Home   Blog   10 redenen waarom HSP vaak moeite hebben met geld

10 redenen waarom HSP vaak moeite hebben met geld

geld

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP kenmerken. HSP zijn vaak goed in het werken met energie, dit wordt ook wel energiewerk of spiritueel werk genoemd. Sommige HSP dromen ervan om fulltime energie- of spiritueel werk te doen, bijvoorbeeld als ondernemer.

Veel HSP hebben echter vaak moeite met geld en ervaren een paradox. Ze willen zich enerzijds gelukkig en vrij en rijk voelen, maar staan zichzelf dit niet volledig toe. Misschien heb je het gevoel dat je geen geld mag vragen voor ‘spirituele’ zaken en doe je het spirituele werk erbij, naast dat je ergens anders tegen je zin in werkt ‘omdat er brood op de plank nodig is’? Deze paradox kan veel (onbewust) veel energie vreten en ongelukkig maken.

Herken je dat, dat je veel negatieve emoties/gevoelens rondom geld ervaart zoals:

 • Angst
 • Zorgen, een drukkend gevoel
 • Boosheid
 • Gebrek, tekort en schaarste (‘er is niet genoeg’)
 • Jaloezie
 • Medelijden
 • Gierigheid, hebzucht
 • Oneerlijkheid
 • Macht, corruptie
 • Begeerte
 • Weerstand, aversie?

Deze emoties/gevoelens rondom geld gaan vaak gepaard met allerlei gedachten en misverstanden.

Gelukkig kun je hier wat aan doen! Hieronder deel ik 4 tips die je helpen:

Tip 1. Krijg inzicht in misverstanden

Er kunnen allerlei onbewuste gedachten en misverstanden spelen, die maken dat je nare gevoelens omtrent geld hebt. Omdat veel mensen dit soort misverstanden hebben, kunnen deze normaal lijken en zo in stand worden gehouden. Onderzoek welke misverstanden over geld bij jou een emotie met lading of weerstand veroorzaken. Hieronder volgen veel voorkomende misverstanden:

Misverstand 1. ‘Geld is de bron van al het kwaad’

Hier sluiten gedachten zoals ‘Geld is een zonde’ en ‘Geld stinkt’ op aan. Deze gedachten zijn vaak ontstaan omdat sommige mensen ooit iets met geld hebben gedaan dat in de ogen van anderen oneerlijk was en emotie met lading opriep, zoals corruptie. Dat wil niet zeggen dat alle mensen zo met geld omgaan, en dat geld per definitie ‘slecht’ is.

Iets raakt uit balans als iets te veel of te weinig is. Als iemand zich te veel of te weinig aan materie en geld hecht, kan dit klachten geven. Niet alleen voor iemand zelf, maar ook voor de omgeving. Denk maar aan iemand die extreem spaart en gierig is, of iemand die extreem veel geld uitgeeft of iemand die alles wat met geld te maken rigoureus vanuit emotie met lading, uit zijn leven heeft verbannen.

munten

Relativeer: Alles, ook geld is energie. Geld krijgt enkel de betekenis die jij eraan geeft!

Geld kan bijvoorbeeld ook positieve gevoelens opleveren zoals:

 • Genot
 • Eenheid
 • Zekerheid

Misverstand 2. ‘Geld willen verdienen is egoïstisch’

Hier sluiten deze gedachten op aan als:

 • ‘Streven naar geld is onethisch’.
 • ‘Je mag geen geld nastreven en ambitieus zijn’.
 • ‘Je mag niet veel geld en materiële rijkdom hebben’.
 • ‘Je mag jezelf niet verrijken’.
 • ‘Je mag niet openlijk genieten’.

Alles begint bij jezelf: als jij goed voor jezelf zorgt en je financiën op orde hebt, kun jij er ook beter zijn voor anderen. Hier is niets egoïstisch aan.

Misverstand 3. ‘Geld staat los van jou’

Jij én geld zijn allebei energie; geld staat niet los van jou. Je leeft immers op aarde en bent een onderdeel van alle systemen die hier aanwezig zijn, of je dat nou wilt of niet ;). Jij kunt wel bewust bepalen hoe jij met alles wat hier op aarde aanwezig is omgaat en of je eenheid ervaart en iets accepteert of iets ‘wegdrukt’ en emotie met lading ervaart.

Misverstand 4. ‘Geld is niet belangrijk’

Vroeger werd er geruild. Omdat dit op een gegeven moment ingewikkeld werd, is geld ingevoerd. Geld is een ruilmiddel.

HSP zijn vaak idealistisch ingesteld. Ze kunnen ervaren dat geld een illusie is. Ook kunnen ze denken dat er in de ideale wereld er geen sloten (en hoef je je auto, huis en fiets nooit op slot te doen) en geen geld bestaan en alles onvoorwaardelijk aan elkaar wordt gegeven. Dit is echter niet de realiteit van de dag. Sommige HSP zonderen zich daarom af van de maatschappij en willen enkel zelfvoorzienend en los van geld staan. In mijn visie hebben HSP een belangrijke taak op aarde en zijn HSP hier ook om niet-HSP te helpen. Met andere woorden: jezelf afzonderen of met allemaal HSP op 1 kluitje gaan wonen, maakt de wereld in mijn visie nu niet mooier. Denken dat geld anno nu er helemaal niet toe doet, is als op een roze wolk leven en je hoofd in het zand steken…

Misverstand 5. ‘Geld maakt niet gelukkig’

Hoe belangrijk geld is, kun jij enkel voor jezelf bepalen. De allerbelangrijkste zaken in het leven (zoals liefde en geluk) vind je alleen maar in jezelf. Echter: dat wil niet zeggen dat ‘geld niet gelukkig maakt’. Geld maakt wel degelijk tot een bepaald bedrag gelukkig. Dit bedrag geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld een dak boven je hoofd te hebben en om eten, drinken en andere noodzakelijke middelen te genereren. Wat precies noodzakelijk is, wisselt van persoon tot persoon.

Sta eens stil bij wat voor mogelijkheden en kansen geld geeft. Geld geeft je bijvoorbeeld mogelijkheden om:

 • Uiting te geven aan wat jij belangrijk vindt, denk maar aan je kleding, schoeisel, haardracht en make-up.
 • Te eten en drinken wat en waar je wil.
 • Te wonen waar je wil.
 • Te reizen waarheen je wilt.
 • Anderen financieel te helpen. Als jij geld hebt kan je nog meer mensen helpen (bijvoorbeeld door ze werk te geven, of door donaties te doen).
 • Anderen cadeaus te geven.
 • Veiligheid en zekerheid te creëren, bijvoorbeeld qua pensioen, sparen of verzekering.
 • Kennis op te doen, bijvoorbeeld middels het volgen van cursussen.
 • Jezelf te ontwikkelen en te groeien. Geld kun je zien als een spiegel en kan je helpen om jezelf te ontwikkelen, mits je daarvoor openstaat en ervoor kiest. Geld kan je bijvoorbeeld helpen om je bewuster te worden van de energie van je ware zelf (dat wie je in wezen bent) en wat er werkelijk voor jou toe doet. Geld en materiële rijkdom kunnen daarbij hulpmiddelen (niet het doel!) zijn om ‘hogere doelen’ (dat wat in lijn met jouw zielsmissie ligt) te manifesteren.

Met andere woorden: geld kan je ondersteunen om vanuit vrijheid en plezier te leven en te genieten. Het kan je leven gemakkelijker en comfortabeler maken en je helpen om je hartsverlangen te leven en om te doen wat en wanneer je maar wil doen.

zwembad

Misverstand 6. ‘Succesvol zijn én veel geld hebben mag niet’

Hier sluiten gedachten zoals ‘rijke mensen zijn arrogant’ op aan. Geld krijgt een lading als jij jezelf in financieel opzicht met anderen vergelijkt en iemand ‘minder’ of ‘meer’ dan jezelf maakt.

Wees je ervan bewust dat alleen jij kan bepalen wat succesvol, rijk, veel geld, arm en voldoende precies is en voor jou betekent! Er is een verschil tussen:

 • je innerlijk arm of rijk voelen.
 • en je qua uiterlijk arm of rijk te voelen, bijvoorbeeld doordat je materie om je heen hebt waar je blij van wordt en die jou ondersteunt.

Je hebt in Nederland in principe zelf een keuze om vanuit interne en externe armoede of rijkdom te leven. Interne en externe armoede gaat vaak gepaard met negatieve overleef-energie zoals zorgen, stress en onzichtbaarheid. Interne en externe rijkdom geeft, ten opzichte van interne of externe armoede, vaak meer energie en is ook vaak voor anderen veel aantrekkelijker.

spaarvarken

Iemand met interne en externe rijkdom kan bijvoorbeeld over het algemeen veel meer mensen helpen (bijvoorbeeld middels een Foundation), ten opzichte van iemand die in interne en externe armoede leeft. In de praktijk kan dit, vooral bij anderen die nog niet 100% in zichzelf hun innerlijke rijkdom ervaren en leven, tot jaloezie en dergelijke leiden. Mensen met externe rijkdom worden daarom bijvoorbeeld meer bestolen (want ‘van een kale kip kan je niet plukken’) en krijgen vaak meer commentaar over zich heen omdat ze meer opvallen (‘hoge bomen vangen veel wind’) ten opzichte van iemand met externe armoede. Tip: realiseer je je dat overvoed en rijkdom altijd in jou aanwezig zijn!

In Nederland leven relatief veel mensen vanuit interne armoede en bijvoorbeeld vanuit de overtuiging dat het ‘financieel niet mogelijk’ is om te doen wat zij het liefste willen doen en wat hen echt gelukkig maakt, en bijten daarom maar op een houtje of werken ergens anders hard tegen hun zin in. Ze denken dat ze moeten afzien. Veel mensen geloven (onbewust) dat er een verschil bestaat tussen financieel/materieel succesvol en gelukkig zijn en denken dat uiterlijke en innerlijke rijkdom niet samen mogen of kunnen gaan. Dit is een illusie.

In hoeverre neem jij jezelf en je talenten 100% serieus? Als dit nauwelijks tot niet is, hecht je waarschijnlijk ook weinig waarde aan geld en investeer je waarschijnlijk weinig tot niets in jezelf op materieel, emotioneel en mentaal vlak. Investeren houdt hierbij in: ergens energie in stoppen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van je aandacht, tijd en geld. Neem jezelf serieus. Ken jezelf waarde toe; jij bent belangrijk en ook jouw talenten doen ertoe! Jij en hetgeen je creëert zijn onbetaalbaar.

Geld is een praktische, aardse manier om waarde toe te kennen aan jezelf en aan je talenten. Als je geld vraagt voor je producten of diensten, dan neem je jezelf én een ander serieus en heb je bovendien nog meer mogelijkheden om de wereld op een positieve manier te veranderen als je daar voor kiest. Kies daarom bewust voor tarieven of een salaris die jouw mindset (gedachten en visie op het leven) weerspiegelen. Kies je voor overvloed of tekort? Jouw mindset en hoe je met geld omgaat en wat je met geld doet, is alles bepalend! De gedachte ‘Zo ben ik nou eenmaal’ is enkel waarheid als jij daar voor kiest; jij hebt een vrije keuze. Dit artikel van Ionica Smeets en de tegen de bakker hashtag op Twitter sluiten daar mooi op aan: een initiatief om ondernemers en freelancers net zo serieus te nemen als diegenen die in loondienst zijn.

Misverstand 7. ‘Als je hoogsensitief bent, mag je hier geen geld voor vragen’

Iets krijgt enkel waarde, als jij er waarde aan toekent. Veel HSP beheersen hun hoogsensitiviteit nog niet. Ze kunnen dan innerlijk vaak niet meer voelen of/wat zij zichzelf waard vinden, hebben een lage eigenwaarde of vinden zichzelf ergens onbewust waardeloos. Als HSP zichzelf al nauwelijks tot niet op waarde kunnen schatten, kunnen ze ook iets externs nauwelijks tot niet op waarde schatten. Veel HSP vinden het daarom gemakkelijk als iets een prijskaartje heeft, in plaats van dat er wordt onderhandeld over de prijs of dat als iets op donatie- of op ‘bepaal de waarde achteraf’ basis wordt gegeven.

‘’De hele economie zou in elkaar storten als HSP alles gratis zouden doen’’
Elk mens heeft gelijke rechten. Waarom zou een HSP die ergens zijn bijdrage aan levert, geen waarde mogen ontvangen in de vorm van geld? Het is een misverstand dat een HSP geen geld mag vragen voor hetgeen hij/zij doet. Als nu 15-20% van de gehele wereldbevolking (want zoveel procent is een HSP!) alles gratis zou doen en de overige 80-95% van de niet-HSP bevolking wel het huidige geldsysteem blijft hanteren, ontstaat er een grote economische disbalans…

Misverstand 8. ‘Als je spiritueel bent, moet je dit gratis weggeven’

Vooropgesteld; iedereen is spiritueel. Ieder heeft immers een spirit (geest). De vraag is echter of en in hoeverre mensen ook spiritueel en bezield leven. Ware spiritualiteit houdt in; bezield met beide voeten op de grond in de aardse realiteit leven. Spiritualiteit is alle aardse actuele zaken zoals geld (h)erkennen, accepteren en liefhebben en niet vanuit (onbewuste) angst iets wegstoppen, vermijden, terugtrekken, negeren, ertegen vechten of onderdrukken.

Sommige mensen die bezield ‘spiritueel leven’ denken ‘Als ik mensen gratis help, kan ik zoveel mogelijk mensen helpen, zoals mensen die het financieel minder hebben.’ Denk hierbij aan mensen die zeggen;

 • ‘Ik heb geen geld, want ik heb een uitkering’.
 • ‘Ik heb geen geld, want ik ben werkloos’.
 • ‘Ik kan niets betalen, want ik ben werkzoekend’.
 • ‘Het is crisis, ik heb niets’.

portemonnee

De realiteit in Nederland is vaak dat mensen wel geld hebben, maar dat zij ongeacht het bedrag dat op hun rekening staat, bijna altijd een tekort ervaren. In tegenstelling tot sommige ontwikkelingslanden waar mensen in materieel en financieel opzicht écht vele malen minder tot niets hebben, kloppen deze beperkende gedachtes vaak niet. Sommige mensen hebben wel letterlijk 0 euro op de bankrekening of hebben schulden. In Nederland zijn er dan instanties die hierbij kunnen helpen. Mensen die werkloos of werkzoekend zijn kunnen bijvoorbeeld een uitkering aanvragen en van een bepaal bedrag leven.

De vraag is echter; hoe ga je met dat bedrag om, hoe kijk je er tegen aan, wat maak je ervan? Leef je in schaarste of overvloed en ga je bijvoorbeeld sparen voor je dromen en in jezelf investeren om meer financiële mogelijkheden te creëren? Denk je in onmogelijkheden, of mogelijkheden? Ook van dat ‘minimum bedrag’ valt het maximale te maken, mits je ervoor kiest om zo’n bril op te zetten. Dit vraagt moed, lef, daadkracht en het nemen van je eigen verantwoordelijkheid. Veel HSP vinden dat vaak moeilijk en geven vaak iets dat buiten hen staat (zoals geld of een persoon) de schuld waarom ze niet lekker in hun vel zitten. Ze cijferen zichzelf weg en leven niet hun licht en volledige potentie; daar zit vaak onbewust een onzekerheid of angst op. Leer die angst (h)erkennen en transformeren en leer je zelfvertrouwen te vergroten. Laat je niet tegenhouden door angsten en beperkende gedachten!

‘Spirituele mensen’ die ‘arme’ mensen zielig vinden en daarom maar ‘gratis geven’, maken mensen die het financieel minder hebben vaak energetisch ‘kleiner’ en houden het probleem van ‘arme’ mensen in stand. Een vaak voorkomend probleem bij mensen die van zichzelf vinden dat ze ‘weinig of geen geld hebben’ en het ‘niet kunnen betalen’ is hun beperkte mindset. Ze denken bijvoorbeeld ‘niemand kan mij helpen’, ‘de wereld is tegen mij’ of ‘er is tekort’. De oorzaak van dit probleem dient veelal op mindsetniveau te worden aangepakt; dat gaat vaak niet door op materieel niveau iets gratis weg aan hen te geven en in die zin met hun energie en mindset en creatie mee te gaan (omdat ze dan onbewust kunnen worden bevestigd in hun idee dat ze ‘arm’ of ‘anders’ of ‘minder waardig’) zijn.

Juist door iedereen (ongeacht de bankrekening) als gelijkwaardig te zien en te behandelen, nemen spirituele mensen niet alleen zichzelf, maar ook de ander serieus. Bij de bakker zijn de broodjes immers ook voor iedereen dezelfde prijs en een Mercedes krijg je ook niet voor de prijs van een Volkswagen. Op deze wijze geef je als ‘spiritueel persoon’ een ander met een nu nog ‘beperkte’ mindset de kans om te groeien, zijn mindset te veranderen en mogelijkheden te leren zien en om te leren creëren. Iemand kan zo in zijn kracht worden gezet en aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit gaat veel verder dan geld; het gaat om verantwoording te nemen om volledig het leven te creëren dat bij jou past. Dat wil niet zeggen dat je nooit meer iets gratis mag weggeven, of geen vrijwilligerswerk mag doen; het gaat om balans. Bij veel HSP is deze balans ver te zoeken. Sta stevig met beide voeten op de grond. Zie de gelijkwaardigheid in alles om je heen. Wees eerlijk naar jezelf, luister naar je hart en handel hiernaar.

Misverstand 9. ‘Als je paranormaal begaafd bent, is het onethisch om hier geld voor vragen’

Ieder mens is uniek en heeft unieke kwaliteiten, talenten of gaven. Sommige mensen denken ‘je krijgt een gave gratis en je moet een gave gratis doorgeven’. In dat geval zou er een ‘ideale’ wereld bestaan waarin iedereen alles gratis aan elkaar geeft. De begaafde pianist geeft een gratis concert en ontvangt van de begaafde hotelier een nacht in zijn hotel. Dit is echter niet de realiteit van de dag…

spaarvarken geopend

Sommige mensen vinden daarnaast dat een mens ‘bescheiden’ moet zijn, en vinden het beperkt om een kwaliteit bij de naam te noemen. Als je echter uiting durft te geven aan dat waar jij blij van wordt en goed in bent, word je vindbaarder en kunnen er mogelijkheden en kansen ontstaan die je helpen om jezelf en jouw kwaliteiten te ontplooien en om nog meer (mensen, dieren et cetera) te kunnen helpen. Zo kun je middels het AD de heerlijkste oliebollenbakker bijvoorbeeld vinden. In tegenstelling tot Amerika heerst er in Nederland vaak een ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ en ‘je mag je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken’ cultuur. Onbewust kunnen HSP zeer veel last hebben van dit soort onuitgesproken verwachtingen en zich hierdoor juist kleiner maken. Hier heeft zowel de HSP als de wereld geen enkele baat bij…

HSP kunnen allerlei beroepen hebben. Denk maar aan tastbaardere beroepen zoals klerenmaker, automonteur of kok. Dankzij een hoogsensitieve kok kunnen er de lekkerste creaties worden gemaakt. Ook kunnen HSP ‘ontastbaar’ (energie)werk hebben. Het is een groot misverstand dat tastbaardere beroepen waarin HSP werken, zoals buschauffeur, wel geld mogen vragen voor hun werk en minder tastbare beroepen zoals magnetiseur geen geld mogen vragen voor hun werk.

Veel mensen hebben er moeite mee om ‘ontastbaar’ werk te waarderen. Een uurtarief van een advocaat kan 200 euro zijn. Sommige HSP vragen 0 euro voor een healing. Vaak wordt er bij de vaststelling van iemands financiële waarde rekening gehouden met een opleiding die iemand heeft gedaan. Over het algemeen geldt dat hoe langer iemand is opgeleid (bijvoorbeeld via de universiteit), hoe meer die verdient. De paradox met hoogsensitiviteit en ‘ontastbaar’ energiewerk is dat de opleiding vaak niet alleen in dit leven, maar ook in vele andere tijden (zoals vorige levens) heeft plaatsgevonden en niet meer tastbaar is. Immers; als je vroeger in het Oude Egypte als Priesteres werkte werd je hiertoe ingewijd en kreeg je geen diploma. En mocht je vroeger in een vorig leven ooit als een diploma ergens voor hebben gekregen, dan heb je die nu niet meer bij je.

Misverstand 10. ‘Geld vragen voor hulp mag niet’

HSP zijn van nature vaak bescheiden. Ze voelen innerlijk vaak dat een diploma er niet toe doet, maar enkel onvoorwaardelijke liefde. Ze willen heel graag mensen helpen en doen dit van nature graag gratis omdat dit ‘natuurlijk voelt’. In de dimensies waar HSP hun oorsprong hebben werkt dat inderdaad zo, maar op aarde nu niet. HSP denken soms ‘Liefde is onbetaalbaar’ en alhoewel dat zo is, betekent dat niet dat als een HSP iets uit liefde doet, hij/zij daar geen geld voor mag en kan vragen. Onbewust zit er vaak een overtuiging bij HSP ingebakken als ‘Spiritueel én financieel succesvol zijn mag niet; het is óf het een of het ander.’ Ware spiritualiteit is echter niet of-of denken, maar en-en denken…

Sommige HSP raken van slag als anderen geld vragen voor hun ‘ontastbare’ hulp als coaching. Ze redeneren onder de gedachte ‘Dat is voor mij geen hulp bieden op een eerlijke manier. Hulp is voor mij rechtstreeks en niet onder voorwaarden.’ HSP hebben eerlijkheid vaak hoog in het vaandel staan. Ze kunnen volledig van slag raken als ze het gevoel hebben dat er iets oneerlijk verloopt. Ze verliezen echter soms het grotere plaatje uit het oog. Immers: iedereen die werkt, probeert op de een of andere manier een ander te helpen. Denk maar aan de groenteboer, de visagiste, kapper en marktkoopman.

Bij minder tastbare beroepen zoals energiewerk of coaching wordt echter door mensen vaak onbewust een onderscheid gemaakt. Dat soort hulp zou dan onder hun voorwaardeonvoorwaardelijk gratis moeten zijn en 24/7 uur paraat moeten staan’. Ze vergelijken deze professionele hulp met de hulp van een partner met wie ze getrouwd zijn of een ‘vriendendienst’. Vaak komen dit soort redeneringen uit uit vorige levens. Hoogsensitieve mensen leefden vroeger (in vorige levens) vaak in kloosters en dergelijke en hielpen als monnik, priester, non of medicijnman-of vrouw de rest van de bevolking gratis, in ruil voor onderdak. Het klooster of de medicijnman kwam vroeger aan zijn geld en middelen voor onderdak op basis van donaties. Anno nu geldt dit in Nederland niet meer. Gedachtes die uit dit soort vorige levens komen zoals ‘Alleen als je als monnik leeft en geen bezit hebt of nastreeft, mag je bewust andere helpen met je spirit en spiritualiteit’ kunnen dan nu in de weg zitten.

Tip 2. Onderzoek waarom je moeite hebt met geld

Er kunnen diverse redenen zijn waarom je geld, rijkdom en overvloed een moeilijk onderwerp vindt. Dit kan bijvoorbeeld komen door dat je energie (gedachten en gevoelens) hebt overgenomen van:

 • De Nederlandse cultuur en het calvinisme, zoals (onbewuste onuitgesproken) overtuigingen wat betreft Nederlandse zuinigheid en gedachten zoals ‘Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’, ‘Je mag niet met je hoofd boven het maaiveld uitsteken’ en ‘Je mag niet trots zijn op je kwaliteiten’.
 • Anderen uit je jeugd (bijvoorbeeld uit je opvoeding).
 • Anderen, wereldwijd.
 • Andere tijden, bijvoorbeeld uit onafgeronde vorige levens. Stel dat je ooit een overtuiging hebt opgedaan als ‘Als ik bedel, dan leef ik nog’ of ‘Ik mag geen bezittingen hebben, want dan leef ik nog’ dan kun je hier nu last van hebben.

geld groeit

Tip 3: Spoor beperkende overtuigingen op en transformeer ze.

Vervang je interne harde schijf, net zoals bij een PC!

Tip 4: Laat het stromen

Levensenergie en water stromen waar de minste weerstand is. Heb je een grote weerstand tegen geld? Dan zal de energie van geld waarschijnlijk niet optimaal in je leven stromen. Dit vreet (onbewust) energie.

Waar besteed je je geld aan, hoe is de balans tussen ontvangen en geven? Te veel geld binnenhouden (bijvoorbeeld door extreem te sparen en ‘op te potten’) of te veel uitgeven maakt op den duur niet gelukkig. Geld net zoals water laten stromen, maakt over het algemeen gelukkiger. Creëer balans op dit vlak.

Transformeer eventuele disbalans en blokkades die maken dat je ontvangen of geven lastig vindt. Herzie indien nodig je visie op geld; geld uitgeven kun je bijvoorbeeld ook zien als een manier om te investeren in jezelf en in een ander. Sta ook stil bij hoe je geld verkrijgt; is er in je werk waarmee je geld verdient een balans tussen actief zijn en rusten (opladen), net zoals dat eb en vloed zich afwisselen? Een balans op privévlak en werkvlak kan ook helpen om een balans op geld vlak te creëren.

Meer weten?

In het Complete HSP Jaartraject Van vermoeid naar een leven waarin jij bloeit! ontdek je hoe je jouw relatie met geld verbetert en overvloed creëert: qua energie en op je bankrekening.

Veel hoogsensitieve vrouwen beheersen hun hoogsensitiviteit nog niet. Dit kan moe maken. In het Jaartraject leer je hoe je dit transformeert en hoe je energieker wordt. Als je meer energie hebt, kun je bovendien gaan en staan waar jij wilt en met minder moeite meer geld verdienen :). Klik hier voor meer informatie en hoe je mee kunt doen met dit Complete Jaartraject>>>

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende blogs:

Deze blog werd gepubliceerd op 31 mei 2016 en werd geüpdatet op 14 augustus 2023

Eén reactie op “10 redenen waarom HSP vaak moeite hebben met geld”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. jill avatar
  jill

  Tjee, goed artikel, ik voel een aantal keren flinke weerstand! 🙂

Scroll naar boven