kleding kapot? Kijk of je het kan (laten) maken.
 • Is je kleding ‘op’ en wil je het weggooien? Gooi het in de textielbak.
 • Kies voor gerecyclede kleding. Mudjeans doet bijvoorbeeld aan de recycling van Jeans.
 • Let op labels voor duurzaam textiel.
 • Via Alles Duurzaam kun je adressen vinden waar je duurzame kleding kunt kopen.
 • Via Rank a Brand kun je ontdekken hoe duurzaam een merk is.

Wil je hier meer over weten? Check bijvoorbeeld Dutch Sustainable Fashion Week en Marieke Eyskoot .


Duurzaam eten

Tip 1. Eet veganistisch/vegetarisch of eet minder dieren/dierlijke producten. Vaak is dit makkelijk voor HSP, omdat ze een groot hart voor dieren hebben.

Tip 2. Consumeer met het seizoen; kies voor seizoensproducten en groenten.

Tip 3. Kies voor lokale producten, bijvoorbeeld bij een lokale (boerderij)winkel.

Tip 4. Gooi geen afval weg. Houd je eten over? Wees creatief en maak er een nieuwe maaltijd van, of geef het aan anderen/dieren.

Tip 5. Ga je uit eten? Kies voor veganistische/vegetarische restaurants, bij voorkeur waar ze met biologische en lokale producten werken. Deze vind je bijvoorbeeld via HappyCow.

Tip 6. Doe je boodschappen? Gebruik de App Questionmark die kan helpen om inzicht te krijgen wat het meest duurzaam is.

groenten

Meer weten over duurzame producten?

Groen licht en Keuringsdienst van Waarde hebben verder interessante afleveringen over duurzaam leven en duurzame producten/de herkomst van producten.

Tip 5: Kies voor een Duurzame vakantie

Tip 1. Reis groen, check hieronder het kopje Duurzaam transport.

Tip 2. Kies voor een groen verblijf:

 • Kamperen is groen.
 • Airbnb (waarbij je verblijft op het adres van een local, soms zonder dat deze zelf aanwezig is) is groener dan een hotel dat speciaal is gebouwd voor honderden toeristen.
 • Sommige mensen ruilen van huis of passen op een huis op, dit is ook een groene optie.
 • Let op het Green Key-label.

Tip 3. Kies voor het verzamelen van mooie ervaringen (zonder motor), in plaats van voor het verzamelen van spullen en souvenirs. Zo is zwemmen milieuvriendelijker dan jetskiën.

Tip 4. Koop bij de locals en koop lokale producten, bijvoorbeeld op de markt.

Tip 5. Handel groen in je vakantieverblijf. Ook op vakantie kun je meestal:

 • afval opruimen en scheiden. Je kunt ook in het land waar je op vakantie bent zwerfafval opruimen, check bijvoorbeeld Trash Packers. Door zwerfafval zoals plastic op te ruimen voorkom je dat dieren dit opeten en hieraan doodgaan.
 • water besparen
 • de was draaien als de trommel vol is
 • de verwarming lager/uit zetten als je er niet bent
 • de airco uitzetten als je er niet bent. Doe overdag de ramen dicht en in de nacht de ramen open; zo hoef je de airco minder vaak aan te zetten.
 • het licht uit doen als je niet in een kamer bent.

Tip 6. Bespaar plastic. Neem je eigen (linnen) tas mee, zodat je geen plastic tassen nodig hebt.

Neem je eigen glazen waterfles mee: zo hoef je geen plastic waterflessen te kopen. Omdat er twijfels zijn over plastic en mogelijke hormoonverstorende stoffen, kun je bijvoorbeeld een glazen fles gebruiken. Tip: kies voor een fles die lekvrij is en in die vaatwasmachine kan. Vermijd doppen van plastic (ook aan de binnenkant). Let op met producten van bamboe; die kunnen schadelijke stoffen bevatten.

Smaakt het water uit de kraan vies, bijvoorbeeld naar chloor? Filter het en neem een waterfilter mee. Zo hoef je geen plastic waterflessen te kopen. Update 2021: vanwege (mogelijke) hormoonverstorende stoffen en microplastics (die belastend zijn voor het lichaam en milieu) in plastic, prefereer ik andere materialen. Er bestaan diverse waterfilter opties van RVS en/of glas (deze zijn vaak groter). Houd er rekening mee dat sommige alternatieven stroom gebruiken (dat is minder milieuvriendelijk).

Brita waterfilter
Ik werk samen met bol.com. Dit artikel bevat daarom affiliate links. Als je via de links in dit artikel iets bij bol.com bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor en steun je mij. Dit waardeer ik zeer! Jij betaalt niets extra.

Tip 6: Gebruik duurzaam transport

 • Ga lopen, fietsen, neem het openbaar vervoer of kies voor een milieuvriendelijke auto. Op vakantie kun je wellicht een fiets in plaats van auto huren.
 • Ga je vliegen? Compenseer je vlucht.
 • Kies in ieder geval geen vervoersmiddelen waarbij dieren worden ingezet (zoals kameel- of olifant rijden): deze worden vaak enorm uitgebuit.

Tip 7: Heb een duurzame bank

HSP willen graag een harmonieuze wereld. Vanuit liefde, waarbij mensen en dieren een goed leven hebben. Waarom zou je een bank willen die investeert in kernwapens, megastallen en grijze energie?

Er bestaan alternatieve, duurzame banken zoals Triodos bank en ASN. Eerlijke Bankwijzer geeft een overzicht.

Tip: kies voor internetbankieren in plaats van papieren te ontvangen. Er zijn bijvoorbeeld ook duurzame hypotheken.

Tip 8: Ga naar duurzame evenementen

Wil je meer weten over duurzaamheid? Er zijn evenementen die ingaan op duurzaamheid en duurzame onderwerpen. Zo zijn er geregeld open dagen om Tiny Houses te bekijken (waarin je zelfvoorzienend en duurzaam kunt wonen), of is er World Clean Up Day en een Landelijke Opschoondag via Nederland Schoon. Je hoeft dit niet 1 keer per jaar te doen: ook vandaag kun je de handen uit de mouwen steken en zwerfafval in je eigen buurt opruimen.

Ga niet naar evenementen waarbij entertainment rondom dieren centraal staat: denk maar aan het aaien van apen, het zien van dansende beren of het kijken naar dolfijnenshows. Ook al ziet het er vaak allemaal heel schattig en leuk uit; deze dieren leven vaak onder heftige en nare omstandigheden.

Ook zijn er evenementen die niet over duurzaamheid gaan, maar die er wel naar streven om duurzaam te zijn. Wil je zelf een duurzaam evenement organiseren? Deze PDF geeft tips hoe je een duurzaam evenement kunt organiseren. Via GroeneVent-Scan vind je tevens tips die hierbij helpen.

Tip 9: Kies voor duurzaam onderwijs

Er zijn verschillende manieren waarop scholen duurzaam (willen) zijn. De overheid stimuleert duurzaam bouwen in het onderwijs bijvoorbeeld met Basisdoc: XS 2 duurzaam bouwen.

Groene school

Ik vind Green School in Bali gebaseerd op een holistische visie een mooi initiatief;

Ook als jouw school niet direct groen is, kun je wellicht suggesties doen om groener te worden.

Tip 10: Ga groen werken/MVO

Wil je groen werken? Onderzoek of je de bovenstaande tips kunt toepassen:

 • Kies bijvoorbeeld voor een duurzaam gebouw.
 • Print dubbel, op ongebleekt, gerecycled papier.

Worsteling van de Groenmens – VPRO tegenlicht

Groen leven klinkt fijn, maar kan ook uitdagend zijn. Hoe doe je dat bijvoorbeeld met vliegen? En heeft niet alles een negatieve impact op het milieu?

Worsteling van de Groenmens maakt je ervan bewust wat er aan de andere kant van de wereld gebeurd door jouw handelen. Denk maar aan ontbossing en CO2 uitstoot. Zo staat een een retour aan Bali gelijk aan 1000 bomen planten. Klik hier om de aflevering te bekijken.
worsteling van de groenmens VPRO tegenlicht startknop
Klimaatgesprekken gaat verder in op duurzaam leven (deze worden genoemd in de De worsteling van de Groenmens, ik heb hier zelf geen ervaring mee).

Meer weten?

Klik hier en check hoe ik je verder help.

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende blogs:

P.S. Welke tip(s) past jij toe of wil je gaan toepassen? Laat het hieronder weten!

Deze blog werd gepubliceerd op 10 oktober 2018 en werd geüpdatet op 22 maart 2024

6 reacties op “Duurzaam leven? 10 tips voor HSP!”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Pauline avatar
  Pauline

  wij doen al best veel van je tips en wat ik het leukste vond was tegels uit de voortuin en achtertuin halen (die lagen helemaal vol tegels toen we er kwamen wonen) en vlinderstruiken geplant. Daar komen veel vlinders op af en andere insecten 🙂

  1. Femke de Grijs avatar

   Wat leuk Pauline! :).

   Groetjes,
   Femke

 2. Hridaya/Gertruud avatar
  Hridaya/Gertruud

  Dank voor het delen van dit goede informatieve blog Femke, gelukkig zie ik steeds meer mensen voor groenere en schonere initiatieven kiezen!

  1. Femke de Grijs avatar

   Graag gedaan! :).

   Groetjes,
   Femke

 3. Tom avatar

  Blij jouw website en blog te hebben ontdekt!

Scroll naar boven