Heb jij een heksenwond als HSP? Zó herken en heel je dit!

schedel met pompoenen en kaarslicht

Als je in het westen bent geboren zou je theoretisch gezien een bezield leven kunnen hebben. Voel je dat jij (onverklaarbaar) wordt tegengehouden om dit te realiseren en om te bloeien?

Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Eén van die oorzaken kan een heksenwond zijn. In deze blog ontdek je wat dit precies is, hoe je kunt herkennen of dit ook op jou van toepassing is en hoe je dit oplost.

De invloed van de kerk

Om te ontdekken wat een heksenwond is, gaan we eerst even terug in de tijd.

De kerk wilde machtig zijn en gezien worden als de enige manier waarop met God verbonden kon worden. Mensen die hier (mogelijk) anders over dachten werden geregeld gedood.

bijbel

Wat is een heks?

Er bestaan allerlei opvattingen over wat een heks precies is. De definitie van een heks hangt onder andere af van de tijd waarin het woord wordt gebruikt en van bewustzijn.

In oorsprong wordt er met het woord heks een wijs mens bedoeld. Heks zijn werd vaak gekoppeld aan bezigheden/rollen in de maatschappij, denk maar aan een:

 • Mens die samenwerkt met de aarde/natuur/cycli van de maan
 • Kruidenvrouw/man
 • Medicijnvrouw/man
 • Priester(es)
 • Vroedvrouw
 • Medium/‘Waarzegger’
 • Mens die een voorchristelijke natuurreligie aanhangt

Later kreeg het woord heks een negatieve betekenis. Via de kerk (en via de media zoals in films) is er een bekend beeld van een heks geschetst: een kwaadaardig mens dat doorgaans samenwerkt met de duivel. Dit stereotype is onjuist.

schaal met vuur

Wanneer vonden heksenjachten plaats?

Rond 1400-1782 vonden er op initiatief van de kerk heksenvervolgingen in Europa plaats. Dit vond ook elders in de wereld zoals in Noord-Amerika plaats.

Wie werden er als heks beschuldigd?

Onschuldige mensen werden benoemd tot heks. Hiervan was circa 85% vrouw; hun energie (bijvoorbeeld rondom hun intelligentie en seksualiteit) werd verdacht gemaakt en was volgens de kerk toegankelijker voor de duivel. Onder de aangewezen ‘heksen’ zaten ook mensen tussen die geen voorchristelijke natuurreligie aanhingen.

Doorgaans werden mensen die (mannelijke) heersers in de weg zaten beschuldigd van hekserij. Vaak waren dit (soms hoogsensitieve/paranormale) mensen die in contact stonden met hun eigen wijsheid en die hun eigen(zinnige) pad bewandelden. Ze leefden bijvoorbeeld zelfstandig een vrij, non-conventioneel leven en waren assertief en vooruitstrevend. Ze waren ‘anders’ (lastig/ongehoorzaam) ten opzichte van anderen en vielen op. Vrouwen die als natuurlijke vroedvrouw werkten, moesten van de heersers vervangen worden door meer ‘medisch’ aangelegde mannelijke opvolgers.

‘Heksen’ werden de zwarte schapen van de maatschappij. Zij zouden volgens de kerk samenwerken met de duivel en de oorzaak zijn voor negatieve (onvoorspelbare/oncontroleerbare) gebeurtenissen in de gemeenschap. Voorbeelden zijn ziekte of de dood van mensen in de gemeenschap, natuurrampen en mislukte oogsten.

Deze beschuldigde mensen werden op intense manieren gevangen, gemarteld en gedood.

Hoeveel ‘heksen’ zijn er gedood?

Er wordt geschat dat er 40.000- 100.000 mensen in Europa en Noord-Amerika op brute wijze zijn vermoord (bijvoorbeeld door onthoofding, ophanging, verbranding en verdrinking). Zo was er een waterproef waarbij de vermeende heks in het water werd gedompeld. Als de vermeende heks bleef drijven was zij zeker een heks en moest zij gedood worden. Als de vermeende heks naar de bodem zonk was zij geen heks, maar al dood.

In Europa vonden er enkel in Oudewater (in Nederland) eerlijke processen plaats. De onderstaande video van Klokhuis gaat er wat verder op in:

In de praktijk ligt het aantal doden nog hoger. Er gingen bijvoorbeeld ook mensen dood die onder erbarmelijke omstandigheden gevangen waren gezet en die werden gemarteld.

De mensen die wel konden vluchten voor de heksenjacht stonden buiten een gemeenschap (ze konden bijvoorbeeld eenzaam zijn).

Waar had de heksenjacht invloed op?

De heksenvervolging/heksenjacht had een enorme impact. Hieronder vind je voorbeelden van waar het zoal invloed op het.

Het collectief en collectief trauma

De heksenwond had invloed op de maatschappij en is een collectief trauma.

Hoogsensitiviteit

Ongeveer 15-20% van de bevolking is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken. HSP hebben een opener aura ten opzichte van niet-HSP. Zij kunnen makkelijker tussen de regels doorlezen en energie (zoals van pijn en trauma) intenser waarnemen.

Hoogsensitief zijn heeft voordelen, maar het kan nadelen hebben als je het nog niet goed beheerst. Er kan dan energie van anderen (zoals van een collectief) met jouw energie mengen, waardoor je last kunt hebben van allerlei onverklaarbare lichamelijke, emotionele en mentale reacties/klachten.

zwarte kat

Is hekserij een geloof?

Geloof omvat onder andere het vertrouwen in de waarheid van iets, zoals hekserij. Geloof in hekserij bestaat al lang. Eeuwenlang werden er bijvoorbeeld in Europa mensen van hekserij beschuldigd.

Alhoewel in Europa mensen nu niet meer letterlijk worden gedood als heks, worden mondige intuïtieve mensen/feministen/mensen die zich verzetten tegen een gewelddadig ‘mannelijk’ systeem figuurlijk vaak de mond gesnoerd en bijvoorbeeld uitgemaakt voor ‘heks’.

Wereldwijd vindt er nog steeds vrouwenonderdrukking en femicide plaats. Nog steeds bestaat het geloof in hekserij. In sommige landen bestaan officiële wetten tegen hekserij.

Geloof kan ook een godsdienst zijn; dit wordt soms religie genoemd. Mensen die zichzelf tegenwoordig heks noemen (en resoneren met de oorspronkelijke betekenis van wijs mens), noemen hekserij soms een natuurreligie of een spiritueel pad.

De invloed van heksenjachten op voorouders

Heksenprocessen en alles wat hiermee te maken had, had een invloed op voorouders (ongeacht wat hun rol was). De invloed hiervan kon zich niet alleen mentaal, maar bijvoorbeeld ook op emotioneel en lichamelijk niveau in hun systeem vastzetten en zo (generaties lang) worden doorgegeven. Dit houdt verband met intergenerationeel/transgenerationeel trauma.

Hierdoor kunnen (achter, achter, achter, achter, achter, achter-)kleinkinderen generaties later emoties met lading (zoals angst, verdriet, schaamte), gedachten en lichamelijke reacties hebben die met deze gebeurtenissen resoneren. Dit kan generaties later in eerste instantie ‘onverklaarbaar’ lijken, maar een simpele verklaring hebben.

kruiden met houten plank

De invloed van heksenjachten op vorige levens

Het kan zijn dat jij (onafgeronde) vorige levens hebt waarin jij volgens anderen een ‘heks’ was en bijvoorbeeld werd vervolgd, gepijnigd en/of gedood.

Het kan bijvoorbeeld dat jij met jezelf in zo’n leven onbewust met jezelf hebt afgesproken om nooit meer je stem te laten horen, zodat jij jezelf en/of anderen niet in gevaar brengt. Dit kan in je huidige leven (onbewust) tegen je werken en je in de weg zitten, bijvoorbeeld doordat je het gevoel hebt dat je niet voluit leeft.

Wat is een heksenwond?

Samengevat is een heksenwond een energetische wond, die is ontstaan in andere tijden. Denk hierbij aan één of meerdere vorige levens, waarbij iemand als ‘heks’ werd bestempeld. Hierbij vond lijden plaats dat nu nog niet is geheeld.

Heb jij een heksenwond?

Ben jij benieuwd of jij wellicht een heksenwond hebt? Hieronder vind je diverse kenmerken. Deze kunnen van persoon tot persoon verschillen:

1. Je deelt niet wat er écht in jou omgaat

 • Je bent bang om je uit te spreken/uitgesproken te zijn en jezelf tot expressie te brengen. Je gebruikt je stem niet en je uit jezelf niet. Voelt het uiten van jouw waarheid onveilig?
 • Je hebt angst om te spreken in het openbaar.
 • Je bent niet eerlijk over wie jij écht bent.
 • Je deelt jouw (‘andere’, mogelijk tegendraadse/rebelse/kritische) visie, mening en overtuigingen niet, ook niet als hier om wordt gevraagd.
 • Je wilt niet authentiek zijn, omdat jij je dan door anderen mogelijk bedreigd kan voelen.

microfoon

2. Je houdt jezelf klein

 • Je hebt het gevoel dat je te veel bent.
 • Je houdt jezelf in en leeft jouw grootsheid niet.
 • Je cijfert jezelf weg.
 • Je wilt niet écht gezien worden.
 • Je hebt het gevoel dat je niet goed genoeg bent voor de maatschappij.
 • Je staat en stapt niet in je kracht.
 • Je stelt je niet moedig op.
 • Je ervaart geen magie in je leven.
 • Je leeft niet bezield.

vrouw heeft tape over haar mond en spreekt niet

3. Je geeft geen gehoor aan je interesses

 • Je vermijdt contact met je spirituele essentie.
 • Je negeert je interesses en verlangens.
 • Je bent niet open over je spirituele interesses/bezigheden. Houd je bijvoorbeeld verborgen dat je met de maan leeft en met lichtwezens communiceert?
 • Je voert je dromen niet uit. Met anderen heb je het hier niet over.
 • Je bent niet open over seksualiteit/je laat deze energie niet volledig toe en stromen.

volle maan boven bergen

4. Je benut je potentie en talenten niet

 • Je deelt je (hoogsensitieve/paranormale/intuïtieve) gaven niet en verbergt ze.
 • Je durft jezelf niet volledig te ontwikkelen. Je durft bijvoorbeeld niet om hulp te vragen en te groeien.
 • Je twijfelt aan je emoties en intuïtie; je maakt dit bijvoorbeeld minder belangrijk en/of negeert het.
 • Je herkent je in de kwaliteiten van een healer, medium, helderziende of visionar. Je bent bang om gezien te worden met je spirituele gaven. Dit geldt niet alleen in je privé-, maar ook in je werkleven. Je durft niet te vertellen over (je plannen over) een nieuw bedrijf waarin jij jouw (spirituele) potentie wilt inzetten. Je durft geen (spiritueel) bericht op social media te delen (omdat jij interesse hebt in onderwerpen die anderen mogelijk gek of ‘zweverig kunnen vinden).

papaver

5. Je bent emotioneel gezien niet in balans

Je hebt last van emoties en gevoelens zoals:

 • Angst, bijvoorbeeld voor:
  -de meningen van anderen. Misschien ben je bang om anders gevonden te worden, te worden afgewezen en buitengesloten te worden.
  -autoriteit.
  -dat er iets ergs kan gebeuren/je achtervolgd/vervolgd kan worden.
  -vuur. Sommige mensen noemen dit brandstapelangst; alhoewel je in dit leven niet meer letterlijk op de brandstapel kan belanden, kun je wel een angst hebben om figuurlijk te worden verbrand en met de grond gelijk te worden gemaakt.
  -volledig aanwezig zijn in je lijf.
  -jouw vrouwelijke energie. Wellicht onderdruk/verstop je het.
 • Onveiligheid. Wellicht heb jij het gevoel dat jij je moet verstoppen.
 • Onzekerheid, twijfel
 • Onbegrip. Je mist erkenning en waardering om wie je bent.
 • Eenzaamheid
 • Wantrouwen
 • Onderdrukking (je onderdrukt bijvoorbeeld je gevoelens).
 • Verontwaardiging
 • Onrecht/oneerlijkheid; het brengt je bijvoorbeeld uit balans
 • Boosheid
 • Wrok
 • Haat
 • Verdriet

Is een heksenpardon nodig?

Erkenning en bewustwording draagt bij aan healing. Dit helpt om in de toekomst dit soort zondebok- en verdeel/heers- mechanismen tijdig te herkennen en voorkomen.

De kerk (het Vaticaan) heeft geen excuses aangeboden voor wat er in het verleden rondom hekserij plaatsvond.

Sommige landen/gemeenten hebben dit wel gedaan. Schotland heeft bijvoorbeeld excuses aangeboden voor heksenverbranding en vrouwenvervolging Ook de Belgische stad Lier heeft excuses aangeboden voor een heksenverbranding.

In Nederland zet Stichting Nationaal Heksenmonument zich in om erkenning te geven aan deze geschiedenis.

Het is niet zo dat als de (gehele) buitenwereld excuses aanbiedt voor het verleden, dit direct de binnenwereld van elke individuele heksenwond healt. Sommige mensen met een heksenwond staan bijvoorbeeld niet open voor een excuses en accepteren dit niet.

beeld van godin

Heling van de heksenwond: tips

Als je een heksenwond wil helen, is het belangrijk om hier bewust voor te kiezen. De onderstaande tips helpen je om een heksenwond te helen:

Tip 1. Erken en accepteer wat er in de buitenwereld is gebeurt

Het erkennen en accepteren van de geschiedenis in de buitenwereld is een belangrijke eerste stap om te kunnen helen.

Ook als externe partijen zoals de kerk of een land geen excuses aan heeft geboden voor het verleden, kun jij een heksenwond helen.

Erken en accepteer zelf wat er is gebeurd.

Tip 2. Ontdek of jij een heksenwond hebt

Er bestaat geen wetenschappelijk onderbouwde test waarmee je kunt achterhalen of jij een heksenwond hebt.

Doe onderzoek naar jouw voorouders

Je kunt stamboomonderzoek doen en daarmee ontdekken of/in welke mate jouw voorouders een relatie hebben met hekserij. Niet alles staat echter gedocumenteerd. Vanaf 1811 (en in sommige plaatsen vanaf  1796 of 1797) is alles in Nederland rondom de burgerlijke staat gedocumenteerd. Voor die periode kan er ook soms informatie beschikbaar zijn, zoals via archieven van de kerk. Het is ook mogelijk dat sommige voorouders uit het buitenland komen en dat er hierover nauwelijks/geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld in het geval van een adoptie.

Gebruik je intuïtie

Als je op een gegeven moment geen informatie meer kunt vinden over jouw voorouders, dan kun je intuïtief onderzoek doen, bijvoorbeeld aan de hand van de kenmerken die gedeeld zijn in deze blog. Neem intuïtief waar of/welke kenmerken met jou resoneren. Dit helpt je ook om inzicht te krijgen in of/in welke mate jij resoneert met een collectief trauma en mogelijk onafgeronde vorige levens.

Ontdek of jij een heksenwond hebt en hoe deze zich exact uit. Welke gevoelens en gedachten hebben hier bijvoorbeeld een relatie mee?

Ontdek beperkende overtuigingen

Dit zijn voorbeelden van gedachten die ooit in een heksenleven gediend kunnen hebben, maar nu niet meer. Ze kunnen in dit leven beperkende overtuigingen zijn:

 • “De wereld is niet veilig”
 • “Het is niet veilig om zichtbaar te zijn”
 • “Het is niet veilig om te delen”
 • “Het veiliger is om te zwijgen”
 • “Als ik mij volledig uit zal iemand mij lastig vallen/vervolgen”

hand met pleisters en bloemen

Tip 3. Erken en accepteer wat er speelt in jouw binnenwereld

Een heksenwond kan je (onbewust) eeuwen met je meedragen. Vaak was er geen veilige setting om deze wond te ontdekken en helen.

Wees je bewust van jouw huidige leven en de (veilige) mogelijkheden die je nu wel tot je beschikking hebt om jouw innerlijke heksenwond te ontdekken en te helen, zodat je nu wel kunt floreren.

Het volledig erkennen en accepteren van wat er in jouw binnenwereld speelt (in plaats van het te onderdrukken/negeren/doen alsof het er niet is), helpt je om uit een negatieve spiraal te komen.

hek

Tip 4. Werk samen met je onbewuste

Jouw onbewuste heeft een grote invloed op jou en jouw leven. Het bepaalt bijvoorbeeld voor circa 95% jouw gedachten en gevoelens.

In jouw onbewuste liggen trauma’s (zoals een heksenwond) en onopgeloste vorige levens opgeslagen. Hier vandaan kunnen ook gedachten en gevoelens voortvloeien die jou ooit hebben gediend, maar die jou nu (onbewust) kunnen belemmeren.

Door bewust met jouw onbewuste samen te werken kun jij ontdekken of jij een heksenwond hebt en hoe deze zich exact uit. Vervolgens kun jij dit in jouw onbewuste oplossen. Zo kun je emoties met lading en belemmerende gedachten transformeren, zodat ze in jouw huidige leven niet tegen, maar vóór je werken.

Er zijn diverse manieren om met je onbewuste samen te werken. Wat het beste bij jou aansluit is heel persoonlijk. Het hangt onder andere af van je geslacht, leeftijd en de mate waarin jij (hoog)sensitief/paranormaal begaafd bent.

Zo kun je als je een volwassen hoogsensitieve vrouw bent bijvoorbeeld overdag de MP3 Vorige levens afronden beluisteren en daarin ontdekken of je een of meerdere onafgeronde vorige levens hebt rondom hekserij en dit oplossen.

wondgaas

Maak gebruik van lucide dromen

De effectiefste manier om met jouw onbewuste samen te werken is echter via lucide dromen. Dit zijn dromen waarin jij je bewust bent dat je droomt, terwijl jouw lichaam slaapt.

Er bestaan tal van visies op en misverstanden over lucide dromen. In deze blog ga ik uit van een spirituele visie rondom deze dromen.

In lucide dromen sta jij rechtstreeks in contact met jouw onbewuste. Dit is de zuiverste manier om met jouw onbewuste te communiceren en samen te werken, mits je hiervoor de juiste kennis en vaardigheden hebt.

In een lucide droom is jouw mind circa 7 keer sterker ten opzichte van je wakende leven. Door hier gebruik van te maken, kun je 7 maal krachtiger en effectiever samenwerken met je onbewuste en helen ten opzichte van je wakende leven.

Naast dat je een mogelijke heksenwond in een lucide droom kunt opsporen en oplossen, hebben lucide dromen je nog veel meer te bieden.

Vanuit een spirituele benadering kun je gebruik maken van lucide dromen om jouw bewustzijn te vergroten. Het is dan mogelijk om je op een zeer diep (innerlijk subtiel) niveau bewust te worden dat je wakker bent, ongeacht de omstandigheden in de buitenwereld zoals dat je lijf slaapt tijdens de nacht of dat het dag is. Dit wordt ook wel ontwaken genoemd. Voor deze ervaring bestaan geen woorden . Het is een staat van zijn die je bijvoorbeeld helpt om jezelf te bevrijden van traumatische ervaringen en emoties met lading.

Meer weten?

In de Helende Dromencursus voor hoogsensitieve vrouwen ontdek je wat lucide dromen precies zijn, hoe je op het allerdiepste niveau blokkades ontdekt en oplost en hoe jij jouw onbewuste in jouw voordeel inzet en meer. Klik hier voor meer informatie en hoe je mee kunt doen>>>

Helende dromencursus door Femke de Grijs

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen:

Deze blog werd gepubliceerd op 16 augustus 2023 en werd geüpdatet op 16 juli 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven