Wat hebben de Katharen in Frankrijk jou te brengen als HSP?

Katharen inwijdingsgrot 3: entree met Femke de Grijs

Mathijs en ik reizen sinds 2017 voor onbepaalde tijd de wereld over. We bezoeken graag spirituele plekken. In deze blog ontdek je meer over wie de Katharen zijn en onze ervaring met het bezoeken van plekken die aan hen gerelateerd zijn en wat jij hier mee kunt.

Wat ervaar je rondom Katharen(plekken)?

Hoe/of/wat iemand waarneemt rondom Katharen en als die een plek bezoekt die gerelateerd is aan de Katharen is uniek en persoonlijk. Dit kan van HSP tot HSP verschillen en zelfs tegenstrijdig zijn. Wat iemand ervaart hangt onder andere af van:

 • de mate waarin iemand (hoog)sensitief/paranormaal is.
 • iemands visie (zoals een christelijke, wetenschappelijke of spirituele visie).
 • iemands aandacht (je kunt bijvoorbeeld rondom de Katharen en op Katharenplekken mediteren) en waar iemand zich op afstemt; zoals op de natuur, een specifiek moment/periode in de geschiedenis.
 • zijn/haar eigen geschiedenis en eventuele onopgeloste kwesties/blokkades (zoals omtrent schaduwstukken en/of (onafgeronde) vorige levens)
 • het moment. Energie is niet statisch, maar beweegt.

Ik nodig je uit om open-minded deze blog te lezen en je bewust te zijn van je gevoelens rondom Katharen(plekken). Wellicht ervaar je een voorkeur voor of afkeer tegen Katharen/bepaalde Katharenplekken. Ik zal hier eerst meer met je over delen.

Hoe komt het dat je een voorkeur voor of afkeer tegen Katharen(plekken) hebt?

Diverse factoren kunnen ervoor zorgen dat je een voorkeur voor of een afkeer tegen Katharen en bepaalde Katharenplekken hebt.

Plekken kunnen je helpen om inzichten over jezelf te vergaren/ in verbinding met jezelf te komen.

Doorgaans is het zo dat als je ergens een voorkeur voor hebt wat betreft Katharen/een Katharenplek, dat dit jou voedt.

Als je een afkeer hebt tegen Katharen/een Katharenplek (en een plek bijvoorbeeld onprettig voelt), liggen hier doorgaans kansen om te groeien. Mocht er bijvoorbeeld een negatieve ervaring naar voren komen, dan kan dit vanuit een spirituele benadering een mogelijkheid zijn om je dit bewust te worden, het te onderzoeken en te healen, zodat je verder kunt groeien.

klaprozen

Kun je na veel jaren nog helen?

Allereerst is het belangrijk om stil te staan bij wat healing inhoudt. Hier bestaan veel misverstanden over.

Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat healing enkel inhoudt dat je fysiek healt en dat alle symptomen verdwijnen, zoals een snijwond die geneest (en waar je na de genezing niets meer van ziet). Soms zijn er redenen (zoals het plan van de ziel) die ervoor zorgen dat zo’n soort genezing niet mogelijk is. Vanuit menselijk perspectief is het vaak een uitdaging om inzicht te krijgen in dit soort redenen en hier berusting in te vinden. Als je zeer hoogsensitief/paranormaal bent kun je (als er geen blinde vlekken zijn) inzicht krijgen in dit soort redenen van jezelf/anderen.

Het doel van healing vanuit een holistische en spirituele benadering is om jou weer in contact te brengen met jezelf (jouw spirituele essentie en ziel) en om jouw zielsenergie optimaal te laten stromen. Dan zit je lekker in je vel en kun je omgaan met hetgeen er Is. Je neemt waar (op intuïtief niveau) dat je heel bent, ongeacht de omstandigheden. Dit is ook mogelijk na veel jaren (zoals na vele levens).

Hier ontdek je meer over de betekenis van healing.

hand met verband

Heeft het bezoeken van een Katharenplek een effect op jezelf?

Of en in welke mate het bezoeken van een Katharenplek een effect heeft op jou hangt van allerlei factoren af. Belangrijk is dat jij hiervoor openstaat; als jij denkt dat het bezoeken van een Katharenplek zinloos en onzin is en geen effect heeft op jezelf, dan zal dit geen positief effect hebben op jezelf.

Als je diep van binnen intuïtief waarneemt dat het de bedoeling is dat jij een Katharenplek mag bezoeken, dan is dit een richtingaanwijzer dat het bezoeken van zo’n plek (onbewust) een positief effect op jezelf heeft.

kompas

Kun je helen op een Katharenplek?

In theorie kun je op elke plek (ook thuis) bezig zijn met healing. Het is wel belangrijk dat zo’n plek veilig is (en er bijvoorbeeld geen instortingsgevaar is zoals bij het afgesloten deel bij Château de Roquefixade).

Het kan helpen om met healing bezig te zijn op een plek die met jou resoneert en die jou voedt; of/welke Katharenplek dit is, is heel persoonlijk.

Heeft jouw bezoek van een Katharenplek een effect op de plek zelf?

Of en in welke mate jouw bezoek van een Katharenplek een effect heeft op de plek zelf hangt van allerlei factoren af.

Jouw intentie is hierbij belangrijk. Als jij denkt dat jouw bezoek geen effect op de Katharenplek heeft, dan zul je dit creëren.

Als jij diep van binnen voelt dat jij op een Katharenplek lichtwerk mag verrichten, dan zal dit een positief effect hebben als je dit doet volgens het plan van jouw ziel en grotere plan, ten bate van iedereen (in plaats van dat je dit doet vanuit jouw ego/persoonlijkheid en menselijke wil). Het ego overziet niet alles; iets wat positief kan lijken voor het ego, hoeft dit niet te zijn (voor zichzelf en de wereld om het ego heen).

witte bloemen

Wat zijn Katharen?

Er bestaan tal van verhalen over wat de Katharen precies zijn.

Voordat ik naar plekken ging die gelinkt worden aan de Katharen, heb ik bewust weinig informatie over hen opgezocht. Ik wilde zo ‘blanco’ mogelijk gaan ervaren.

Voor deze blog heb ik wat achtergrondinformatie opgezocht. Veel informatie die ik tegenkwam, is negatief en oordelend over de Katharen. Sommige mensen denken dat de Katharen niet bestonden. In deze blog wil ik ook een andere kant van het verhaal laten horen. Tip: neem zelf intuïtief waar wat voor jou kloppend is.

Katharisme wordt soms gezien als een spirituele/religieuze beweging.

Katharen betekenis: wat betekent Katharos?

Het Griekse woord Katharos betekent vrij vertaald: schoon, reinheid en zuiver. Het heeft een relatie met het Griekse woord katharoi; dit betekent ‘reinen’.

Het Katharisme is gebaseerd op het oerchristendom/esoterische christendom. Esoterisch staat voor inwendig/verborgen. Het gaat bij het Katharisme om innerlijk christendom (dat vanuit de buitenkant niet direct waarneembaar is) en om het activeren/integreren van Christus-energie in jezelf.

waterdruppels op blad

De Katharen gingen er vanuit dat er niets (zoals een ander mens (bijvoorbeeld in de vorm van een priester), gebouw of instituut) tussen goddelijke en menselijke energie instond, in tegenstelling tot reguliere kerken destijds. De reguliere kerk vond dat zij hierbij een noodzakelijke schakel waren en hanteerde hiervoor bijvoorbeeld voorschriften/dogma’s waar de mens zich aan diende te houden.

Sommige mensen linken Katharisme ook aan Gnostieke tradities. Gnosis gaat over allesomvattende wijsheid en kennis van je Zelf (en het hart).

Er wordt gedacht dat een Kathaar zichzelf destijds geen Kathaar noemde, maar een christen/vriend van god. Enkel de tegenstanders van de Katharen (de reguliere kerk) noemden hen Kathaar. Door anderen (die geen tegenstander van de Katharen waren) werden ze ook wel goede/ware christen genoemd. Zij gaven hun kennis onder andere mondeling en via een connossement (een doop door handoplegging zonder water) door.

Omdat Katharen nu bekend zijn onder de naam Katharen, noem ik ze voor het gemak in deze blog ook zo.

Wat is opvallend aan het Katharisme?

In het Katharisme stond liefde centraal (soms wordt het Katharisme de kerk van de liefde genoemd). Katharen dachten dat God Liefde is (ik begreep dat ze deze kennis uit het evangelie van Johannes haalden en dit veel gebruikten; hier heb ik mij niet in verdiept omdat dit niet met mij resoneerde).

Verder was zuiverheid belangrijk voor de Katharen. Zij besteden aandacht aan het zuiveren/oplossen van innerlijk blokkades (zoals beprekende gedachten).
puppy met modder aan poten

In het dagelijkse leven wilden de Katharen ook zo zuiver mogelijk leven. Hierdoor leefden Katharen materieel gezien eenvoudig/minimalistisch. Ze streefden geen materiële rijkdom na, zoals de pracht en praal die in de katholieke kerk te vinden was. Ze deelden bezittingen en namen in tegenstelling tot de katholieke kerk niet andermans land in beslag. In tegenstelling tot de katholieke kerk vroegen zij geen hoge prijs voor hun spirituele diensten.

Katharen konden op blote voeten lopen. Zij droegen eenvoudige donkere gewaden met bijvoorbeeld kappen/hoeden. Mannen schoren zich niet en hadden lange baarden.

Stilte speelde ook een belangrijke rol; het hielp de Katharen bijvoorbeeld om te contempleren en antwoorden in zichzelf te vinden.

Katharen zagen mannen en vrouwen als gelijkwaardig (wat in die tijd bijzonder was). Zo mochten vrouwen ook belangrijke religieuze taken verrichten/rollen hebben, in tegenstelling tot in de kerk waar enkel mannelijke priesters aanwezig zijn.

Katharen wilden dienstbaar zijn aan god en de medemens. Katharen waren niet solistisch bezig, maar ze werkten met elkaar samen. Ze inspireerden elkaar en hadden een klankbord/spiegel aan elkaar.

Katharen gingen ervan uit dat reïncarnatie bestond.
horloge met brief

De geschiedenis van de Katharen

Het Katharisme ontstond lang geleden. Ontdek hier meer over hun geschiedenis:

Wanneer leefden de Katharen?

Vooral rond 1100 en 1200 na Christus had het Katharisme een grote aanhang.

Waar leefden de Katharen?

De Katharen leefden in de Balkan en later met name in Europa, vooral in Noord-Italië en in Zuid-Frankrijk (zoals in Occitanie (hier was verdraagzaamheid naar allerlei volkeren) /de regio Languedoc).

Zij kenden geen fysieke kerk en hadden geen formele diensten/missen (zoals de katholieke kerk die wel heeft), maar zij kwamen informeel samen op plekken zoals bij iemand thuis.

Op diverse plekken in Frankrijk (zoals in Toulouse, Béziers, Foix en rond Albi) bestonden graafschappen met een politieke vrijheid, waardoor het Katharisme tot bloei kon komen. Een synoniem voor Katharen zijn Albigenzen (inwoners van de stad Albi). Zij leefden echter ook op andere plekken.

Kun je de energieën rondom de Katharen alleen in Frankrijk op Katharenplekken ervaren (en moet je naar Frankrijk reizen)?

Om de energie van de Katharen en plekken die in verband met ze worden gebracht te ervaren, hoef je niet deze plekken fysiek te bezoeken. Je hoeft niet naar Frankrijk te reizen. Dat is een misverstand.

De energieën rondom de Katharen zijn altijd beschikbaar en werken door tijd en ruimte heen. Je kunt je altijd op elke plek op deze energieën afstemmen als je dat wilt.

Doorgaans is het wel makkelijker om eerst op de Katharenplek zelf de energie te ervaren en je hier dan later weer op af te stemmen. De energie van een plek kan in de loop der tijd veranderen, doordat jij (en jouw bewustzijn) en de plek zich energetisch verder ontwikkelt (bijvoorbeeld doordat lichtwerkers met een bepaalde plek bezig zijn geweest).

plant met water op blad

Katharen kastelen

Mensen met allerlei financiële achtergronden werden Kathaar. Veel adellijke families voelden zich aangetrokken tot het gedachtegoed van de Katharen. Diverse eigenaren van vastgoed/kastelen werden zelf een Kathaar/boden onderdak aan Katharen. Er wordt soms gedacht dat dit bijvoorbeeld in deze plaatsen het geval is:

 • Montségur
 • Peyepertuse
 • Puilaurens
 • Puivert
 • Roquefixade
 • Quéribus

Plekken waar Katharen (mogelijk) leefden/die later een kasteel werden, worden ook wel Katharenkastelen genoemd. Er bestaan allerlei discussies over wat die plekken precies zijn. Feitelijk is de benaming Katharenkasteel onjuist/verwarrend, omdat Katharen geen materie nastreefden en niet zelf kastelen bouwden.

Hoe deze ‘Katharenkastelen’ er nu uitzien is doorgaans niet hoe ze er ten tijde van het Katharisme uitzagen.

Peyrepertuse

Château de Montségur

Er bestaan tal van verhalen over Montségur. Dit is er één.

De betekenis van Montségur is veilige berg. Soms wordt gedacht dat Montségur een heilige berg was, waar oorspronkelijk door natuurvolken bijeenkomsten werden georganiseerd. Er wordt soms gedacht dat Druïden dit de plek van de zonnegod vonden en dat hier eerder een zonnetempel stond. Er word soms ook gedacht dat Druïden dit een plek van de godinnen van de liefde vonden, en dat deze plek ook wel Venusberg werd genoemd.

Hierna is deze plek als een soort klooster voor de Katharen gaan functioneren, waar op het toppunt circa 400 mensen woonden en waar ook huwelijken werden gesloten. Op een gegeven moment was dit de belangrijkste vesting van de Katharen.

Montségur

De invloed van de kerk op Katharen

De kerk van Rome wilde niet dat Katharen naar binnen keerden en hun eigen gedachtegoed/religie voortzette, maar dat zij zich naar buiten (en op hen) richtte. Veel officiële verhalen over de Katharen stammen af van de kerk en zijn negatief over hen.

De kerk zag de Katharen als ketters (dit is een synoniem voor de Katharen). Zij wilden hen bekeren, bijvoorbeeld via preken. Toen dit niet werkte  gingen zij hen (vaak samen met de Franse koning) vervolgen en doden, bijvoorbeeld via de inquisitie (de rechtbank van de Katholieke Kerk) en Albigenzische kruistochten (er bestond een onjuiste opvatting dat alle Katharen in Albi waren gecentraliseerd). Sommige Katharen vluchtten, bijvoorbeeld naar Zwitserland, Duitsland, België en Nederland.

De laatste Katharen

Het laatste ‘Katharenkasteel’ dat de kerk in bezit nam was in Montségur in 1244. De kerk gaf de aanwezige Katharen de keuze om zich te laten bekeren of zelf op de brandstapel te stappen. Circa 200-225 Katharen stapten toen op de brandstapel.

Mathijs en ik bezoeken Château de Montségur. Er wordt gedacht dat op deze plek (het grasveld achter het hek) Katharen zijn verbrand.

Montségur plek waar Katharen zijn verbrand

Montségur grasved waar Katharen zijn verbrand

Montségur plek waar Katharen zijn verbrand

Het is mogelijk om dit grasveld te betreden:

Montségur plek waar Katharen zijn verbrand

Montségur plek waar Katharen zijn verbrand

Bovenaan het grasveld staat inmiddels een herdenkingsmonument:

Montségur herdenkingsmonument

Montségur herdenkingsmonument met rozen
Deze verbrandingsactie was het theoretische einde van het Katharisme.

Fransen hebben op de resten van deze oorspronkelijke (graal)burcht een andere burcht/chateau gebouwd en het Katharisme ‘uitgepoetst’. De resten hiervan zijn nu zichtbaar.

Mathijs en ik lopen omhoog. Onderweg hebben we uitzicht op de parkeerplaats.

Montségur parkeerplaats

In de onderstaande video deel ik een impressie van de ruïne van het kasteel. Er is ondertiteling beschikbaar. Klik hiervoor op de afspeelknop en klik daarna op de pauze-knop en druk op het teksticoon. Klik vervolgens op het tandwiel-pictogram en selecteer Nederlands:

YouTube video

Er zijn twee ingangen, Mathijs en ik komen net zoals veel andere mensen aan deze kant binnen:

Montségur entree vanuit binnenzijde

In vergelijking met andere kastelen die ik bezocht (zoals het Muiderslot) is de oppervlakte relatief klein. We zien een restant van een soort torentje:

Montségur toren

Ook zijn er trappen (niet te gebruiken):

Montségur muren aan binnenzijde

Montségur trap

Dit is de andere entree:
Montségur; entree aan 1 kant

Montségur entree met uitzicht

Vanaf deze ingang/uitgang hebben we een mooi uitzicht, onder andere op ruïnes waarvan wordt gedacht dat dit voorheen leefruimtes van Katharen waren.

Montségur ruïnes van woningen

Montségur rotsen met uitzicht

Montségur ruïne met uitzicht

Montségur uitzicht

In deze Franstalige video krijg je een idee van hoe Montségur er mogelijk oorspronkelijk (in de tijd van het Katharisme) en later uitzag. Het is mogelijk om de Franse ondertiteling aan te zetten en deze automatisch te vertalen naar het Nederlands (deze vertaling is niet perfect). De video is ook te volgen als je geen Frans begrijpt; de beelden spreken voor zich.

YouTube video

Er bestaan allerlei ideeën over hoe deze plek eruit zag rond 1300 in de tijd van de Katharen. Dit is een afbeelding van één van die ideeën:

Deze video geeft een impressie van hoe het grote gebouw er mogelijk in de tijd van de Katharen uit kon zien aan de binnenzijde.

Profetie over de laurier

Er is bij de verbranding van de laatste Katharen een profetie ontstaan: op de plek van de laatste verbranding zou er volgens een troubadour 700 jaar later een laurier gaan bloeien. Er wordt gedacht dat dit in 1944 of 2021 (uitgaande van de verbranding van Guillaume Belibaste in 1321) is.

Katharen zagen de laurier als het heilige symbool van zuivere liefde. Deze bloeiende laurier resoneert met het (Aquarius) bewustzijn (en de kennis/wijsheid/liefde) die de Katharen hadden die nu weer langzaam naar voren komt (en in die zin gaat bloeien). De laatste jaren is er steeds meer interesse in het Katharisme.

Montségur uitzicht

Ik wil je uitnodigen om eerst zelf intuïtief naar aanleiding van deze informatie waar te nemen wat de Katharen en deze plek voor jou betekenen voordat je verder leest.

Mijn ervaring met de energie van Château de Montségur

Vooraf had ik geen idee wat ik kon verwachten van een bezoek aan Château de Montségur. Wat zou ik ervaren; hangt hier gezien het geweld en de doden die hier vielen bijvoorbeeld nog ‘de hel op aarde’ energie of zou het hier heel aangenaam zijn? Ik besloot om hier helemaal open-minded in te gaan en ik had vooraf geen specifieke focus.

Toen wij aan kwamen rijden in de camper en ik in de verte Château de Montségur zag, voelde ik energie resoneren in mijn lichaam. Dit valt met geen pen te beschrijving. Ik zal een poging doen ;). Ik nam waar dat mijn energiesysteem deze plek ‘kende’. Dit voelde voor mij heel licht en prettig.

Toen ik naar boven liep langs het gedeelte waar circa 225 Katharen zijn verbrand, nam ik waar dat hier veel lichtwerk (energiewerk) was gedaan en die energie voelde voor mij heel licht/herkenbaar.

Eenmaal boven had ik het gevoel dat hier enorm veel energiewerk was verricht. Ik voelde dat ik een keuze mocht maken waar ik mij op wilde focussen. Mathijs en ik hebben hier lichtwerk verricht wat we op dat moment mochten doen volgens het grotere plan.

Naar aanleiding van mijn bezoek deel ik ter inspiratie deze vragen met jou die je ondersteunen om voluit te leven:

Praktische informatie over Château de Montségur

Ongeveer 60.000 mensen bezoeken Château de Montségur per jaar. Het was tijdens mijn bezoek in het laagseizoen nog aardig druk.

Toen ik er was kwamen wij vooral toeristen tegen; mensen die omhoog liepen, bovenaan een kort rondje (met foto’s) maakten en daarna weer vertrokken. Sporadisch kwamen wij mensen tegen die een interesse hadden in mediteren, esoterie, New Age en dergelijke.

Wij hadden het geluk dat we heel even kort zonder andere mensen hier konden zijn.

De wandelroute is steil. Als je rustig loopt en geregeld een pauze houdt doe je er vanaf de parkeerplaats circa 30-40 minuten over. Het is handig om (wandel)schoenen aan te hebben, zodat je goede grip hebt en je tenen/voeten niet kan stoten tegen stenen.

Het Château is (voor zover ik weet) niet te bezoeken voor rolstoelgebruikers. Ik vind dit geen aanrader voor mensen die (zeer) slecht ter been zijn en die bijvoorbeeld met krukken lopen. Sommige ’traptreden’ zijn bijvoorbeeld erg hoog.

We kwamen op het einde van een bewolkte en regenachtige dag. Tip: vermijd een wandeling als het regent en nat is/heeft geregend; het kan glad zijn (met name op de stenen).

Hier vind je informatie als je Château de Montségur wilt bezoeken.

Château de Montréal-de-Sos

Er wordt soms gedacht dat er vier Katharen vanuit Montségur zijn gevlucht met een schat (zoals de Heilige graal) en dat deze mogelijk onder de grot van Château de Montréal-de-Sos is verborgen.

We lopen omhoog en genieten van het mooie uitzicht op bergen met sneeuw.

Château de Montréal-de-Sos uitzicht

Onderweg komen we diverse grotten tegen.

Château de Montréal-de-Sos grot

Château de Montréal-de-Sos met Mathijs van der Beek in opening van grot

Bovenaan zien we ruïnes van Château de Montréal-de-Sos:

Château de Montréal-de-Sos muren

Château de Montréal-de-Sos ruïne

Hond Juultje klimt op een muur (en ik houd mijn hart vast ;).

Château de Montréal-de-Sos muur met Schapendoes Juultje

In deze video krijg je een idee van hoe deze plek er mogelijk oorspronkelijk (ongeveer) uitzag (dit is geen officiële reconstructie van een archeoloog):

YouTube video

Ik raad je aan om eerst zelf te voelen wat deze plek met je doet, voordat je verder leest.

Ervaring met Château de Montréal-de-Sos

Op een bewolkte en regenachtige dag mediteren Mathijs en ik bovenaan bij de ruïne van Château de Montréal-de-Sos.

Ten opzichte van de andere ‘Katharenkastelen’ die wij hebben bezocht voelt de energie hier voor mij op dat moment wat beperkter; ik neem waar hoe de kerk mensen onder de duim wilde houden en dat hier relatief veel strijd plaatsvond.

Ik neem als ik er ben de energie van de zon waar (in de kleur geel), die vanuit de aarde komt en omhoog straalt. Ik zal later meer delen over dit symbolische beeld dat ik hier waarnam. Mathijs nam de energie van de zon ook waar bij Château de Montségur. Later vind ik een symbool van een zon, geschilderd in een grot onder de ruïne.

Grotschildering

De grotschildering staat achter een hek (je kan er niet dichtbij komen en je mag het niet aanraken):

Château de Montréal-de-Sos plek waar grotschildering is achter het hek Château de Montréal-de-Sos grotschildering

De schildering komt op mij niet origineel maar bewerkt en relatief nieuw over. De datering kan niet met zekerheid vast worden gesteld. Er wordt soms vermoed dat de muurschildering uit de 12e eeuw komt en oorspronkelijk enkel rood en wit was.

Er bestaan diverse varianten van deze tekening. Er staan kruisen op, waaronder een Grieks kruis en een kruis van Sint Andreas. Verder staan er dolken op. Er wordt soms gedacht dat de binnenste tekens vlammen of bloed symboliseren.

Sommige mensen denken dat deze schildering afstamt van de Katharen en/of een relatie heeft met de Tempeliers (en dat dit een inwijdingsplek was voor de Katharen/Tempeliers), anderen denken dat dit onmogelijk is. Er zijn mensen die denken dat dit tafereel enkel herders met bloed of gewoon een Christelijk tafereel symboliseert.

Zon

Op de schildering staat ook een zon. Katharen worden soms in verband gebracht met Bogomielen. Voor hen was de zon belangrijk. Er wordt gedacht dat de zon in energetische/spirituele zin ook belangrijk was voor de Katharen. Er bestaan tal van ideeën over hoe dit exact in elkaar zat.

(Non)dualiteit

Ik zal mijn visie hier op geven.

In de wereld kan vanuit menselijk perspectief dualiteit worden ervaren zoals dag en nacht en (zon)licht en schaduw/donker. Er bestaat ook een (spiritueel) perspectief/bewustzijn dat verder gaat dan dit menselijke dualistische perspectief; non-dualiteit. Soms wordt licht geassocieerd met bewustzijn. Door je licht (bewustzijn) te laten schijnen op nog onbewuste stukken (‘schaduw’/’donker’) kun je ‘ontwaken’/verlicht zijn. Dit proces wordt ook wel lichtwerk en schaduwwerk genoemd.

Het beeld van de zon dat ik waarnam bij de ruïnes van Château de Montréal-de-Sos symboliseerde toen ik er was onder andere dat:

 • er op aarde energetisch gezien een hele lichte frequentie beschikbaar is die resoneert met non-dualiteit.
 • het mogelijk is om licht in de vorm van non-duaalbewustzijn op aarde (in je menselijke lijf) te ‘gronden’, zodat je als mens kunt stralen net zoals een zon. Zo kan de hemel op aarde worden ervaren.

Als ik mediteer in de grot naast deze schildering neem ik energetisch een gangenstelsel van de grot waar. Helaas kan ik dit fysiek niet allemaal bezoeken; een deel van de grot is extreem laag (met een helm op ook niet prettig om te bezichtigen).

uitzicht vanaf Château de Montréal-de-Sos

Praktische informatie over Château de Montréal-de-Sos

De wandeling is vele malen korter ten opzichte van de wandeling naar Château de Montségur en Château de Roquefixade. Afhankelijk van je snelheid duurt de wandeling circa 10-25 minuten. Ga niet als het regent/heeft geregeld en nat is; in de grot (waar je doorheen dient te lopen) kan het bijvoorbeeld zeer glad zijn. Het is handig om (wandel)schoenen aan te hebben, zodat je goede grip hebt en je tenen/voeten niet kan stoten tegen bijvoorbeeld het gesteente van de grot.

Ten opzichte van Château de Montségur en Château de Roquefixade is het hier tijdens ons bezoek in het laagseizoen zeer rustig; wij zagen niemand.

Dit Château is niet te bezoeken voor rolstoelgebruikers. Ik vind het ook geen aanrader voor mensen die (zeer) slecht ter been zijn.

Château de Roquefixade

Mathijs, hond Juultje en ik bezoeken Château de Roquefixade. Er wordt soms gedacht dat Katharen hier verbleven ten tijde van de kruistochten tegen hen.

In deze video deel ik een impressie van deze plek. Er is ondertiteling beschikbaar. Klik hiervoor op de afspeelknop en klik daarna op de pauze-knop en druk op het teksticoon. Klik vervolgens op het tandwiel-pictogram en selecteer Nederlands. Onder de video deel ik er nog meer over.

YouTube video

Vanaf de parkeerplaats (met links op de foto onze camper) zien we de ruïne van dit kasteel, dat is gebouwd op rotsen. Vanaf de weg lopen we omhoog:

Château de Roquefixade vanaf de weg bekeken

Als we omhoog lopen zien we Château de Montségur in de verte liggen:

uitzicht op het dorp Roquefixade en Château de Montségur

Château de Montségur

We hebben tijdens de wandeling uitzicht op het dorp:

het dorp: Roquefixade

We lopen langs rotsen en een soort muren:

Château de Roquefixade muren en rotsen

Hond Juultje inspecteert de rotsen vlakbij het Château. Omdat we haar trainen draagt ze geregeld op haar rug een hesje met de tekst ‘Ignore me. I’m in training’ en met de symbolen ‘niet aaien, niet praten en niet kijken’ (in deze blog heb ik hier wat meer over gedeeld):

schapendoes Juultje op rotsen vlakbij Château de Roquefixade

Dit is de ruïne van Château de Roquefixade. Vanwege veiligheidsredenen is niet mogelijk om naar binnen te gaan.

Château de Roquefixade

Ik raad je aan om eerst zelf te voelen wat deze plek met je doet, voordat je verder leest.

Ervaring met Château de Roquefixade

Toen ik aankwam herkende ik de energie van deze plek uit mijn dromen. Deze plek voelde voor mij aardser dan bijvoorbeeld Château de Montségur.

Mathijs en ik hielden ons op deze plek bezig met healing, die wij op dat moment mochten verrichten volgens het grotere plan. Ik voelde hier dat ik een blog mag schrijven rondom mensen die zijn gedood door de kerk (update: de blog vind je hier).

Praktische informatie over Château de Roquefixade

Op de website van de gemeente staat nog wat meer informatie over dit kasteel (zoals een plattegrond). Vanaf het dorp wandel je er circa 30-45 minuten over (afhankelijk van je snelheid). De wandeling is makkelijker dan de wandeling naar Château de Montségur.

Rolstoelgebruikers kunnen dit Château voor zover ik weet niet bezoeken. Ik vind de wandeling ook geen aanrader voor mensen die (zeer) slecht ter been zijn.

Inwijdingen van de Katharen

Er bestonden verschillende namen voor mensen die zich met het Katharisme bezig hielden:

 • Sympathisanten (sympathisants)/toehoorders (auditeurs): dit waren mensen die welgezind tegenover het Katharisme stonden. Dit zijn mensen die niet (volledig) gelovig waren/niet volgens alle regels wilden leven. Ze hielpen/steunden de Katharen.
 • Gelovigen (croyants/ Credentes): zij waren bezig op het pad naar onthechting. Er bestaan diverse meningen over wat onthechting precies inhoudt (deze blog gaat er nu niet dieper op in).

Er bestonden diverse manieren waarop het Katharisme verder kon worden gepraktiseerd.

Om een ‘volleerd diehard’ Kathaar te worden diende je diverse inwijdingen te ondergaan. Hier bestaan allerlei visies op. Ik raad je aan om zelf te voelen wat voor jou klopt. In deze blog deel ik één van de vele visies. Het kan zijn dat je hier iets anders bij waarneemt.

Het inwijdingsproces verliep in diverse fasen, de eerste drie zijn het bekendste. Het inwijdingsproces omvatte een (innerlijke) studie en duurde circa 3-4 jaar. De eerste drie inwijdingen werden vaak gerelateerd aan grotten in Frankrijk.

 1. Na deze eerste inwijding werd de Kathaar een ‘novice’ of ‘neofiet’ genoemd (gevorderde beginner).
 2. Na deze tweede inwijding kreeg de Kathaar niet een specifieke nieuwe benaming.
 3. Bij deze derde inwijding kreeg de Kathaar een sacrament/connossement. Hierna werd iemand een ‘parfait’ (volmaakte) of Bon Homme/Femme genoemd. Zo’n iemand was onthecht.

Katharen inwijdingsgrot 1

Ik zal eerst wat delen over ons bezoek aan deze grot. Daarna zal ik mijn ervaringen met deze grot delen en vertellen waar deze volgens sommige mensen voor werd gebruikt. Tip: voel eerst zelf wat deze grot met jou doet, voordat je mijn ervaringen leest.

In de onderstaande video krijg je een impressie van de eerste inwijdingsgrot (onder de video vind je hier nog meer informatie over). Er is ondertiteling beschikbaar. Klik hiervoor op de afspeelknop en klik daarna op de pauze-knop en druk op het teksticoon. Klik vervolgens op het tandwiel-pictogram en selecteer Nederlands:

YouTube video

Mathijs, hond Juultje en in wandelen naar de grot. Dit is het onder andere het uitzicht:

wandeling naar Katharen inwijdingsgrot 1: Eglises

Dit is de entree van de grot:

Katharen inwijdingsgrot 1: entree

Ik loop naar links op een steil stuk en ga onder een ‘gat’ in het plafond zitten. Later ontdek ik dat dit soms het ‘oog van god’ wordt genoemd.

Katharen inwijdingsgrot 1: 'oog van god'

Ik heb zicht op de andere kant van de ingang:wandeling naar Katharen inwijdingsgrot 1: binnenkant wandeling naar Katharen inwijdingsgrot 1: andere kant entree

Later loop ik naar beneden. Daar is het behoorlijk donker en een stuk stiller ten opzichte van de ingang.

Femke de Grijs bij katharen inwijdingsgrot 1

Tunnel

Naast de grot is een tunnel.

Katharen inwijdsingrot 1: tunnel met Mathijs van der Beek en Schapendoes Juultje

Katharen inwijdsingrot 1: Mathijs van der Beek en hond Juultje

Mijn ervaringen met de eerste inwijdingsgrot

Dit is de allereerste katharenplek die ik bezoek in mijn leven. Daarna bezoek ik de andere grotten en daarna de ‘katharenkastelen’.

Ik heb het gevoel dat mijn ervaring voor jou niet zo belangrijk is; ik wil jou vooral uitnodigen om zelf intuïtief waar te nemen wat deze grot voor jou betekent en wat jij hier mee kunt.

Omdat het in de tunnel hard waaide heb ik hier niet gemediteerd. Ik zal mijn ervaring met deze grot beknopt met je delen en vergelijken met de andere Katharenplekken die ik heb bezocht.

Ten opzichte van de andere grotten zag ik veel flitsen met de geschiedenis van wat er in deze grot was gebeurd.

In de grot mediteer ik op verschillende plekken:

 • Onder het ‘oog van god’ nam ik veel zachtheid van de Katharen waar; dit was een verrassing. De Katharen voelden (ten positieve) voor mij anders dan ik met mijn hoofd had bedacht/ verhalen die ik had gehoord. Naar aanleiding van deze ervaring is mijn interesse in de Katharen verder gegroeid.
 • Bovenaan de heuvel nam ik op energetisch niveau relatief veel ruimte waar.
 • Beneden was het het donkerste en stilste in de grot. Dat bracht mij veel. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen van donker en stilte houdt en dit prettig vindt.

Wat gebeurde er tijdens de eerste inwijding?

Inwijdingen zijn van alle tijden, zo vonden er in het oude Egypte ook inwijdingen plaats. Er bestaan allerlei visies op wat er precies tijdens de eerste inwijding van de Katharen gebeurde. Ik raad je aan om naar je intuïtie te luisteren wat dit betreft.

Dit is één visie: ik heb het gevoel dat het ontwikkelen van zelfkennis tijdens deze eerste inwijdingsfase centraal stond. Denk maar aan inzicht krijgen in het onbewuste (zoals belemmerende gedachten/emoties met lading (zoals angst) en schaduwstukken). Er werd voor mijn gevoel vooral stil gestaan bij het zuiveren van energie fysieke, emotionele en mentale energie (bijvoorbeeld door blokkades op dit vlak op te lossen).

Katharen inwijdingsgrot 2: de heremiet (kluizenaar)

Inwijdingsgrot twee is de grootste van de drie inwijdingsgrotten en bestaat uit één grot met twee ingangen. Voor het gemak noem ik deze ingang 1 (als je voor de grot staat bevindt deze zich links) en ingang 2. Ik maak in deze blog onderscheid tussen deze 2 ingangen en het gedeelte van de grot dat het meeste met de desbetreffende ingang is verbonden.

Hieronder zie je ingang 1:

Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet): entree 1

Dit is de andere ingang (2):

Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet) tweede ingang

Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet) tweede ingang

Mathijs kijkt hier naar de tweede ingang:

Katharen inwijdingsgrot 2: Heremiet met Mathijs van der Beek

Mathijs, hond Juultje en ik lopen verder in de grot.

Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet) gesteente

In de grot ’tijgeren’ we op onze buik onder een richel, die ook wel geboortekanaal wordt genoemd. Ik ben blij dat ik een goed licht, helm, lange broek en lange jas heb, waardoor ik alles goed kan zien mijn lijf niet beschadigt. Deze route en dit gedeelte van de grot is niet geschikt voor mensen met claustrofobie.

Nadat we door het geboortekanaal zijn gekomen is het donker en stil. We komen terecht in diverse ruimten. Hieronder vind je een impressie van een muur van de grootste ruimte.Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet) gesteente

In deze ruimte mediteren Mathijs en ik en maak ik een foto:

Katharen inwijdingsgrot 2 (Heremiet) met Femke de Grijs

In deze video deel ik een impressie van dit gedeelte van inwijdingsgrot 2. Er is ondertiteling beschikbaar. Klik hiervoor op de afspeelknop en klik daarna op de pauze-knop en druk op het teksticoon. Klik vervolgens op het tandwiel-pictogram en selecteer Nederlands:

YouTube video

Mijn ervaringen

Hieronder vind je mijn ervaringen met deze tweede grot:

Ervaringen via ingang 1

In tegenstelling tot inwijdingsgrot 1 en 3 is er in de tweede inwijdingsgrot een gangenstelsel aanwezig. Dit gaf mij het gevoel van een ‘echte’ grot.

Via de eerst genoemde ingang van deze tweede inwijdingsgrot (en het deel dat hierbij hoorde) kon ik eerst duidelijk geluiden van de weg horen. Verder in de grot was het donker en stiller. Ik had een zaklamp nodig en diende te bukken om in het gangenstelsel te lopen.

Ik zal niet al mijn energetische waarnemingen met je delen; ik wil je vooral uitnodigen om zelf (op verschillende plekken) te voelen wat deze plek met jou doet en voor jou kan betekenen.

Ik zal wat van mijn ervaringen beknopt delen. Ik verbond mij met de Katharen en lichtwezens en nam weer hele sterke energie waar. Ik voelde dat mijn hart nog meer open ging en dat ik heel stevig met beide voeten op de grond stond.

Toen wij hier waren namen Mathijs en ik intuïtief waar dat dit gedeelte van de grot mensen op dat moment kon helpen om inzichten te krijgen in angsten en deze los te laten en te incarneren (en je licht/bewustzijn 100% belichaamd te hebben op aarde).

Ervaringen via ingang 2

Net zoals via de eerste ingang mediteer ik op diverse plekken in deze tweede inwijdingsgrot. Ik voelde me thuis en één met de Katharen. Voor deze ervaring bestaan geen woorden. Het voelde zó mooi.

Wat gebeurde er tijdens de tweede inwijding?

Er zijn allerlei visies op wat er tijdens de tweede inwijding gebeurde. Hieronder vind je één van deze visies. Ik raad je aan om zelf intuïtief waar te nemen of/wat met jou resoneert:

Naar binnen keren staat in deze fase centraal, wat onder andere helpt om energie te onderscheiden. De verbinding tussen de energie van het ego/de persoonlijkheid en goddelijke energie (en de spirituele essentie) wordt verbeterd/hersteld. Je kunt thuiskomen in Jezelf (in onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn (non-dualiteit).

Katharen inwijdingsgrot 3: Bethlehem

Officieel is de derde inwijdingsgrot geen grot, maar een spoulgas (een door mensen versterkte grot). In vergelijking met Inwijdingsgrot 1 en 2 is dit de kleinste grot, met het meeste daglicht.

Er wordt gedacht dat Druïden eerst gebruik maakten van deze plek.

In de onderstaande video krijg je een impressie van Inwijdingsgrot 3. Ik raad je aan om eerst deze video te bekijken en zelf te voelen wat deze plek met jou doet. Daarna nodig ik je uit om de informatie tot je te nemen die onder de video staat. Er is ondertiteling beschikbaar. Klik hiervoor op de afspeelknop en klik daarna op de pauze-knop en druk op het teksticoon. Klik vervolgens op het tandwiel-pictogram en selecteer Nederlands:

YouTube video

Wat is er te zien?

We lopen richting de grot en zien allerlei rotsen in de buurt:
rots in de buurt van de Katharen inwijdingsgrot 3 Bethlehem

rots in de buurt van de Katharen Inwijdingsgrot 3 (Bethlehem)

Ingang voor de grootmeester

Dit is één van de ingangen. Er wordt gedacht dat deze ingang werd gebruikt door de ‘grootmeester’ (hoogst ingewijde Kathaar).

Katharen inwijdingsgrot 3: entree met Femke de Grijs

Met een trapje loop ik naar beneden:

Katharen inwijdingsgrot 3: entree met grote steen (altaar) en trap

Katharen inwijdingsgrot 3: ingang met trap en steen (altaar)

Gat in muur

In de muur bevindt zich een gat. Er wordt gedacht dat hier een graalbeker stond.

Katharen inwijdingsgrot 3: muur met gat

Altaar

Een grote steen die op kleinere stenen staat valt op. Er wordt gedacht dat deze grote steen diende als altaartafel (bij de Druïden en Katharen).

Katharen inwijdingsgrot 3: steen die als altaar functioneerde Katharen inwijdingsgrot 3: steen die als altaar functioneerde

Katharen symbool

Op één van de zijden van de steen staat het Katharenkruis (een symbool van de Katharen):

Katharen inwijdingsgrot 3: steen die als altaar functioneerde
Hier kun je het Katharen kruis wat beter zien. Er staat niet bij wanneer dit is gemaakt:

Katharen kruis op het altaar in de Katharen Inwijdingsgrot 3 (Bethlehem)

Muren

Aan de zijkanten van de grot zijn allerlei gaten te vinden. Er wordt gedacht dat zo’n gat soms bijvoorbeeld voor verlichting werd gebruikt. Katharen inwijdingsgrot 3: muur met gat Katharen inwijdingsgrot 3: binnenkant stuk muur

Pentagram of pentakel

In de derde inwijdingsgrot is in een muur een pentagram te vinden. Er wordt gedacht dat dit door de Druïden en Katharen werd gebruikt.

Een pentagram is een vijfpuntige ster (als hier een cirkel omheen staat wordt dit een pentakel genoemd). Het woord pentagram komt van het van het Griekse woord pentagrammon en betekent ‘vijf lijnen’. Er wordt gedacht dat dit onder andere symbool stond voor dat je voortkomt uit het goddelijke en hier ook naar terugkeert.

Mathijs klimt hierop. Ik vind het behoorlijk hoog (ik vermoed dat het ongeveer 2 meter en hoger is) en de stenen zijn als ik er ben glad. Met mijn barefootschoenen vind ik dat geen goede combinatie, vandaar dat ik er niet opklim.

Katharen inwijdingsgrot 3: Bethlehem pentagram met Mathijs van der Beek Katharen inwijdingsgrot 3: Mathijs van der Beek staat in pentagram

Uitgang/Ingang voor Parfaits

Aan de andere kant van de grot bevindt zich de uitgang en ingang voor diegene die ingewijd zouden worden (Parfaits).

Katharen inwijdingsgrot 3: uitzicht met Femke de Grijs en Schapendoes Juultje

Mijn ervaringen met de derde inwijdingsgrot

Voor mijn gevoel is het belangrijk dat ik niet veel van mijn energetische ervaringen met betrekking tot de derde inwijdingsgrot met je deel. Ik wil jou uitnodigen om zelf intuïtief waar te nemen wat deze plek met jou doet.

Ik zal beknopt wat delen. Op diverse plekken in de derde inwijdingsgrot mediteer ik. Zo voel ik mijn hart warm worden als ik op een ‘bankje’ zit.

Wat gebeurde er tijdens de derde inwijding?

Er bestaan allerlei visies op wat er tijdens de derde inwijding precies gebeurde. Ik raad je vooral aan om hier zelf intuïtief over te voelen.

Dit is één visie: Bethlehem hielp met een geestelijke wedergeboorte.

Als er sprake is van een geestelijke wedergeboorte is er onder meer een andere mindset. Er is geen statische mindset meer (die ‘vastzit’ in een ‘veilige’ comfortzone), maar een growth-mindset.

Voor mijn gevoel ging deze plek onder andere over:

 • het je bewust worden van bewustzijn en mogelijke (energetische) ‘plafonds’ die hier aan gekoppeld kunnen zijn. Hieronder zal ik er nog wat meer over delen.
 • verbinding maken met kosmische en goddelijke energie (en ontdekken/oplossen wat je hiervan weerhoudt).
 • spirituele energie (zoals christus-energie en het bewustzijn van de ziel) door je heen laten stromen en belichamen. Je wordt meester ten aanzien van wat je voorheen als aardse beperkingen hebt ervaren (zoals emoties en gedachten met lading zoals angst en gepieker).

Vergroot je bewustzijn

Circa 95% van je emoties en gedachten en handelingen komt voort uit je onbewuste. Hier kunnen ook onbewuste zelf-saboterende energieën (zoals belemmerende overtuigingen) in aanwezig zijn, die je (onbewust) ondermijnen.

De kunst is om je onbewuste in je voordeel te laten werken. Dit wordt onder andere gedaan met de derde inwijding. Het bewustzijn wordt vergroot.

Het bewustzijn is na de derde inwijding helderder. Dit heldere bewustzijn kun je overigens ook in je huidige leven creëren zonder een bezoek aan en hulp van deze derde inwijdingsgrot.

Tijdens een heldere/lucide droom sta je oog in oog met je onbewuste. Je kunt lucide dromen gebruiken voor allerlei doeleinden. In de Helende Dromencursus voor hoogsensitieve vrouwen leer je onder andere hoe jij:

 • heldere/lucide dromen hebt (deze dromen kun je ook hebben als je nu niet droomt).
 • jouw onbewuste in jouw voordeel inzet.
 • jouw bewustzijn vergroot en verheldert overdag en in de nacht.
 • jezelf op het allerdiepste niveau healt, bijvoorbeeld wat betreft beperkende energieën rondom je ego/persoonlijkheid (zoals emoties met lading zoals angst)
 • wat jouw kosmische oorsprong/thuis is.
 • in contact komt met spirituele essentie, innerlijke wijsheid en intuïtie en deze energie meer laat stromen, zodat je hier de vruchten van plukt.
 • wie jouw spirituele helpers zijn en hoe zij jouw kunnen ondersteunen op een diepgaand niveau.

Helende dromencursus door Femke de Grijs

Na deze inwijding werd er gedacht dat de parfaits naar Montségur gingen.

Praktische informatie over de Inwijdingsgrotten

Deze grotten zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers/mensen die slecht ter been zijn. De wandeling naar de grotten is (soms zeer) steil. Zo is de wandeling naar ingang 1 van Inwijdingsgrot 2 circa 30%. Wandelstokken kunnen handig zijn. Vermijd een bezoek als het regent en nat is/heeft geregend. Het is handig om een helm te hebben in de tweede grot.

Ik heb gemerkt dat er mensen naar deze grotten komen om te mediteren/contempleren. Uit respect voor deze mensen deel ik de locatie van deze grotten niet (omdat ik wil voorkomen dat het hier een toeristische trekpleister wordt, zoals inmiddels bij de Bosnische Piramides het geval is).

Katharen Frankrijk kaart

Op deze kaart vind je wat plekken die zijn genoemd in deze blog:

Katharen en tempeliers

Soms worden Katharen in verband gebracht met Tempeliers. Er bestaan overeenkomsten en verschillen tussen hen.

Overeenkomsten tussen Katharen en tempeliers

Katharen en Tempeliers leefden rond dezelfde tijd en plek (Languedoc). Net zoals de Katharen werden Tempeliers gedood door de inquisitie.

Het gedachtegoed van de Katharen en de Tempeliers is gebaseerd op het Christendom. Er bestaan allerlei opvattingen over of/wat hun gemeenschappelijke Christelijke gedachtegoed exact was (bijvoorbeeld met betrekking tot god, Jezus en dergelijke).

Voor zowel de Katharen als Tempeliers was stilte belangrijk.

Verschillen tussen Katharen en tempeliers

Er waren ook duidelijke verschillen tussen Katharen en Tempeliers. Dit zijn wat voorbeelden:

Katharen en Tempeliers keken anders tegen vrouwen aan (Katharen zagen mannen en vrouwen als gelijkwaardig, Tempeliers niet).

Tempeliers waren monnik en ridder (zij waren een georganiseerde, gedisciplineerde en gewapende strijdmacht), Katharen niet. Katharen streefden geen geweld na (inclusief het doden van anderen).

Katharen aten geen vlees (inclusief dierlijk vet), eieren en zuivelproducten zoals melk (inclusief kaas). Ik begreep dat sommige Katharen (de gelovigen; croyants/credentes) wel vis aten (ze waren een pescotariër). Tempeliers aten anders en bijvoorbeeld wel vlees (met uitzondering van hertenvlees).

Katharen en Tempeliers hebben een ander kruis. Het kruis van Tempeliers is bijvoorbeeld rood en symboliseert iets anders (het lijden van Christus).

Katharen en Tempeliers droegen andere kleding. Tempeliers droegen afhankelijk van hun rang een wit of bruin gewaad.

tempelier ridder

Ik heb mij verder niet verdiept in Tempeliers, daarom zal deze blog hier niet dieper op ingaan.

Zijn franciscanen en dominicanen hetzelfde als Katharen?

Franciscanen en dominicanen zijn niet hetzelfde als Katharen. De orde van de dominicanen was oorspronkelijk opgericht met het doel om te strijden tegen de Katharen. Zij vochten in de voorste linie tegen de Katharen. Zij werden net als de franciscanen soms benoemd tot inquisiteurs. Deze inquisiteurs hadden de opdracht om alle Katharen uit te schakelen.

Bestaan er nog Katharen?

Er zijn mensen die beweren dat zij nu moderne Katharen zijn. Dit kan diverse redenen hebben, hieronder vind je wat voorbeelden.

Destijds zijn er Katharen gevlucht. In de praktijk hielden Katharen die gevlucht waren zich (doorgans van generatie op generatie) stil. Het Katharisme werd via een connossement doorgegeven. Heb jij van jouw (overgroot)ouders te horen gekregen dat jij feitelijk gezien afstamt van Katharen en is het Katharisme generaties lang actief beoefend (bijvoorbeeld doordat elke generatie en jij een connossement kreeg)? Dan ben je feitelijk gezien een Kathaar (parfait). In de praktijk hoor je hier niemand over.

klok met bril

Het is mogelijk dat (hoogsensitieve/paranormale) mensen intuïtief waarnemen dat zij ooit (in een vorig leven) als Kathaar hebben geleefd. Daardoor kunnen mensen denken dat zij ook nu een Kathaar zijn.

Vanuit een spiritueel perspectief ben jij alles en iedereen, ook een Kathaar. Jij hebt anno nu een leven. Bewustzijn ontwikkelt zich door meerdere levens heen.

In mijn optiek ben jij hier niet om vorige levens te herhalen/te leven, maar om in het Nu (met jouw bewustzijn dat verder is ontwikkeld dan vorige levens) te leven. Je kunt hierbij gebruikmaken van kwaliteiten die jij eerder (mogelijk in vorige levens) hebt ontwikkeld. Door je te verbinden met de (Katharen) kwaliteiten die jou (mogelijk ooit in een vorig leven hielpen) en nu verder helpen, kun jij (inclusief jouw bewustzijn) je verder ontwikkelen in dit leven ♥.

Katharen in Nederland

Mensen die zich aangetrokken voelen tot het Katharisme kunnen elkaar tegenkomen, bijvoorbeeld op plekken in Nederland of het buitenland (zoals Frankrijk) waar iets wordt georganiseerd rondom het Katharisme.

Tip: ben je hoogsensitief/paranormaal en wil je iets doen (zoals een bijeenkomst bezoeken, een (groeps)reis maken, een film bekijken of een boek lezen) in relatie tot het Katharisme? Blijf goed bij jezelf en je eigen energie. Wees je ervan bewust vanuit welke frequentie iets wordt geïnitieerd: onvoorwaardelijke liefde (en eenheidsbewustzijn/non-dualiteit) of angst. Kies voor hetgeen jou bekrachtigt en verder helpt.

Kun je energieën rondom de Katharen vasthouden?

Energie is in beweging. Je kunt je energie en bepaalde kwaliteiten van energie rondom de Katharen en hun gedachtegoed eigen maken en integreren; sommige mensen noemen dit ‘vasthouden’. Het is echter niet zo dat je dit vanuit een verkramping of iets dergelijks doet; het gaat hier om integreren. Dit kun je doen op een manier die bij jou past (het kan bijvoorbeeld losstaan van een religie en het oerchristendom).

vlinder

Wat is jouw perspectief op God?

Jouw perspectief op God bepaalt (onbewust) jouw binnen- en buitenwereld. Deze visie kan je (onbewust) ondermijnen of ondersteunen.

Ter inspiratie zal ik mijn visie hier op delen. Ik raad je aan om zelf te voelen wat bij jou past en wat jou verder ondersteunt.

Voor mijn gevoel is er meer tussen hemel en aarde. Ik voel niet dat er een oude man (genaamd God) met een grijze baard op een wolk oordelend naar ons kijkt.

Voor mijn gevoel is er wel een Bron die resoneert met onvoorwaardelijke  liefde. Mensen geven hier allerlei namen aan, wat vaak in verband wordt gebracht met  religie. Christenen noemen deze energie bijvoorbeeld God en moslims noemen deze energie Allah. De naam van deze energie is voor mijn gevoel niet zo belangrijk. Deze energie kan ook worden ervaren zonder religie. Ik heb een holistische en spirituele visie. Doorgaans gebruik ik voor deze energie het woord Bron, omdat dit persoonlijk het meeste met mij resoneert.

Of en in welke mate de energie van de Bron (God/Allah etc.) wordt waargenomen hangt van veel factoren af, zoals de mate waarin jij hoogsensitief/paranormaal bent, jij jouw intuïtie hebt ontwikkeld en de mate waarin jij openstaat. Als jij denkt dat er geen Bron is, zul je deze ook niet waarnemen.

pioenroos

In mijn optiek kom jij (jouw spirituele essentie) voort uit deze Bron en staat er niets tussen jou en de Bron in. Een aspect van jou (jouw spirituele essentie) is in mijn optiek goddelijk. Deze energie resoneert met non-dualiteit. De kunst is om dit in jezelf en in andere levende wezens waar te nemen en vanuit daar te leven; in mijn visie heeft deze energie jezelf en anderen om je heen veel te brengen.

Zijn er inwijdingen nodig als je hoogsensitief/paranormaal bent?

Een inwijding kan helpen om je een bepaalde kwaliteiten van energie eigen te maken.

Ik help hoogsensitieve en paranormale vrouwelijke om voluit te leven. Ik neem vaak waar dat deze vrouwen oude zielen zijn en in vorige levens allerlei inwijdingen hebben gehad. In hun huidige leven kunnen zij zich hier niet meer bewust van zijn. De kennis en wijsheid van deze inwijdingen is echter nog wel op onbewust niveau aanwezig.

In mijn optiek zijn er geen inwijdingen/religies in je huidige leven nodig om in balans te zijn.

mens staat in nacht onder licht

Samengevat:

Ik nodig je uit om zelf intuïtief waar te nemen wat de Katharen en plekken die in verband met hen worden gebracht met je doen:

 • Spreekt iets je aan en voelt iets prettig? Dan liggen hier mogelijkheden om jezelf te voeden.
 • Heb je een afkeer tegen Katharen(plekken) en voelt iets uit deze blog onprettig? Dan liggen hier kansen om te groeien. In alle eerlijkheid: veel mensen willen niet écht groeien. In deze blog ga ik hier dieper op in. Hiermee bezig zijn kan soms behoorlijk confronterend zijn en gepaard gaan met weerstand (dit kost onbewust energie). Veel mensen blijven liever hangen in hun ‘veilige’ comfortzone.

Kansen om te groeien

Als je hoogsensitief/paranormaal waarneemt sta je extra open voor prikkels, ook voor energie van andere mensen (zoals hun emoties en gedachten met lading zoals angst en gepieker) in het verleden/geschiedenis.

Doorgaans hebben kastelen (en ruïnes hiervan) een intensere geschiedenis (met bijvoorbeeld meer geweld) en meer bezoekers (en meer emoties en gedachten) gehad dan inwijdingsgrotten.

Als je last hebt van een plek is het belangrijk om te onderzoeken hoe dit komt. Het kan bijvoorbeeld dat je je hoogsensitiviteit en paranormaliteit niet beheerst; leer het in dat geval in te zetten als kracht. Zo voorkom je bijvoorbeeld dat je wordt leeggezogen op een plek. In deze blog over energievretende plekken deel ik hier wat meer over.

plant in handen groeit

Ervaar je de energie rondom kastelen(ruïnes) als onprettig? Onderzoek verder hoe dit komt en los dit op. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van onafgeronde vorige levens die hiermee verband houden. Stel dat iemand in een vorig leven in een kasteel is vermoord, dat kan dit er nu voor zorgen dat zo’n iemand geen (Katharen)kastelen wilt bezoeken/zich hier onprettig bij voelt. Dit kan een reden zijn dat zo’n iemand zich prettiger voelt in Katharengrotten dan in (ruïnes van) Katharenkastelen.

Dit hoeft overigens niet het geval te zijn; als jij bijvoorbeeld in een vorig leven en onprettige ervaringen hebt gehad in een grot (dit hoeft niet perse een Katharengrot te zijn), dan kan het ook zo zijn dat jij liever niet een Katharengrot bezoekt. In dat geval is het zinvol om dit onafgeronde vorige leven te helen, zodat je hier geen last meer van hebt en je dit niet meer in de weg zit.

Wat kun je met Katharen(plekken)?

In je huidige leven kun je met de energie van Katharen aan de slag, bijvoorbeeld door je bepaalde kwaliteiten van energie eigen te maken die met Katharen en Katharenplekken resoneren zoals onvoorwaardelijke liefde, zachtheid en non-dualiteit. Je kunt dit doen op een manier die met jou past. Dit kan ook op een niet-religieuze manier, bijvoorbeeld aan de hand van een holistische en spirituele benadering en meditatie, lichtwerk en/of healing.

Katharen (en hun energie/gedachtegoed) en plekken die met hen in verband worden gebracht zijn maar net wat jij er van maakt. Deze energie resoneert niet met iedereen. Katharenplekken zijn bijvoorbeeld geen magische wonderportalen die altijd bij iedereen een healing of zoiets dergelijks bewerkstelligen.

Meer weten?

In mijn begeleiding help ik je op een praktische, laagdrempelige manier om in je kracht te staan en om bezield te leven.

In mijn begeleiding ontdek je onder andere:

 • Hoe je in contact komt met je onbewuste
 • Hoe je voedende inzichten krijgt in jouw onbewuste
 • Wat blokkades (zoals belemmerende gedachten/emoties (denk maar aan angst) zijn ) en hoe je deze oplost (‘zuivert’)
 • Hoe je in contact komt met jouw spirituele essentie en licht
 • Hoe je thuiskomt in Jezelf
 • Hoe je de verbinding met je spirituele essentie verbetert
 • Hoe je energie (zoals emoties en gedachten) van jezelf en een ander onderscheidt
 • Hoe je meer onvoorwaardelijke liefde ervaart
 • Hoe je de verbinding met de spirituele wereld en spirituele hulp (zoals je gidsen) maakt en verbetert

Klik hier voor meer informatie hoe ik je verder kan helpen>>>

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen

P.S. Wil jij een plek bezoeken of heb jij een plek bezocht in relatie tot de Katharen en zo ja; waar (en wat was indien van toepassing jouw ervaring)? Laat het hieronder weten!

Deze blog werd gepubliceerd op 29 mei 2023 en werd geüpdatet op 23 maart 2024

8 reacties op “Wat hebben de Katharen in Frankrijk jou te brengen als HSP?”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Birgitta avatar
  Birgitta

  Nu begrijp ik wat jullie zoeken op deze plekken. Zeer inspirerend had nooit van de katharen gehoord maar erg mooi wat je beschrijft. Kun je helen na al die jaren? Op zo een plek en heeft het effect? Op de plek of op jezelf…?
  Ik zit al jaren op een hele moeilijke historische plek, en heb ook 29 jaar mijn uiterste best gedaan de energie hier te veranderen en het is voor een heel groot deel gelukt, maar energien veranderen mensen ook…bedankt voor je uitgebreide verslag en inzichten…het doet me zeer goed temeer ik dit soort informatie hier nergens tegenkom…en het mooie is dat je met Mathijs deze energien kunt vasthouden en verder kunt opzoeken.
  Ik ben van huis uit katholiek, maar vind niet dat wat ik zoek en deze katharen komen zo dicht bij mijn eigen ideeën en zienswijze van leven dat is zo mooi om te lezen..het bestond dus wel…lieve groet Birgitta ik zal mijn dochter vragen even de donatie over te maken…

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Birgitta,

   Wat leuk om te horen dat je het zeer inspirerend vindt! Ik heb je vragen genoteerd als idee om een keer op in te gaan in een blog. Bedankt dat je een donatie wilt overmaken, dat waardeer ik zeer! Ik wens je voor nu verder een prettige dag toe :).

   Hartelijke groeten,

   Femke

 2. Gerard avatar
  Gerard

  Hallo Femke. Ik ben al jaren gefacineerd in het gedachtegoed van de Katharen. Dat vorig jaar In Quriébes. Ook daar was het een bijzonde beleving. Ik weet niet of je daar ook nog heen kunt gaan en het ervaren. Ik vond het heel heftig….

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Gerard,

   Bedankt voor je reactie. Wat leuk dat je al jaren gefascineerd bent door het gedachtegoed van de Katharen!

   Bedoel je dat je Château de Quéribus hebt bezocht? Dit Château hebben we dit jaar niet op de planning staan. Mochten we het wellicht in de toekomst nog bezoeken, dan heb ik het idee genoteerd om er in deze blog verder op in te gaan.

   Hartelijke groeten,
   Femke

 3. Rick avatar
  Rick

  Leuk om te lezen dat jullie daar zijn geweest. Ik hoorde in de jaren 80 voor het eerst over de Katharen en het fascineerde mij toen in hevige mate en heb er toen aardig wat boeken over gelezen. Maar dat is inmiddels dus zeker 35 jaar geleden. Ik denk niet dat ik zelf ooit ga komen, ik houd niet zo van reizen, en vanwege de warmte, al helemaal niet van mediterane landen.
  Maar goed, je hebt een mooie blog geschreven en ik heb het met plezier (en toch ook wat herkenning) gelezen.

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Rick,

   Dank je, wat leuk om te horen dat je de blog met plezier en wat herkenning hebt gelezen! Ik wens je verder een prettige dag toe.

   Hartelijke groeten,
   Femke

 4. Birgitta avatar
  Birgitta

  Beste Femke ,
  Je vraagt wat je voelt bij deze plek, een enorme energie die je in je oren hoort ruisen.
  Grappig. Verder is het een ruïne voor me niets bijzonders en zeker niet een plek waar ik me lekker zou voelen. En niet alleen rond zou willen lopen.
  Terwijl hetgeen je schrijft over de katharen spreekt me enorm aan.
  De Franciscaner orde is bij de monniken, volgens mij aardig hetzelfde… je zegt de katholieken pakken grond af, ik ken het van andere godsdiensten wel niet van de katholieken.
  Een goed iets dat er niemand en niets tussen God en de mens staat.
  Maar het is ook niet de bedoeling dat je als priester of dominee ertussen staat maar meer een direct aanspreekpunt hebt. God spreekt normaliter niet terug….sommige mensen zeggen van wel….dat is dus persoonlijk.
  Ben benieuwd wat jij erover te zeggen hebt betreffende deze plek. Vriendelijke groet Birgitta

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Birgitta,

   Bedankt voor het delen van je gevoel bij de plek. Naar aanleiding van je reactie heb ik de blog geüpdatet. Ik hoop dat het zo wat duidelijker is. Mocht je er verder wellicht nog vragen over hebben, dan hoor ik graag van je. Ik wens je verder een fijne avond toe :).

   Hartelijke groeten,

   Femke

Scroll naar boven