Home   Blog   Durf jij de kracht van stilte als HSP toe te laten? 5 tips

Durf jij de kracht van stilte als HSP toe te laten? 5 tips

gras

In de wereld zijn veel prikkels aanwezig, denk maar aan geluid. Hoe ga jij hiermee om? Werken prikkels in je voor- of nadeel en:

 • Heb je last van lawaai?
 • Heb je last van drukte en voel jij je opgejaagd?
 • Heb je het gevoel dat je aan allerlei verwachtingen moet voldoen/jij jezelf moet bewijzen?
 • Heb je een vol hoofd en pieker je, waardoor je minder oplossingsgericht kunt denken?
 • Heb je een korte spanningsboog, ben je snel afgeleid en kun jij je slecht concentreren?

Geluid en stilte in jouw buiten- en binnenwereld heeft hier invloed op. In deze blog ontdek je hier meer over en ook hoe je stilte in je voordeel laat werken.

Stilheid/geluidsvervuiling in de buitenwereld

De omgeving waarin je woont/werkt heeft een (onbewuste) invloed op jouw welzijn. In wat voor omgeving woon en werk jij:

 • In een omgeving die akoestisch stil is en waar jij niets/zeer weinig hoort?
 • In een omgeving waarin je een beetje geluiden hoort (zoals geruis van de wind/gefluit van vogels)?
 • In een lawaaiige omgeving (zoals in de omgeving van een vliegveld, treinstation, zagerij, bouw, luide buren of discotheek)?

foto maken van concert

Wat voor invloed heeft dit op jouw lijf, gevoelens en gedachten? Geluidshinder kan bijvoorbeeld leiden tot (chronische) stress,  gehoorproblemen (zoals tinnitus), cardiovasculaire problemen (denk aan een hoge bloeddruk en hartslag), een verlaagd immuunsysteem en vermoeidheid. De WHO schreef een rapport over geluidshinder in relatie tot het verlies van gezonde levensjaren.

Het kan ook zorgen voor andere problemen zoals een onrustig gevoel en druk hoofd hebben.

Herrie in je binnenwereld

In de Westerse maatschappij wordt geleerd om op de buitenwereld gericht te zijn en om een hoog levenstempo te hebben. Streef je dingen na, ben je druk bezig met presteren?

Sommige mensen verliezen zichzelf in de buitenwereld en ratrace. Innerlijk is er dan geen stilheid, maar lawaai. Dit kan voor klachten zorgen. Ga je over je grenzen heen? Voel jij je gestrest, overweldigd, bang, eenzaam en/of ben je overwerkt, opgebrand en heb je een burn-out?

drumstel

Waarom heb je stilte nodig?

Stilheid helpt je op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau.

Stilte voordelen en nadelen

Wat stilheid precies met jou doet is persoonlijk. Hieronder vind je 20 voorbeelden van fysieke, emotionele, mentale, spirituele en relationele voordelen en nadelen van stilheid.

Wat is de kracht van stilte? Over de voordelen van stilheid:

boot ligt in meer

Fysieke voordelen van stilte:

Dit zijn een aantal voorbeelden van fysieke voordelen van stilheid:

1.  Ontprikkelen optimaal en laad jezelf op

Ongeveer 1 op de 5 mensen is een hoogsensitief persoon (HSP) en herkent zich in deze HSP-kenmerken. Prikkels komen bij HSP intenser binnen ten opzichte van niet-HSP. Ontprikkelen is belangrijk; op die manier worden binnen gekomen prikkels verwerkt en wordt het energiesysteem hersteld. Stilheid draagt hieraan bij en helpt je om jezelf op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau op te laden.

2. Verlaag je bloeddruk

Uit een onderzoek kwam naar voren dat als na het luisteren naar muziek 2 minuten stilte werd toegevoegd, de hartslag en bloeddruk (belangrijke maatstaven voor de gezondheid van het hart) van proefpersonen aanzienlijk daalde. In vergelijking met ontspannende en langzame muziek zorgde stilte voor een grotere daling van de hartslag en bloeddruk.

3. Slaap beter

Uit onderzoek blijkt dat geluid kan leiden tot problemen zoals een slechtere slaap in het ziekenhuis.

Als er letterlijke herrie en/of ‘herrie’/ruis in je hoofd is kan dit je (onbewust) wakker houden. Externe/innerlijke stilheid ervaren draagt eraan bij dat je beter slaapt.

Emotionele voordelen van stilte:

Hieronder vind je voorbeelden van emotionele voordelen van stilheid:

4. Creëer emotionele balans

Stilte heeft diverse positieve emotionele effecten. Het ondersteunt je om je minder te laten meevoeren door emoties en je zelfverzekerd, veilig en krachtig te voelen.

5. Wees meer ontspannen

Stilte ondersteunt je om te kalmeren en ontspannen, zodat je je rustiger en vrediger voelt. Het helpt je om beter met stress om te gaan.

6. Geniet meer

Stilte helpt je om alles optimaal tot je door te laten dringen, zodat je volop kunt genieten.

7. Accepteer beter

Stilte ondersteunt je om te accepteren en je over te geven aan wat ís (en niet proberen alles te ‘weten’/controleren).

houten palen

Mentale voordelen van stilte:

Hieronder vind je voorbeelden van mentale voordelen van stilheid:

8. Bezin optimaal

Stilte helpt je om naar binnen te keren en te bezinnen/reflecteren.

9. Krijg inzichten

Stilte helpt je om inzichten/nieuwe ideeën te verkrijgen/creatief te zijn. Het helpt je om oplossingen te vinden voor problemen.

10. Ruimte hebben voor creatie

In stilte kun je ruimte ervaren, zodat je vanuit ‘niets’ iets kunt creëren.

11. Relativeer beter

Stilte helpt je om stap voor stap een voortdurende stroom van gedachten te doorbreken. Het helpt je om gedachten te onderscheiden, zodat je helder hebt wat (on)belangrijk voor je is. Stilte ondersteunt je om hetgeen er speelt in jezelf/de wereld in perspectief te zien. Het helpt je om te relativeren. Het ondersteunt je om realistische/haalbare doelen te stellen.

12. Neem meer schoonheid waar

Stilte ondersteunt je om meer schoonheid in jezelf en de wereld om je heen waar te nemen.

13. Vergroot je focus

Stilte helpt je om meer ruimte tussen je gedachten en focus te ervaren. Het ondersteunt je om je minder te laten meeslepen door gedachten/gepieker, mits je weet hoe.

plant (varen)

14. Verbeter je geheugen

Uit een onderzoek kwam naar voren dat 2 uur van stilte de groei van nieuwe cellen stimuleerde in de regio van het brein die wordt gerelateerd tot geheugen.

15. Wees efficiënter en productiever

Doordat je mind helderder is, kun je beter prioriteiten stellen en efficiënter en productiever zijn in je werk- en privéleven. Je kunt meer gedaan krijgen in minder tijd.

Spirituele voordelen van stilte:

Hieronder vind je enkele voorbeelden van spirituele voordelen van stilheid:

16. Vergroot je bewustzijn

Stilte helpt je om je (zelf)bewustzijn te vergroten en om meer ruimte waar te nemen.

17. Krijg inzicht in wie je bent/kom thuis bij Jezelf

Stilte helpt je om in contact te komen met Jezelf en om Jezelf beter te leren kennen. Het helpt je om tot Jezelf te komen en Thuis te komen in Jezelf.

18. Versterk je intuïtie

Stilte helpt je om beter in contact te staan met je intuïtie en dit te versterken. Dit helpt je bijvoorbeeld om keuzes te maken die werkelijk bij jou passen.

19. Laat je ondersteunen door de energie van Zijn

Stilte ondersteunt je om te Zijn en om waar te nemen wat er ís.
woud

20. Maak gebruik van de relationele voordelen van stilte:

Als je werkelijk stil kunt zijn, kun je horen en luisteren wat er in je binnenwereld en buitenwereld plaatsvindt. Dit helpt je om beter in contact te staan met Jezelf, waardoor je de relatie met Jezelf kunt verbeteren.

Het helpt je ook om beter in contact te staan met grofstoffelijke en fijnstoffelijke wereld om je heen. Je voelt je dan in verbinding met Alles/een groter geheel (inclusief de spirituele wereld zoals met lichtwezens). Dit helpt je om de relatie met de externe wereld(en) te verbeteren.

Nadelen van stilte

In principe zijn er geen nadelen verbonden aan stilte. Toch kan het in eerste instantie lijken alsof stilte nadelen heeft.

Emotionele nadelen van stilte

Letterlijk 100% akoestische stilte in jouw fysieke wereld kan emoties met lading/oncomfortabele gevoelens triggeren. Wellicht voel jij je bang/verontrust bij een doodse stilte.

Spirituele nadelen van stilte

Veel mensen staan niet in contact met zichzelf. Het kan confronterend zijn om in contact te komen met Jezelf en te ontdekken wat daar op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spirituele niveau speelt.

Hetgeen er op de achtergrond speelde, kan in stilte naar de oppervlakte komen. Dit kan in eerste instantie afschrikken. Wellicht wordt jij je bewust van spanning in je lijf, stress en onrustige gedachten. Stilte kan dan paradoxaal genoeg niet lijken te werken en eerder tegen lijken te werken. Het kan enorm waardevol zijn als je hier voor open durft te staan en je confrontatie met jezelf niet schuwt; zo kun je dit (op den duur) leren transformeren.

Wat helpt je om meer verstilling te ervaren? 5 tips

De onderstaande tips helpen je om meer stilte te ervaren:

Tip 1. Sta stil bij wat stilte voor jou betekent

Wat doet verstilling met je? Wat vind je er (on)prettig aan?

Veel mensen vinden stilte in de buiten- en hun binnenwereld spannend/eng en vermijden stilte en vullen stilte op, bijvoorbeeld door:

 • constant op een beeldscherm zoals smartphone te kijken en door bezig te zijn met social media/tv kijken).
 • steeds de radio aan te hebben.
 • te praten om het praten (en stilte ongemakkelijk te vinden).

Krijg inzicht in welke blokkades je er (onbewust) van weerhouden om meer (innerlijke/externe) stilte toe te laten.

drumstel

Tip 2. Sta bewust stil bij jezelf

In hoeverre ervaar jij een evenwicht op fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel niveau? Wees eerlijk naar jezelf. Voel je diep in jezelf dat er iets dient te veranderen? Wat zou stilte voor je kunnen betekenen?

Tip 3. Plan tijd in

Stilte in je binnen- en buitenwereld komt niet automatisch in je leven. Wil je dit meer ervaren? Plan hier bewust tijd voor in. Besteed hier aandacht aan. Hoe meer aandacht je hier aan besteedt, hoe meer resultaat je behaalt.

Tip 4. Creëer fysieke stilte die bij jou past

Wat vind je bijvoorbeeld qua (geen) geluiden prettig om je heen?

Doorgaans worden natuurgeluiden (zoals het geluid van de zee of vogels) als prettiger ervaren dan verkeersgeluiden. Dit heeft een relatie met de evolutie.

Stilte koptelefoon

Sommige HSP vinden het prettig om een stilte koptelefoon te dragen als er externe herrie is, zoals in een vliegtuig.

stilte koptelefoon

Tip 5. Creëer innerlijke stilte op een manier die bij jou past

Soms is het niet mogelijk om letterlijke stilte om je heen te creëren. Het is een groot misverstand dat je akoestische geluiden, gevoelens, emoties en gedachten moet stoppen, voordat je innerlijke stilte kunt ervaren.

Stilte gaat niet in grondslag niet om de afwezigheid van (akoestisch) geluid; het gaat om bewustzijn en een innerlijke staat van stilte/gewaarzijn. Dit kun je ook ervaren als je geluid (en veel decibel) om je heen hebt of doof bent en innerlijke gevoelens en gedachten hebt en activiteiten (zoals Yin Yoga) uitvoert. De kunst is om deze innerlijke stilte je eigen te maken; dit heeft jou en de wereld om je heen veel te bieden!

Welke visie past bij jou?

Durf om hulp te vragen als je meer innerlijke verstilling wilt creëren. Kies een manier uit die met jou resoneert. Wat voor visie heb jij? Als je een wetenschappelijke, religieuze, holistische/spirituele visie hebt, kies dan een aanpak die hier op aansluit.

Hieronder vind je een paar voorbeelden van hoe je meer innerlijke stilte kunt creëren.

Stilte meditatie

Mediteren kan bijvoorbeeld helpen om meer innerlijke stilte te ervaren, ook bij extern lawaai. Als je nog nooit hebt gemediteerd kan een begeleide meditatie behulpzaam zijn om meer verstilling te ervaren. Tip: mijn hoogsensitieve/paranormale levenspartner Mathijs van der Beek geeft elke zondag om 20:00 uur live een gratis (begeleide) meditatie via zijn livestream.

Als je vaker hebt gemediteerd kun doorgaans ook makkelijker mediteren in complete stilte en hier baat bij hebben.

oog van paard

Stilte retraite

Sommige mensen denken dat eenmalig een stilte retraite volgen (bijvoorbeeld door een weekend alleen te zijn in een klooster) een eenmalige ‘wonderpil’ is die voor de rest van hun leven complete innerlijke stilte bewerkstelligt. Dit is een misverstand. Meer innerlijke stilte ervaren is een proces dat tijd en aandacht vraagt.

Stilte behandeling

Sommige professionals bieden bijvoorbeeld een behandeling in stilte aan die jou ondersteunt om meer innerlijke stilte te ervaren.

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Meer weten?

Regelmatig krijg ik de vraag of ik individuele consulten geef. Alhoewel ik tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie ben geschoold om mensen te helpen door te praten, ben ik bewust gestopt met het geven van reguliere praat-sessies, omdat ik merkte dat dit niet zo effectief was als ik wenste.

Ik heb een holistische en spirituele benadering en ik merkte dat door op een reguliere manier te praten vooral het mentale niveau betrokken en actief werd, terwijl er voor mijn gevoel ook andere niveaus (zoals het spirituele niveau) belangrijk zijn. Daarom ondersteun ik je graag persoonlijk op een andere, diepgaande energetische manier waarbij verstilling vaak centraal staat. Klik hier voor meer informatie en hoe ik je verder kan helpen>>>

Aanvullende blogs:

Deze blog werd gepubliceerd op 24 maart 2023 en werd geüpdatet op 27 maart 2023

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven