Home   Blog   Over de (on)zin van Maria Magdalena plekken in Frankrijk

Over de (on)zin van Maria Magdalena plekken in Frankrijk

Femke de Grijs in Frankrijk bij source de la Madeleine in Rennes-les-Bains

Mathijs, hond Juultje en ik reizen sinds 2017 voor onbepaalde tijd de wereld over. Wij zijn nu in Zuid-Frankrijk en bezoeken plekken die in verband worden gebracht met Maria Magdalena en de katharen. In deze blog deel ik het eerste deel van onze reis!

 

Wie is Maria Magdalena?

Er bestaan diverse visies op wie Maria Magdalena was/is. Sommige mensen denken dat zij nooit (fysiek) op aarde heeft bestaan/geleefd. Ze relateren Maria Magdalena aan Jezus en zien haar enkel als een bijbels-figuur (en verhaal).

Sommige mensen denken dat de verhalen die over haar bestaan kloppen. Er bestaan allerlei christelijke en niet christelijke verhalen over haar, bijvoorbeeld in relatie tot Jezus. Zo denken sommige mensen dat zij een discipel (volgeling) van Jezus was. Anderen denken dat zij een prostituee was. Er bestaan ook mensen die denken dat zij de liefdespartner van Jezus was en samen met Jezus kinderen had en anderen hielp.

laatste avondmaal

Een spirituele benadering van Maria Magdalena

Een spirituele benadering gaat ervan uit dat er in jou wijsheid schuilt. Met jouw intuïtie kun je waarnemen wie Maria Magdelana precies was/is.

Vanuit een spirituele visie is Maria Magdalena een Opgestegen Meester. Opgestegen Meesters zijn mensen die op aarde hebben geleefd en verlicht raakten. Na hun verlichting hebben zij ervoor gekozen om mensen op aarde verder te helpen vanuit fijnstoffelijke dimensies.

Maria Magdalena heeft specifieke kwaliteiten die jou op aarde verder kunnen ondersteunen. Deze kwaliteiten zitten niet enkel in Maria Magdalena, maar ook in jou. Door je met Maria Magdalena te verbinden en ermee samen te werken, kun je je bepaalde kwaliteiten eigen maken. Mijn levenspartner Mathijs van der Beek heeft meer gedeeld over de specifieke kwaliteiten van Maria. Ook deelt hij een channeling (boodschap) en meditatie die je kunt doen om je met de energie van Maria Magdalena te verbinden.

Persoonlijkheid vs. spirituele essentie van een Opgestegen Meester

Er bestaan verschillende manieren waarop je je met een opgestegen meester kunt verbinden. Stel je voor dat er nu een levende meester in jouw woonplaats een bakker is. Jij kent deze meester dan vanuit het beroep bakker. Na zijn dood wordt dit een opgestegen meester, die op aarde mensen helpt. Je kunt je dan afstemmen op en je laten inspireren door zijn/haar aardse en persoonlijke (bak)kwaliteiten, maar ook op andere kwaliteiten (gerelateerd aan zijn/haar spirituele kern) zoals van onvoorwaardelijke liefde.

Wie kan zich verbinden met Maria Magdalena?

Iedereen kan zich verbinden met Maria Magdalena en haar kwaliteiten. De mate waarin haar energie wordt ervaren zoals die werkelijk is, hangt af van iemands referentiekader (en visie zoals een wetenschappelijke, religieuze, holistische en/of spirituele visie).

Iemand die een wetenschappelijke visie heeft en dit onzin vindt, zal waarschijnlijk niets/niet zoveel ervaren ten opzichte van iemand die een spirituele visie heeft en openstaat voor de energie van Maria Magdalena.

Iemand die zich afstemt op de persoonlijkheid van Maria Magdalena zal iets anders waarnemen dan iemand die zich afstemt op haar spirituele essentie.

Mannelijke vs. vrouwelijke energie

Wat mannelijk en vrouwelijk is, is cultureel bepaald. Voor het gemak ga ik in deze blog uit van een westerse benadering. Vrouwelijke energie resoneert daar onder meer met creativiteit, healing en met Maria Magdalena.

vrouw met tulpen

Christendom

De kerk heeft vrouwelijke energie onderdrukt, bijvoorbeeld door heksen (wijze mensen die leefden vanuit hun intuïtie) te vervolgen/doden en mensen (onder andere seksueel) te misbruiken. Maria Magdalena werd/wordt door sommige kerken neergezet als een zondige vrouw.

De invloed van bewustzijn

In mijn optiek vertegenwoordigt een kerk/plek een bepaald bewustzijn. Bewustzijn ontwikkelt zich. Zo was/is homoseksualiteit in sommige kerken taboe/verboden en is dit bij bepaalde kerken nu veranderd/geaccepteerd. Dit is ook het geval met vrouwelijke energie/de energie van Maria Magdalena.

Plekken in Frankrijk die worden gerelateerd aan Maria Magdalena

Verschillende plekken in Frankrijk worden in verband gebracht met Maria Magdalena. Hoe de energie van Maria Magdalena op een plek wordt ervaren hangt af van wie de eigenaar is van de plek (en zijn/haar bewustzijn)/wie de bezoekers zijn (inclusief het bewustzijn hiervan) en welke intentie de eigenaar/bezoekers meegeven aan een plek. Zo zal een kerkelijke plek (zoals een kapelletje van Maria Magdalena) een andere energie bevatten ten opzichte van een huisaltaar van iemand met een holistische visie op Maria Magdalena.

Franse vlag

De invloed van bezoekers

De energie van bezoekers van een plek kan elkaar versterken in positieve en negatieve zin. Stel dat mensen Maria Magdalena een zondige prostituee vinden, dan zal op zo’n plek ook zo’n soort vibe hangen. Stel dat mensen Maria Magdalena zien als een inspirerend lichtwezen/archetype van vrouwelijke energie, dan zal deze frequentie op zo’n soort plek worden versterkt.

De invloed van vorige levens

De manier waarop vrouwelijke energie en de energie van Maria Magdalena wordt waargenomen en stroomt hangt samen met bewustzijn en (mogelijk onafgeronde) vorige levens.

Ik had bijvoorbeeld waarnemingen van (onafgeronde) onprettige vorige levens rondom de kerk (zoals gedood worden als heks). Als kind vermeed ik de kerk het liefste ;). Toen ik mij hier bewust van werd ging ik hiermee aan de slag, zodat ik dit soort onopgeloste kwesties in mijzelf ben gaan healen en oplossen. Ik leerde anders naar de kerk en mijzelf kijken. Zo ontdekte ik dat ik ook daderlevens had en leerde ik hier anders naar kijken, waardoor ik meer compassie kon opbrengen voor mijzelf en anderen. Mijn bewustzijn veranderde; dit hielp mij onder meer om in een kerk bij mijzelf (en mijn eigen energie) te kunnen zijn, zonder emoties met lading zoals afkeer etc. te hebben/voor prikkels te vluchten/ze te vermijden.

La Grotte de Sainte Marie-Madeleine

In Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (in de Provence) bevindt zich een grot; la Grotte de Sainte Marie-Madeleine (de vertaling hiervan is: de grot van de heilige/Sint Maria Magdalena). Er zijn mensen (vooral van de kerk) die denken dat Maria Magdalena hier de laatste periode van haar leven (sommigen denken dat dit 30 jaar is) is geweest/heeft geleefd. Inmiddels is deze grot een bedevaartsoord.

Mathijs, hond Juultje en ik wandelenden naar deze grot toe. Ik neem je mee en zal met je delen wat zoal gezien/ervaren hebben, zodat je een beetje een indruk van deze plek kunt krijgen.

We beginnen de wandeling via Chemin des Roys, dit is het bord dat daar beneden staat.
bord beneden La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

De weg loopt kronkelend omhoog in een mooi, bosachtig gebied. Veel mensen van allerlei leeftijden lopen naar beneden. Sommigen zijn fit en gezond, anderen niet. Nieuwsgierig vraag ik me af waarom deze mensen hier zijn en wat ze hier brengt. Zijn ze op zoek naar iets, is het wellicht heling? Ik vraag me ook af waarom ik hier ben en of/wat ik zoek. Ik merk dat ik het leuk vind om nieuwe plekken te ontdekken en geïnteresseerd ben ik psychologie (daarom heb ik het ook gestudeerd ;).

Op een gegeven moment wordt aangegeven dat we in een stiltegebied zijn aangekomen. Later lezen we via een bord dat de hond niet meer welkom is. Ik besluit de grot eerst te bezoeken, terwijl Mathijs met Juultje wacht. Via een trap loop ik omhoog. Ik kom terecht bij een poort, waar beelden van onder andere Jezus die is gekruisigd staan.

poort van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Eenmaal boven is dit het uitzicht:

uitzicht bij La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Naast de grot is een actief sanctuaire (heiligdom); er leven nog broeders (Dominicanen; deze orde was oorspronkelijk opgericht om de Katharen uit te schakelen):

klooster van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Dit is de entree van de grot (rechts ervan zit het sanctuaire):

entree van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Bij binnenkomst is een altaar met een beeld van Jezus te vinden, daarvoor staan bankjes om te zitten. Een monnik is bezig met het altaar en gaat later zitten om te bidden op één van de bankjes. Verder staan er (ook op andere plekken) nog meer beelden en kaarsen (en mogelijkheden om zelf een kaarsje aan te steken).

altaar van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Via een trapje loop ik omhoog en staat er achter glas een relikwie. Het is een bot, dat volgens sommigen een bot van Maria Magdalena is:

bot van Maria Magdalena in La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

In de grot is verder in de buurt van dit bot ook water te vinden, achter een hek:

water in La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Ik loop naar beneden, daar staat onder andere dit beeldhouwwerk. Inmiddels is de biddende monnik verdwenen en praten er mensen (dat is niet de bedoeling) en lopen er mensen. Het is daardoor wat onrustig:

beneden bij La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Ook staat er beneden een bankje waar je kan zitten.

bank in La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Verder is er beneden een beeld van Maria Magdalena (hierboven op de foto zie je het in de achtergrond, hieronder zie je het beeld beter):

Maria Magdalena beeld in La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Ook is er beneden water te vinden achter een hekwerk.

hek voor water van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Geschiedenis van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine

Er bestaan diverse visies op de geschiedenis van deze plek. Dit is het verhaal van de kerk (in het Frans). In de grot kon ik weinig ontdekken over de feitelijke geschiedenis. De grot zag er verbouwd uit. Ik was benieuwd hoe de grot er oorspronkelijk uitzag, ook in relatie tot het water. Waar stroomde dit bijvoorbeeld oorspronkelijk?

Onze ervaringen met La Grotte de Sainte Marie-Madeleine

Ik mediteer op twee plekken: beneden voor het water, en op de bankjes voor het grote altaar. Daarna bezoekt Mathijs de grot en delen we onze ervaringen. Hier zouden wij een boek over kunnen schrijven ;). In deze blog beperk ik me daarom tot de belangrijkste conclusie en deel ik inzichten/vraagstukken die jou als HSP ondersteunen om voluit te leven.

De invloed van visie

Wat wij ervaren/waarnemen hangt samen met een holistische/spirituele visie/benadering en onze achtergrond (zoals omtrent vorige levens).

Het kan zijn dat jij een andere visie/benadering/geschiedenis heb en daarom andere waarnemingen hebt (die mogelijk zelfs haaks op die van ons kunnen staan). Wij nodigen je uit om zelf waar te nemen; wat neem jij bijvoorbeeld waar bij de foto’s in deze blog en bij een eventueel bezoek? Sta hier eerst bewust bij stil, voordat je verder leest.

verrekijker

Onze waarnemingen

Sommige mensen denken dat het belangrijk is om op de plek te zijn waar Maria Magdalena is geweest/waar haar botten zijn, omdat daar haar energie nog aanwezig is. Sommige mensen willen haar enkel op zo’n plek vereren (en zoeken deze energie in die zin enkel buiten zichzelf (ze denken dat het niet in hen te vinden is)/verliezen zichzelf hierin).

Botten van Maria Magdalena

In onze optiek is het niet zo belangrijk waar Maria Magdalena destijds feitelijk heeft geleefd en of haar botten nog bestaan/waar die zijn; hier bestaan diverse meningen over. Sommige mensen denken dat haar schedel in Saint-Maximin-La-Sainte-Baume is. Deze schedel mocht van de kerk niet onderzocht worden op leeftijd. In de video hieronder zie je een reconstructie van deze schedel en zie je op het begin van de video een zeer korte glimp van wat voor gezicht hierbij hoorde:

Mathijs en ik nemen waar dat de energie van Maria Magdalena door tijd en ruimte heen werkt. Wij hadden allebei het gevoel dat Maria Magdalena niet fysiek 30 jaar lang in deze grot heeft geleefd.

In onze ogen is het belangrijk dat vrouwelijke energie en de energie van Maria Magdalena (haar kwaliteiten) kan stromen waar het wil stromen, zodat er balans kan ontstaan in ieder wezen/de wereld. Wij namen waar dat de kerk hier bewust vrouwelijke energie (die resoneert met Maria Magdalena) blokkeerde en niet 100% liet stromen. In onze optiek is deze energie er altijd en kun je deze altijd in jezelf ervaren, ook als een ander (en een instituut zoals een kerk) dit wil blokkeren/niet laat stromen.

Er bestaan op aarde krachtplekken. Ook zijn er plekken die energie kunnen vreten. Welke plek een HSP exact voedt is heel persoonlijk. De energie die wij op deze plek waarnamen (en wat hier door de kerk is gecreëerd) resoneerde niet met ons.

Deze plek nodigde ons uit om met jou te delen om deze (vrouwelijke/Maria Magdalena) energie in jezelf te zoeken/te laten stromen. Op basis hiervan zal deze energie dan ook meer op aarde gaan stromen. Dat is in onze optiek welkom :).

Inzichten/vraagstukken voor jou:

Naar aanleiding van ons bezoek aan deze grot deel ik ter inspiratie wat vragen met je, die je ondersteunen om voluit te leven:

 • Wat is werkelijkheid?
 • Wat is gecreëerd (bijvoorbeeld via verhalen van de kerk)?
 • Wat mag er wel en niet aan het licht komen? Tip: ontdek er hier in deze blog meer over.
 • Hoe is het met de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie in jou gesteld?
 • In hoeverre neem jij de energie van Maria Magdalena waar?
 • In hoeverre sta jij in contact met de energie van Maria Magdalena?
 • In welke mate stroomt de energie van Maria Magdalena in jouw leven en werkte deze in jouw voordeel?
 • Hoe (en in welke mate) benut jij jouw potentie?
 • In hoeverre sta jij jezelf toe om in contact te komen met jouw essentie/innerlijke kracht en van daaruit te leven?
 • In hoeverre laat jij je beperken door (sterke intenties/wensen/verwachtingen) van de buitenwereld/anderen/religies?

Praktisch: voor als je de grot wilt bezoeken

Je kunt naar de grot wandelen op twee manieren. De wandeling duurt ongeveer 45 minuten. De uitdagendste optie is via GR9 (via Chemin du Canapé); hier hebben wij geen ervaring mee. Wij liepen via de andere optie: Chemin des Roys. Dit is het breedste en het eenvoudigste pad. Je kunt als je deze route wilt lopen bij ‘des trois chênes’ (drie eiken) parkeren. Toen wij er op een zondag in april waren was het hier druk.

Hier vind je in het Frans meer informatie over hoe je bij de grot kunt komen. Ook staat er op deze site meer informatie over de openingstijden (die in de winter en zomer anders zijn) en wanneer er een mis en dergelijke is. De wandeling en het bezoeken van de grot is gratis.

In de grot is het het gehele jaar circa 13 graden Celsius. Het is handig om laagjes kleding aan te hebben.

Rennes-le-Château

Er bestaan allerlei verhalen over Rennes-le-Château. In deze blog deel ik wat van deze verhalen. Neem zelf intuïtief waar of/wat ‘echt/waar’ is.

Sommige mensen denken dat Rennes-le-Château:

 • een heilige (kracht)plek is, die (net zoals de regio) helpt om energie te zuiveren.
 • een plek is waar eerder een tempel van Lemurië was.
 • een plaats is waar Maria Magdalena heeft geleefd en is begraven.

Verhalen over priester Saunière

Priester Saunière (1885-1917) zorgde voor de kerk in Rennes-le-Château. Er bestaan tal van verhalen over hem, zoals dat hij veel onderzoek (bijvoorbeeld via opgravingen) heeft verricht.

Plotseling beschikte Priester Saunière over veel geld. Dit gebruikte hij onder andere om de kerk te restaureren en deze nog verder te wijden aan Maria Magdalena.

Er bestaan allerlei ideeën over waarom Priester Saunière opeens over veel geld beschikte. Zo wordt soms gedacht dat Priester Saunière muntstukken vond in de kerk en/of een belangrijke ontdekking heeft gedaan in relatie tot Maria Magdalena/Jezus. Er bestaat bijvoorbeeld een verhaal dat hij misschien overblijfselen van hen, verborgen gecodeerde documenten, de heilige graal of een schat van de Katharen of tempeliers heeft gevonden en dat de kerk hem hierover zwijggeld heeft betaald.

Tour Magdala in Rennes-le-Château (toren van Magdalena)

Saunière bouwde ter ere van Maria Magdalena een toren in Rennes-le-Château; deze heet Tour Magdala. In het Hebreeuws betekent het woord Magdala ‘toren’. Sommige mensen ervaren de energie van Maria Magdalena als een toren van kracht.

De toren zie je hieronder op de foto in de verte (links naast het midden). Er wordt soms gedacht dat deze toren op een voormalige Isis tempel (die circa 2000 jaar geleden aanwezig was) is gebouwd.

uitzicht op Tour Magdala (toren) in Rennes-le-Château

Tour Magdala in Rennes-le-Château

Mathijs, hond Juultje en ik lopen naar de ingang van het dorp Rennes-le-Château:

Rennes-le-Château bord bij ingang dorp met Mathijs van der Beek en Schapendoes Juultje

Er staat een informatief bord met wat er zoal in Rennes-le-Château aanwezig is. We lopen verder langs allerlei (esoterische) winkeltjes met spullen (zoals boeken in allerlei talen) rondom Maria Magdalena.

Informatiebord over wat er in Rennes-le-Château te bezichtigen is

Église Sainte Marie-Madeleine (kerk van Sint/Heilige Maria Magdalena) in Rennes-le-Château

In het dorp staat onder andere de kerk die is gewijd aan Maria Magdalena. Hier staan ten opzichte van andere kerken opvallende afwijkende beelden/symbolen/teksten.

In het boek en de film de Da Vinci Code van Dan Brown wordt deels ingegaan op een mogelijke interpretatie van deze symboliek (die vooral weergeeft dat Maria Magdalena/vrouwelijke energie ook een belangrijke rol speelt). Ik heb enkel de film gekeken; deze vond ik zeer intens en niet ‘HSP-proof’ omdat er geweld en in voorkomt.

Hieronder zie je de ingang van de kerk van Rennes-le-Château. Omdat in de kerk mensen aan het bidden/mediteren waren, heb ik vanwege privacy-redenen in de kerk niet zoveel foto’s gemaakt. De kerk is relatief klein:

ingang van kerk in Rennes-le-Château

ingang van de Maria Magdalena kerk van Rennes-le-Château

Bij binnenkomst staat een beeld van de duivel. Er bestaan allerlei meningen over wat dit symboliseert, zoals dat de duivel onderdanig is/verslagen is door het kruis wat erboven staat. Dit is het gedeelte met het kruis dat boven de duivel staat:

beeld in de Maria Magdalena kerk van Rennes-le-Château

Dit is het beeld van de duivel. Ik begreep dat het oorspronkelijke beeld kapot is gemaakt dat dit een reconstructie is.

duivel beeld in de Maria Magdalena kerk van Rennes-le-Château

beeld in kerk van Rennes-le-Chateau

Mijn ervaring met Rennes-le-Château

De omgeving van Rennes-le-Château is als wij er zijn in het laagseizoen stil. Ik vind het een mooie omgeving en geniet van wandelen en fietsen in deze buurt.

Mathijs en ik zijn rond sluitingstijd bij de kerk. Ik zie meer ‘New-Age publiek’ ten opzichte van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine. Het doet mij een beetje denken aan het publiek/het toeristische gehalte van van Glastonburry. Er komen hier 120.00 bezoekers per jaar. Deze plek komt op mij erg toeristisch over. Dit is niet iets wat met mij resoneert. Ik houd meer van kalme plekken.

Hoe hoogsensitiviteit zich uit en waar een HSP sensitief voor is, is heel persoonlijk. Bij mij uit zich dit onder andere via geur. Daarom zal ik hier in deze blog geregeld wat over delen. In de kerk wordt wierook gebrand. Ik vind de geur zeer intens en onprettig. Het branden van wierook geeft kankerverwekkende stoffen af. Om deze reden ben ik hier kort verbleven en heb ik hier niet gemediteerd.

Ik heb interesse om de minder bekende plekken rondom de kerk te bezoeken, zoals wat er achter/onder de kerk te vinden is (er wordt gedacht dat hier een crypte is, zoals op deze tekening te zien is). Dit is als ik er ben niet mogelijk.

Er worden allerlei tours aangeboden. Ik  begreep dat die dieper ingaan op verhalen/symbolen rondom de kerk en dergelijke. Ik begreep dat het bezoeken van de ‘crypte’ niet mogelijk is.

Veel verhalen rondom Rennes-le-Château voelen voor mij (mentaal) gecreëerd/wat uitgemolken en niet als iets dat mij persoonlijk voedt. Om die reden heb ik geen tour gevolgd.

Ik heb het gevoel dat deze verhalen er op neerkomen dat het belangrijk is om in contact te staan met jouw goddelijke oorsprong (inclusief jouw vrouwelijke/Maria Magdalena kwaliteiten) en vanuit daar te leven. Persoonlijk ervaar ik dat de natuur (en krachtplekken in de natuur) mij hierbij inspireert/voedt, in plaats van door de kerk gecreëerde plekken/verhalen (dit voelt voor mij als een soort onnodige ‘tussenlaag’).

Ik ben nieuwsgierig naar hoe deze plek oorspronkelijk was, voordat de kerk hier stond. Ik kan me voorstellen dat hier natuurvolken bijeenkwamen op een krachtplek in de natuur en dat hier later een kerk op is gebouwd.

Ten opzichte van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine voelt de energie hier voor mij opener, vrouwelijker en zachter.

Praktisch: voor als je Rennes-le-Château wilt bezoeken:

 • De kerk kun je gratis bezoeken.
 • De begraafplaats is niet te bezoeken.
 • Je dient een kaartje te kopen als je de villa, de tuinen en de toren wil bezoeken.
 • Hier vind je meer handige informatie op een rij.

We lopen in Rennes-le-Château met Schapendoes Juultje naar grotten die worden gelinkt aan Maria Magdalena.

Schapendoes Juultje in Rennes-le-Château

We zien onder andere aarde met een rode kleur:

landschap van Rennes-le-Château

Maria Magdalena grotten in Rennes-le-Château

Er zijn diverse grotten die in verband worden gebracht met Maria Magdalena. Sommige mensen denken dat zij hier (30 jaar) is verbleven.

Er wordt gedacht dat deze grotten daarvoor als heilige plek werden gebruikt, bijvoorbeeld om energie te reinigen en te manifesteren.

Wij bezochten drie grotten in Rennes-le-Château. Eerst zal ik één of meerdere foto’s delen. Ik raad aan om naar aanleiding hiervan aan om zelf intuïtief waar te nemen wat deze plek voor jou betekent en met je doet. Dit is in mijn optiek het allerbelangrijkste.

Wat wel of niet met jou resoneert, is uniek. Vergelijk het maar met dat wij samen naar een ijssalon zouden gaan: wellicht houd jij van smaak X en ik van Y. Een andere persoon houdt wellicht helemaal niet van ijs.

Onderaan de foto’s zal ik eerst mijn praktische ervaring met de desbetreffende grot delen. Helemaal onderaan de blog zal ik wat meer delen over de energie die ik waarnam.

Maria Magdalena grot aan de rechterkant

Mathijs heeft deze grot eerder bezocht dan ik en toen de onderstaande foto gemaakt van deze grot. Ik begin met het bezoeken van de grot aan de rechterkant.

Maria Magdalena grot: rechtergrot met ingang

Mijn ervaring met deze Maria Magdalena grot

Deze grot zit qua grootte tussen de andere grotten in. Er liggen wat stenen in vormen (zoals cirkels en een hart). Ook zijn er wat bloemetjes neergelegd.

Geur

Bij binnenkomst in de rechtergrot ruik ik verbrande salie. Deze geur vind ik onprettig. Bij het verbranden van salie komen kankerverwekkende stoffen vrij.

Ik vermoed dat de salie is aangestoken om energie te reinigen. Deze reinigingsmethode is in mijn optiek achterhaald.

Maria Magdalena grot in het midden

Maria-Magdalena grot in de vorm van een baarmoeder

De middelste grot is de kleinste grot. Ik loop op een zeer steil stuk naar boven en ga daar mediteren.

De middelste grot wordt door sommige mensen geboortegrot genoemd (de vorm van de entree wordt dan gelinkt aan een vagina en de binnenkant van de grot wordt qua vorm gerelateerd aan een baarmoeder).

Diverse vrouwen die ik tegenkwam gaven aan dat deze grot voor hen iets doet met hun keelenergie. Zo was er een vrouw aan het zingen.

Mijn ervaring met de middelste Maria Magdalena grot

Bij binnenkomt in de middelste grot staat een geurkaars te branden. Naast dat dit kankerverwekkende stoffen afgeeft, geeft dit ook vaak hormoonverstorende stoffen af. Ik vermoed dat dit met de allerbeste intentie is aangestoken (zoals: “we brengen gezellig symbolisch wat licht in de duisternis“). Ik vind het jammer dat dit een negatieve impact heeft op het milieu en de gezondheid van levende wezens.

Maria Magdalena grot aan de linkerkant

Dit is de bekendste en grootste grot die wordt gelinkt aan Maria Magdalena.

Maria Magdalena grot: entree van met linkergrot

In de grot ligt een tijdelijke mandala van plantaardige materialen (zoals (bloem)bladeren)) en zijn edelstenen (en kristal grids) te vinden die zijn achtergelaten door bezoekers. Dit is de enige grot met een ‘gat’ in het plafond, waardoor er daglicht naar binnenkomt.

Maria Magdalena grot: linkergrot met Mathijs van der Beek

Maria Magdalena grot: linkergrot

Algemene ervaring van deze 3 Maria Magdalena grotten

Over het algemeen neem ik bij deze drie grotten meer vrouwelijke energie en energie van de aarde waar ten opzichte van La Grotte de Sainte Marie-Madeleine in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

Ik heb verder het gevoel dat de energie van deze grotten en wat hierbij wordt waargenomen en of/wat dit voor iemand doet zeer persoonlijk is en dat het delen van mijn persoonlijke ervaring daarom voor jou niet zo relevant is. Ik wil jou uitnodigen om zelf intuïtief waar te nemen of/wat deze grotten met jou doen (dat kan ook naar aanleiding van de foto’s in deze blog).

Tijdens mijn bezoek neem ik bij elke grot een andere frequentie waar. Persoonlijk gaf de middelste grot mij het meeste een ‘grot-gevoel’ (omdat deze grot het donkerste/meest afgesloten was). Het gat in de linkergrot in het plafond vond ik een gaaf detail.

Ik neem waar dat hier veel verhalen zijn gecreëerd en dat op het moment dat ik er ben energie (zoals gedachten/emoties) van voormalige bezoekers is blijven ‘hangen’. Toen Mathijs hier eerder kwam, was de energie volgens hem wel ‘zuiver’.

Inspiratievraag naar aanleiding van de Maria Magdalena grotten:

Energie reinigen voorkomt dat er energie door elkaar heen gaat lopen. Het voorkomt bijvoorbeeld dat jij emoties met lading (zoals verdriet) ven een ander overneemt, als een spons.

Hoe reinig jij energie als hoogsensitief persoon?

Veilig energie reinigen

Salie branden om energie te zuiveren is ongezond. Er zijn gezondere alternatieven beschikbaar waarmee je energie kunt reinigen, die het milieu, dieren en mensen niet schaden. Een voorbeeld hiervan is the Great Instrument of Transformation van Ascension Europe.

Great Instrument of Transformation

Kortingscode voor Ascension Europe

Ga je voor de allereerste keer iets bestellen bij Ascension Europe? Tip: gebruik de kortingscode: femkedegrijs en krijg 3% welkomstkorting op je product(en) (deze code werkt niet in combinatie met andere codes/acties en wordt niet toegepast op eventuele verzendkosten)!

Ik werk samen met Bol.com en Ascension Europe. Dit artikel bevat daarom affiliate links. Als je via de links in dit artikel iets bij Bol.com en Ascension bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor en steun je mij. Dit waardeer ik zeer! Jij betaalt niets extra.

Praktisch

Ik begreep dat deze Maria Magdalena grotten zich op privé-terrein bevinden. De route naar deze grotten staat (bewust) niet aangegeven. Er is mij gevraagd om de locatie (online) niet te delen. Mensen willen voorkomen dat het hier zeer druk en toeristisch wordt en willen deze grotten ter beschikking stellen aan mensen die hier in alle rust willen contempleren.

Rennes-les-Bains:

In Rennes-les-Bains bevinden zich thermale bronnen en allerlei watertjes. Er zijn diverse plekken die in verband worden gebracht met Maria Magdalena, hieronder vind je twee voorbeelden:

La Fontaine des Amours (Fontein van de Liefde)

Sommige mensen denken dat Maria Magdalena hier mensen doopte.

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: Mathijs van der Beek met Schapendoes Juultje

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: boomstam

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: stenen

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: water en stenen

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: water

La Fontaine des Amours in Rennes-les-Bains: waterval met Schapendoes Juultje

Mijn ervaring met La Fontaine des Amours

De omgeving van Rennes-les-Bains vind ik nog mooier dan Rennes-le-Château, omdat ik van water hou. Ik wandel en fiets hier graag.

Deze plek ligt parallel aan de weg (het ligt eronder). Het is een bekende plek en er komen aardig wat mensen.

De energie in de gehele omgeving (inclusief hier) voelt mij voor als vrouwelijk. Sommige mensen ervaren deze plek/omgeving als helend/verzorgend, wat ik begrijp. Ik vind dit leuk om te bezoeken!

Source de la Madeleine (Bron van Maria Magdalena)

Sommige mensen denken dat Maria Magdalena hier voeten van mensen waste, voordat zij werden gedoopt in de Fontein van de Liefde.

Source de la Madeleine in Rennes-les-Bains: routebord

Er zijn diverse kleine bronnetjes waar water uit stroomt:

Source de la Madeleine: de bron

Source de la Madeleine in Rennes-les-Bains: water

Source de la Madeleine in Rennes-les-Bains: Maria Magdalena beeld

Bij één van deze bronnetjes zijn en soort bankjes gebouwd. De bron bevindt zich aan de rechterkant in de buurt van de varens; hier komt een heel klein stroompje water uit. Ik begreep dat dit wordt gezien als de bron van Maria Magdalena. Het water bevat relatief veel ijzer, vandaar dat de aarde roodgekleurd is.

Source de la Madeleine in Rennes-les-Bains

Hieronder op de foto zie je net iets in de buurt van mijn linkerwang (naast mijn haar) een soort klein haakje; dit is een leiding waaruit het water heel zachtjes druppelt.

Femke de Grijs in Frankrijk bij source de la Madeleine in Rennes-les-Bains

Ik vond deze plek super. Ik houd van stilte en rust, toen ik hier was kwam er sporadisch iemand voorbij gelopen. Dit is mijn favoriete plek uit deze blog :).

Kaart met Maria Magdalena plekken

In deze kaart vind je wat van de bezochte plekken:

Conclusie

De vraag of en waar Maria Magdalena ooit fysiek op aarde was is in mijn visie niet belangrijk. Gedurende mijn reis in Zuid-Frankrijk nam ik (ook op ‘Maria Magdalena plekken’) waar dat er veel verhalen om haar zijn gecreëerd die niet ‘echt’ zijn.

Persoonlijk ervaar ik in het algemeen dat hoe meer mensen hebben ‘geknutseld’ aan een Maria Magdalena plek (bijvoorbeeld in de vorm van fysieke bouwwerken of energetisch werk), hoe minder ‘puur’/ondersteunend ik de energie ervaar. Ik merk dat sommige mensen met de beste bedoelingen energie ‘bewerken’ op plekken en dat dit elkaar kan ‘tegenwerken’. Zo kan iemand bijvoorbeeld op een plek meer rust willen creëren, terwijl iemand anders er de energie van actie wil neerzetten.

Elke plek kan een Maria Magdalena plek worden. De frequentie die ik op ‘Maria Magdalena plekken’ waarnam voelde voor mij vaak ‘oud’; ik ben een ‘nieuwere’ frequentie van haar gewend.

In mijn optiek ben jij hier niet om Maria Magdalena te worden, maar om Jezelf te Zijn. Mogelijk kan de energie van Maria Magdalena hier aan kan bijdragen (maar dat hoeft niet).

kaart van Frankrijk

Nuttiger vind ik daarom de vraag of/in welke mate jij Maria Magdalena energie in jouw huidige leven in het hier en nu (h)erkent en kwaliteiten die met haar resoneren in jou resoneren/laat stromen. Zo kun jij zelf op jouw unieke manier een energetische licht-schakel, toren,- of zuil worden tussen hemel en aarde.

Maria Magdalena energie en jouw unieke spirituele energie kan in mijn visie altijd worden ervaren in jezelf, ongeacht waar jij je in de buitenwereld bevindt. Wel kunnen plekken in de buitenwereld dit proces vergemakkelijken.

Tip: kies een omgeving (inclusief mensen om je heen) uit die met jou resoneert en die jou inspireert om jouw licht te leven! Wellicht is dit bij plekken uit deze blog, misschien ook niet. In mijn geval was dit wat betreft de bezochte ‘Maria Magdalena plekken’ in deze blog in Rennes-les-Bains, vooral bij de bron. Daarmee wil ik niet elke lezer van deze blog stimuleren om naar deze plek te gaan. Deze plek is in mijn ogen niet een magisch ‘wonderportaal’ of iets dergelijks waarmee iedereen automatisch de energie van Maria Magdalena ervaart/integreert en zichzelf healt. Vind en ontwikkel de kwaliteiten van Maria Magdalena en jouw spirituele essentie vooral in jezelf, zodat jij jouw licht kan leven ♥.

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen

Deze blog werd gepubliceerd op 5 mei 2023 en werd geüpdatet op 22 maart 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven