Home   Blog   Over de (on)zin van ‘zweverig zijn’ als HSP

Over de (on)zin van ‘zweverig zijn’ als HSP

blad

Ben jij bang dat je door anderen als ‘zweefteef’ wordt bestempeld?

Van kinds af aan neem ik dingen waar die veel anderen niet waarnemen. Ik werd bang voor wat anderen wel niet van mij konden denken. Misschien zouden anderen mij wel gek, raar, heks of zweverig noemen; dat wilde ik koste wat het kost voorkomen.

Ik leefde vanaf vanuit mijn hoofd en had het gevoel dat ik tijdens mijn vwo niet de écht belangrijke dingen leerde die mij hielpen om alles uit mijzelf te halen wat erin zit en een prettig leven te creëren. Tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie werd ik doodongelukkig en raakte ik uitgeput.

In de reguliere zorg kreeg ik de diagnoses dysthyme stoornis (chronische depressie) en Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Vanuit de wetenschappelijke hoek was er geen verklaring en werkelijke oplossing voor mijn klachten. Reguliere behandelingsvormen zoals cognitieve gedragstherapie en medicijnen onderdrukten voor mijn gevoel het probleem, maar losten het niet op. Ik wilde mij niet laten afkeuren en voor de rest van mijn leven afhankelijk zijn van een uitkering.

Dit was voor mij een reden om het roer om te gooien en me te verdiepen in wat er met mij aan de hand was en mij verder kon helpen.

Hoogsensitief waarnemen

Ongeveer 15-20% van de bevolking is een hoogsensitief persoon (HSP); dit is wetenschappelijk bewezen door onder andere Elaine Aron. HSP nemen prikkels intenser waar ten opzichte van niet-HSP. Zij herkennen zich in deze HSP kenmerken en kunnen bijvoorbeeld intens van de natuur genieten.

bloemen

Paranormaal waarnemen

Er wordt geschat dat 5-7% van alle mensen paranormaal waarneemt. Paranormaal betekent letterlijk: naast het normale. Wat normaal is, is relatief. Paranormale mensen nemen nog subtieler waar dan hoogsensitieve mensen. Ze herkennen zich in deze kenmerken en kunnen bijvoorbeeld soms kleuren om mensen heen zien.

Hoogsensitiviteit en paranormaliteit zijn kwaliteiten. Je kunt er echter last van krijgen en er bijvoorbeeld somber en moe van worden, als het je ontbreekt aan de juiste kennis en vaardigheden.

Tijdens mijn middelbare school had ik ontdekt dat ik hoogsenstitief en paranormaal waarnam; toch deed ik hier niets mee. Daardoor ging het mij op den duur in de weg zitten.

Wat is zweverig?

Volgens Van Dale is zweverig:
1) onduidelijk, vaag: zweverige theorieën
2) duizelig: ik voel me wat zweverig. Je kan je bijvoorbeeld zweverig voelen voordat jij gaat flauwvallen, of als jij in de lift staat en de lift snel omhoog beweegt.

Wat is het tegenovergestelde van zweverig?

Veel mensen noemen het tegenovergestelde van zweverig: aards, duidelijk, concreet en/of het hebben van een helder gevoel.

Je bent verbonden met de aarde

Je hebt op aarde een tastbaar lichaam. Dit lichaam bevat elementen die op de aarde te vinden zijn, denk maar aan het mineraal calcium in je botten. Als je lichaam doodgaat, kan het weer teruggegeven worden aan de aarde, bijvoorbeeld als het wordt begraven. Daardoor kan het nieuw leven (zoals van planten) stimuleren.

Je bent verbonden met het universum

Jouw lichaam is tevens gemaakt van sterrenstof en is op atoomniveau ook verbonden met het universum.

schommel

Tegenpolen ervaren

In jou en in anderen kunnen tegenpolen op aarde worden ervaren zoals:

 • (on)duidelijkheid
 • concreet- en vaagheid
 • helderheid en troebelheid

Dualiteit en tegenstrijdige gevoelens ervaren is helemaal oké en niet iets om je voor te schamen. Juist door één pool te ervaren, kun je ook de andere ervaren.

Taboe

Vaak heerst er een taboe op het woord zweverigheid en wordt het gebruikt om iemand als minderwaardig af te schilderen.

Voor als je jezelf wilt verdedigen

Sommige mensen voelen zich aangevallen als anderen hen zweverig noemen en roepen bijvoorbeeld ter verdediging: “maar ik ben heel aards en down to earth“. De vraag is: wie ben jij?

Een deel van wat je kan ervaren kan aards zijn; je hebt immers een lichaam dat via zwaartekracht is verbonden met en deels voortkomt uit de aarde. Ben jij jouw ervaringen? Als je enkel ‘werkelijk aards’ bent, impliceer je daarmee ook dat er niets anders is, bijvoorbeeld na de dood.

gedroogde bloemen

Zweverigheid als signaal

Ook met dit aardse lichaam kun je zweverigheid ervaren. Dat is er niet toevallig, maar met een reden. Als je zweverigheid voelt/ervaart bij jezelf of een ander (en je een ander bijvoorbeeld zweverig vindt) is dit een signaal dat je wat wilt vertellen.

Als jij je bijvoorbeeld zweverig voelt kan dit aangeven dat er mogelijk een fysieke disbalans is die jouw aandacht nodig heeft.

Als je een ander zweverig vindt, heb dan de moed om jezelf in de spiegel aan te kijken en te ontdekken in welke mate dit iets over jezelf zegt. Alles wat je over een ander vindt zegt iets over jou. Wanneer en waarom vind jij jezelf wel/niet zweverig en mag je dit er van jezelf wel of niet zijn en waarom? Hiermee bezig zijn kan confronterend zijn. Ontkennen en denken dat je iets nooit bent, zorgt vaak (onbewust) voor een disbalans. Juist door zweverigheid te voelen en te ervaren, kun je ook de tegenpool van duidelijkheid en concreetheid ervaren.

Wetenschap

De wetenschap kan niet alles verklaren. Soms zijn er (nog) geen wetenschappelijke bewijzen. Denk maar aan waarnemingen van mensen (die zij zelf als duidelijk en concreet ervaren, bijvoorbeeld via een helder gevoel naar aanleiding van een bepaalde vraag) en antwoorden op levensvragen zoals:

 • Wie ben jij? Ben jij je lichaam, emoties en gedachten of is er meer en zo ja; wat?
 • Waarom word je geboren en waarom ben je op aarde?
 • Wat zijn jouw kwaliteiten en waarom heb je bepaalde kwaliteiten?
 • Waarom vind jij bepaalde landen (on)prettig?
 • Waarom vind je bepaalde mensen als je ze ontmoet direct aardig of juist onaardig?
 • Waarom is er liefde?

Waar word jij gelukkig van?

Als iemand zelf  (intuïtief) duidelijkheid ervaart omtrent een kwestie en dit met iemand deelt maar diegene neemt niet precies hetzelfde waar, is dit dan direct vaag of zweverig en zo ja; voor wie? Dienen er altijd perse wetenschappelijke bewijzen voor iemands waarnemingen en ervaringen te zijn en zo ja; waarom? Word je hier écht gelukkig van en gaat jouw leven hier daadwerkelijk beter van worden?

De wetenschap en onafhankelijkheid

De wetenschap wordt vaak betaald door bedrijven die baat hebben bij een uitkomst die gunstig voor hen is. Denk maar aan een farmaceutisch bedrijf dat er belang bij heeft dat in onderzoek wordt bewezen dat bepaalde medicijnen effectief zijn. De vraag in hoeverre de wetenschap onafhankelijk is, is belangrijk om mee te nemen als je iets uit de wetenschap tot je neemt.

boeken met bril

Ontwikkelingen in de wetenschap

De wetenschap maakt stap voor stap ‘vage’ ontastbare zaken inzichtelijk. Zo zijn onzichtbare stralingen zoals van röntgen en ongrijpbare gedachten en emoties (die ook als ‘zweverig’ kunnen worden ervaren) nu via de wetenschap bewezen, bijvoorbeeld doordat bepaalde gebieden in de hersenen actiever worden en neurotransmitters die verband houden met emoties gemeten kunnen worden. Onverklaarbare mysteries die als zweverig konden worden gezien (zoals vallende sterren of het Noorderlicht) zijn ook wetenschappelijk verklaard.

De wetenschap loopt vaak achter

Toch staat de wetenschap op veel vlakken nog in de kinderschoenen (zo zijn lucide dromen pas rond 1980 wetenschappelijk bewezen) en loopt de wetenschap vaak achter, bijvoorbeeld door een achterhaalde mannelijke norm. Zo zijn veel medicijnen op mannen en mannelijke proefdieren uitgetest en is de specifieke werking van medicijnen op vrouwen vaak onbekend, terwijl het vrouwelijke lichaam anders functioneert.

Er zijn wetenschappers die wel open-minded en onafhankelijk zijn. Ze staan bijvoorbeeld open voor de gedachte dat er meer is dan tot nu toe wetenschappelijk is aangetoond. De parapsychologie, kwantumfysica en The Scientific & Medical Network houden zich hier bijvoorbeeld mee bezig.

valk

Alles is energie

Vanuit de wetenschap (thermodynamica) is alles energie en kan energie niet verloren gaan. Na de oerknal werd energie omgezet in materie. Een holistische visie sluit hier op aan.

De thermodynamica past ook de wet ‘energie kan niet uit het niets ontstaan‘ toe, echter in beperkte mate. Vanuit een holistische visie ben jij niet je lichaam (en hersenen), emoties en gedachten, maar is er meer dan dit zoals bewustzijn. Pim van Lommel deed hier onderzoek naar in relatie tot Nabij de Dood Ervaringen (ook bekend als: Bijna Dood Ervaringen) en kwam erachter dat bewustzijn eindeloos is.

Bewustzijn

Bewustzijn kan incarneren (in de stof komen) in een menselijk lichaam. Met bewustzijn kun jij jouw lichaam volledig belichamen; dit wordt als down to earth ervaren. Iemand die zijn lichaam nog niet volledig belichaamt is met zijn bewustzijn (deels) op een andere, subtielere frequentie afgestemd. Dit kan door de buitenwereld als dromerig worden ervaren, sommige mensen noemen dat zweverig.

Bij de dood kan bewustzijn het lichaam verlaten en op die manier vormloos worden.

Bewustzijn is voor de geboorte en na de dood in een subtiele (niet fysieke) dimensie aanwezig. Dit kan door anderen vaag en zweverig gevonden worden, omdat het niet tastbaar is.

veren

Als jij je als mens in het dagelijkse leven afstemt op deze subtiele, vormeloze dimensie kun je ervaren dat jouw energieveld/aura groter wordt, wat sommigen die hier nog niet bekend mee zijn als zweven ervaren/’zweverig’ noemen.

Jouw energieveld is altijd al zo groot en je staat altijd al met beide voeten op de aarde, alleen neemt niet iedereen dit waar. Veel mensen verliezen zich in prikkels in het dagelijkse leven, waardoor ze een bewustzijn hebben dat vernauwd is. Dit kan zonder dat je het doorhebt klachten geven. Mensen kunnen zich bijvoorbeeld star en rigide gedragen en/of worden door anderen als niet geaard bestempeld. Je kunt je ook op deze subtiele dimensie afstemmen in een lucide droom; doorgaans voelt dit daar heel concreet en tastbaar.

Mensen die subtiel kunnen waarnemen (zoals paranormale mensen) kunnen hier verder inzicht in hebben, bijvoorbeeld in relatie tot het waarnemen van toekomstige en/of vorige levens.

Vanuit deze subtiele waarnemingen kun je ook inzicht krijgen in jezelf en antwoord krijgen op de bovengenoemde levensvragen. Zo ben je niet zomaar op aarde en heb je niet toevallig bepaalde kwaliteiten, maar zijn deze veelal het resultaat van vorige levens waarin jij deze kwaliteiten hebt ontwikkeld. Ook heb jij in vorige levens voor-en afkeuren ontwikkeld (bijvoorbeeld voor bepaalde mensen en landen); de invloed hiervan werkt door in je huidige leven.

fotocamera met foto's uit allerlei landen

Het is aan jou

Mijn visie is dat als je als HSP en paranormaal mens alles wetenschappelijk wilt benaderen, je dan vastloopt. Als iets (nog) niet wetenschappelijk te bewijzen valt, wil dat nog niet zeggen dat iets er niet is.

Wees je ervan bewust dat mensen altijd tegenstrijdige meningen over jou zullen hebben, ze kunnen jou bijvoorbeeld labelen als:

 • onaardig of aardig
 • (te) rationeel/nuchter of gevoelig
 • duidelijk, praktisch en concreet of vaag en zweverig

Dit zegt meer over anderen (en in welke mate zij bepaalde kwaliteiten in zichzelf hebben ontwikkeld en willen ontwikkelen), dan over jou. Tip: ontdek in deze blog waarom erkenning en waardering wel en niet belangrijk is als HSP.

Welke visie helpt jou om een fijn leven te hebben? Tip: kies voor datgene dat jou blij maakt.

Meer weten?

Doordat ik met mijzelf (en mijn hoogsensitiviteit en paranormaliteit) aan de slag ging via de juiste kennis en vaardigheden, bloeide ik op.

In mijn begeleiding deel ik mijn succesformules en ontdek je aan de hand van een holistische visie hoe jij jouw hoogsensitiviteit en paranormaliteit in je voordeel inzet. Zodat jij alles uit jezelf haalt wat erin zit en een prettig leven hebt!

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen

Deze blog werd gepubliceerd op 27 augustus 2022 en werd geüpdatet op 21 april 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven