Home   Blog   Empathie misverstanden die elke HSP zou moeten kennen

Empathie misverstanden die elke HSP zou moeten kennen

reddingsboei

In dit artikel ontdek je wat empathie is, wat je hiermee kunt en wat de voordelen hiervan zijn. Ook ontvang je tips die je hierbij helpen.

Empathie betekenis

Er bestaan allerlei definities en misverstanden over empathie. Een definitie hangt samen met bewustzijn en visie. Tip: neem zelf intuïtief waar wat met jou resoneert.

Empathie is het vermogen of de vaardigheid om waar te nemen wat andermans (subjectieve) ervaring is/je te kunnen verplaatsen in een ander (en je voor te stellen hoe de belevingswereld van een ander is).

Empathie op verschillende niveaus

Empathie kan zich uiten op diverse niveaus. Hieronder ontdek je er meer over:

Empathie op emotioneel niveau; het affectieve aspect van empathie

Volgens Van Dale is empathie het: “vermogen om zich in de gevoelens van anderen in te leven”.

Bij empathie bestaan er diverse opvattingen over wat er op emotioneel niveau gebeurt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je invoelt/aanvoelt wat er bij een ander speelt op emotioneel/gevoelsniveau en/of op andere niveaus. Stel dat een dierbare van je vriend doodgaat, dan kun je aanvoelen welke emoties/gevoelens je vriend hier precies bij ervaart. Dit kan wellicht verdriet zijn.

Het gevoels/emotionele niveau is het bekendste aspect van empathie. Vaak staat het gevoelsniveau centraal bij empathie, maar er is meer dan dat.

apen

Empathie op fysiek niveau

Empathie kan zich op fysiek niveau uiten via empathisch handelen. Je kunt bijvoorbeeld een afspraak inplannen met je vriend die een dierbare is verloren en op een empathische manier naar hem luisteren. Hierbij heb je je aandacht bij het gesprek en bij hem. Via het  gesprek verplaats jij je in andermans belevingswereld, zodat je waar kunt nemen wat er in een ander op diverse niveaus omgaat.

Empathie op mentaal niveau; cognitieve aspect van empathie

Het cognitieve aspect rondom empathie houdt verband met het mentale vermogen om je te verplaatsen in een ander en haar/zijn perspectief waar te nemen. Je begrijpt bijvoorbeeld waarom een ander zich gedraagt zoals diegene zich gedraagt, of voelt wat diegene voelt.

Iemand begrijpt op cognitief niveau bijvoorbeeld:

  • wat een prikkel met iemand doet;
  • wat voor emoties een ander heeft/hoe een ander zich voelt
  • wat een ander denkt en bijvoorbeeld wat voor visie, standpunten, behoeften, belangen, wensen en/of verwachtingen iemand heeft.

en wat voor impact dit op iemand heeft.

Empathie op spiritueel niveau

Of en hoe empathie op spiritueel niveau wordt waargenomen/wordt geuit wisselt van persoon tot persoon. Sommige paranormale mensen kunnen bijvoorbeeld een overleden dierbare waarnemen en empathisch voor diegene zijn. Stel dat er op aarde iemand een dodelijk verkeersongeluk krijgt en iemand niet beseft dat hij/zij dood is, dan kan een paranormaal mens dat op aarde leeft dit waarnemen en zo’n iemand helpen om goed over te gaan.

Misverstand over empathie

Het is een misverstand dat je als mens enkel empathie kan ervaren voor een ander mens. Je kunt bijvoorbeeld als mens ook empathie ervaren voor een dier.

merel

Voordelen empathie

Via empathie is het mogelijk om je te verbinden met een ander en een ander beter te begrijpen en makkelijker te communiceren. Het vergemakkelijkt relaties.

Empaat of HSP of paranormaal mens; wat ben jij?

Hoogsensitieve personen (HSP) en paranormale mensen hebben een gevoeliger zenuwstelsel en opener aura ten opzichte van niet-hoogsensitieve en paranormale mensen.

Hoogsensitieve en paranormale mensen kunnen (on)uitgesproken energie (zoals andermans belevingswereld bijvoorbeeld wat betreft gevoelens, emotie en gedachten) makkelijker waarnemen ten opzichte van niet-hoogsensitieve en paranormale mensen. Dit helpt hen om relatief makkelijk empathisch te zijn. Hier kun je ontdekken of je een HSP of paranormaal mens bent.

Wanneer is het makkelijk om empathisch te zijn?

Hoe meer iemands sensitiviteit (inclusief eventuele paranormaliteit), intuïtie en bewustzijn is ontwikkeld, hoe makkelijker iemand empathisch kan zijn en handelen.

Dit artikel gaat verder in op hoogsensitieve/paranormale mensen in relatie tot empathie.

mos

Vrije wil

Vanuit een spirituele visie heb jij een vrije wil en keuze en kun je zelf bepalen of en in welke mate jij jouw hoogsensitiviteit, paranormaliteit, intuïtie, bewustzijn en empathische vaardigheden ontwikkelt en uit.

Een HSP en paranormaal mens kan empathisch handelen, maar dat hoeft niet. Iemand die empathisch handelt kan hoogsensitief/paranormaal zijn, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Iemand die niet-hoogsensitief/paranormaal is, kan ook empathisch zijn en handelen.

Als iemand niet empathisch handelt, kan de buitenwereld zo’n iemand ten onrechte als gevoelloos of asociaal interpreteren/labelen. Iemand kan extreem sensitief zijn, maar hoeft niet perse deze sensitiviteit en empathie te uiten/empathisch te handelen.

Waarom doet iemand niet empatisch?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand niet (meer) empathisch handelt.

Opvoeding; wat is aangeleerd?

Iemand kan empathisch zijn, maar niet de (sociaal communicatieve) vaardigheden hebben geleerd om dit tot expressie te brengen. Het kan bijvoorbeeld dat iemand in zijn opvoeding zelf niet op een empathische manier is opgevoed en niet heeft geleerd wat empathie is en hoe dit uitdrukking kan worden gebracht.

Hersenbeschadiging

Het kan ook zijn dat iemand hersenletsel heeft gehad en delen van hersenen (deels) zijn beschadigd die verband houden met empathie. Het kan dan lastiger zijn om non-verbale signalen zoals gezichtsexpressies en emoties van anderen te herkennen en op basis daarvan empathisch te handelen.

walnoot

Emotionele/mentale disbalans

Het kan ook dat een HSP zichzelf jarenlang heeft weggecijferd en anderen voorop heeft gezet, daarna emotioneel gezien uit balans is en dit hem/haar ervan weerhoudt om empathisch te handelen. Zo’n iemand dient dan eerst aandacht aan zichzelf te schenken en weer in balans te komen.

Blokkades

HSP en paranormale mensen hebben over het algemeen makkelijker toegang tot hun intuïtie. Dit is niet altijd het geval. Soms hebben hoogsensitieve en paranormale mensen (onbewust) hun intuïtie en sensitiviteit geblokkeerd. Hier kunnen diverse redenen voor zijn. Zo kunnen eerdere traumatische ervaringen hier een verband mee houden. Denk maar aan iemand die in een vorig leven als een ‘heks’ werd bestempeld en door anderen hierom werd gedood en nu in het huidige leven een ‘heksenwond’ heeft.

Empathie vs. sympathie

Empathie kan zich uiten in sympathie, maar dat hoeft niet zo te zijn. Iemand kan sympathiek handelen, zonder dat diegene empathie heeft. Zo kan een medewerker in een winkel bijvoorbeeld bij een deur staan en een deur voor een klant openhouden, omdat diegene voor die taak wordt betaald. Zo’n medewerker hoeft niet perse empathie voor de klant te hebben (net zoals een automatische draaideur dat ook niet heeft voor een klant). Doorgaans is het voor een niet-hoogsensitief/paranormaal mens vaak makkelijker om sympathiek te handelen (dat gedrag is aangeleerd) ten opzichte van empathisch te zijn en handelen.

kinderen spelen

Misverstanden over het begrip empaat

Soms wordt empathie net zoals hoogsensitiviteit gezien als een persoonlijkheidseigenschap.

In de praktijk worden mensen die empathisch zijn/handelen empaat genoemd. Deze term kan in combinatie met de termen hoogsensitief en paranormaal in de praktijk voor verwarring zorgen. Zo wordt door sommige mensen (met name in Engels sprekende landen zoals in de Verenigde Staten) het woord empaat enkel gebruikt voor wat in Nederland doorgaans een paranormaal persoon wordt genoemd. Doorgaans wordt er dan door dit soort mensen van uitgegaan dat paranormaliteit nog niet wordt beheerst en iemand last heeft van empathische energie. Ik gebruik deze definitie van empaat niet. In mijn visie kun je ook empathisch zijn als je niet paranormaal bent en kan dit ook een kracht in plaats van last zijn.

Super empaat; wat is dat?

Soms wordt iemand een super empaat genoemd. Er bestaan verschillende opvattingen over de betekenis hiervan. Doorgaans wordt hier iemand mee bedoeld met een zeer sterk ontwikkelde hoogsensitiviteit/paranormaliteit, intuïtie en bewustzijn, waardoor iemand makkelijker empathisch kan zijn en handelen.

Empaat test

Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwde test waarmee je kunt achterhalen of en in welke mate jij een empaat bent.

Wie ben jij en wat zijn jouw kwaliteiten?

Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze enkel een HSP, of enkel een paranormaal mens of enkel een empaat zijn. Het kan bijvoorbeeld dat jij waarneemt dat jij hoogsensitief bent, maar dat een ander dit niet waarneemt (bijvoorbeeld omdat de ander niet hoogsensitief is). Het kan ook dat een ander waarneemt dat jij empathisch bent, maar dat jij dit zo normaal vindt dat je dit niet van jezelf door hebt (dit is dan een blinde vlek). De enige die uiteindelijk 100% zeker kan weten wat en wie jij bent, ben jij zelf; anderen kunnen hier wel mogelijk inzicht in geven (omdat ieder mens blinde vlekken heeft, waar anderen inzicht in kunnen geven).

verpleegkundige met bril

Vanuit een spirituele en holistische benadering ben je niet of een HSP óf een empaat, maar ben je een multidimensionaal lichtwezen. Op aarde heb je tal van kwaliteiten en mogelijkheden van energie waar je gebruik van kunt maken. Een HSP kan bijvoorbeeld wel of niet empathisch handelen.

Een identificatie van de persoonlijkheid met een label zoals empaat kan beperkend werken, bijvoorbeeld omdat je (onbewust) niet meer openstaat voor wat er nog meer is dan dat label. Vanuit een spirituele visie is er een bewustzijnslaag waarin je alles en niets bent; dit bewustzijn kan heel bevrijdend zijn.

Te empathisch zijn?

Kun je te empathisch zijn? Ontdek er hieronder meer over:

Misverstanden over empathie

Hoogsensitiviteit, paranormaliteit en empathie kunnen in je voor- of nadeel werken; hier heb je zelf invloed op.

Hoogsensitiviteit en paranormaliteit niet beheersen

HSP en paranormale mensen kunnen energie van anderen waarnemen. Als zij hun hoogsensitiviteit of paranormaliteit nog niet beheersen, kunnen zij energie ook overnemen. Sommige hoogsensitieve en paranormale mensen nemen lichamelijke pijn, emoties of gedachten van een ander in zichzelf waar en over op diverse niveaus. Je buurman heeft bijvoorbeeld buikpijn. Hij belt bij je aan en jij krijgt hierdoor ook plotseling buikpijn. Als de buurman weer thuis is, heb jij nergens last van. Als je bij een ander een emotie of gevoel waarneemt, kun je dit zelf ook mee (mee)voelen.

buik van zwangere vrouw

Dr. Van der Graaffs deed onderzoek naar de lichamelijke kant van empathie en empathische reacties die te meten zijn in het lichaam. Het is mogelijk om een emotie of een gevoel van een ander zelf lichamelijk te spiegelen (kopiëren). Als iemand anders verdrietig is, kun je zelf je mondhoeken (onbewust) omlaag krullen. Dit kan (een mogelijk negatieve) invloed hebben op je eigen stemming.

Andermans energie overnemen en jezelf hierin verliezen

Sommige mensen definiëren empathie als het vermogen om je in te leven in/mee te leven met een ander. Het is een misverstand dat als je empathisch bent jij altijd exact zelf dezelfde gevoelens als de ander hebt en deze gevoelens ook (mee)voelt, ermee samensmelt en overneemt (alsof je een spons bent). Dit is enkel het geval als jij jouw hoogsensitiviteit/paranormaliteit nog niet beheerst.

spons

Je kunt dan bijvoorbeeld andermans emoties, gevoelens en stemmingen overnemen. Als een ander verdrietig is, word je bijvoorbeeld ook verdrietig en huil je. Als een ander boos is, word je ook woedend en ga je schreeuwen. Doorgaans heeft een ander hier vrij weinig tot niets aan.

Stel dat je buurjongen van 6 jaar van zijn fiets valt, een kleine schaafwond op zijn knie krijgt en huilt omdat die pijn heeft, dan heeft die buurjongen er niets aan dat jij ook die pijn voelt en gaat huilen. Hij heeft er meer aan dat je waarneemt wat er bij hem speelt en op basis daarvan handelt. Wellicht kun je hem een luisterend oor en fysieke ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld door de wond te ontsmetten en te voorzien van een pleister.

kinderfiets

Als jij je hoogsensitiviteit/paranormaliteit nog niet beheerst kan dit met werk belemmerend zijn, bijvoorbeeld als je een arts bent en andermans pijn voelt en dit absorbeert. Een ander die pijn heeft merkt doorgaans niets van dit absorberen. Wel kan een ander mogelijk opmerken dat je als arts uit balans raakt en bijvoorbeeld moe wordt; energie van anderen absorberen kost (onbewust) energie.

Misverstand over empathie

Sommige mensen denken dat empathie hetzelfde is als mee lijden (medelijden). Ze liggen bijvoorbeeld met een knoop in hun maag en misselijk wakker van andermans problemen, omdat de ander dit ook doet. Dit is ook een misverstand rondom empathie. Dit is alleen het geval als een HSP of paranormaal mens zijn/haar kwaliteiten nog niet beheerst.

Empathie als kracht

Je kunt empathisch zijn en gevoelens van een ander invoelen en aanvoelen als je deze gevoelens zelf niet hebt. Je neemt dan gevoelens waar, maar je gaat er niet in mee. Jouw hoogsensitiviteit/paranormaliteit wordt dan beheerst en ingezet als kracht. Je kunt dan bijvoorbeeld makkelijk relativeren en ook compassie ervaren voor de aarde, natuur, mensen, dieren en dit en andere universa. Dat geeft energie.

handen

Tips

1. Bepaal je intentie

Belangrijk bij empathie op alle niveaus zijn je intenties; wat is je doel? Je kunt empathie in het voordeel van jezelf en een ander, of nadeel inzetten. Als een persoon een andere persoon begrijpt, kan dit ook ten negatieve worden ingezet, bijvoorbeeld andere doelbewust te pesten en door iemand buiten te sluiten en/of af te wijzen. Deze blog helpt je verder als je empathie liefdevol wil inzetten ten bate van jezelf én een ander.

2. Wees je bewust

Wat je in jezelf kunt ervaren en van jezelf kunt herkennen (bijvoorbeeld wat betreft gevoelens), kun je ook in de buitenwereld herkennen. Niet iedereen is in staat om zich bewust te zijn van zijn eigen belevingswereld, dit te (h)erkennen en hier woorden en expressie aan te geven in de buitenwereld. (H)erken Jezelf en je eigen belevingswereld en gevoelens; zo kun je dit ook beter bij een ander (h)erkennen en de kwaliteit van empathie verder in je voordeel laten werken.

3. Wees emotioneel gezien in balans

Als je emotioneel gezien in balans bent, ben je ontspannen en sta je open voor een ander. Je kunt vanuit daar makkelijker empathisch zijn en fijne relaties creëren. Deze blog helpt je om effectief met emoties om te gaan.

handen van mensen uit een team maken een 'boks'gebaar (teamwork)

4. Stel grenzen

Sommige hoogsensitieve en paranormale mensen geven geen grenzen aan, omdat ze bang zijn voor andermans reacties. Ze willen bijvoorbeeld vermijden dat ze andermans teleurstelling voelen, als ze ‘nee’ zouden zeggen. Ze kunnen dan andermans energie volop waarnemen, zichzelf hierin verliezen en overnemen. Deze blog helpt je bij het stellen van grenzen zonder schuldgevoel.

5. Blijf bij jezelf

Je helpt een ander niet door andermans lichamelijke, emotionele, mentale en/of spirituele energie (tijdelijk/deels) over te nemen/absorberen. Je kunt een ander wel op andere manieren ondersteunen (deze blog gaat daar nu verder niet op in).

Voorkom dat je energie van anderen overneemt, zoals andermans pijn en stress. Leer om bij jezelf te blijven. Zo voorkom je het gevoel dat je jezelf kwijt bent.

6. Onderscheid energie van jezelf en een ander

Door energie zoals emoties en gedachten van jezelf en een ander te onderscheiden voorkom je klachten zoals overweldiging, stemmingswisselingen en vermoeidheid.

7. Train je intuïtie

Bij empathie is interpretatie belangrijk. Het is mogelijk om de belevingswereld van een ander verkeerd te interpreteren en (onbewust) je eigen emoties, gevoelens en gedachten op een ander te projecteren. Je plakt dan als het ware je eigen gedachten en gevoelens op een ander, terwijl de ander deze gedachten en gevoelens niet heeft.

Je intuïtie helpt je om andermans energie te interpreteren. Train je intuïtie, zodat je helder waar kunt nemen.

Wil je meer weten?

Wil je jouw bewustzijn vergroten? Doe dan mee met de Helende Dromencursus voor hoogsensitieve vrouwen. Ontdek hier meer over de cursus en hoe je mee kunt doen>>>

Helende dromencursus door Femke de Grijs

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen:

Deze blog werd gepubliceerd op 10 maart 2024 en werd geüpdatet op 23 maart 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven