De 23 Meest Onzinnige Uitspraken over Vitamine B12 tekort

vitamine B12 ampullen

Heb je last van vermoeidheid, kun je je slecht concentreren of ben je depressief? Of herken je je in een van deze klachten?

Het kan zijn dat dit wordt veroorzaakt door een vitamine B12-tekort. Zelf heb ik jaren een B12-tekort gehad. Het werd lang niet goed onderzocht en behandeld. Bovendien bestaan er heel wat misverstanden over. Een B12-tekort zit bijvoorbeeld niet “tussen de oren”!

B12-ers krijgen meestal (ongevraagd) heel wat te horen van onwetende mensen. Hieronder volgt een opsomming met de meest onzinnige uitspraken die ik de afgelopen jaren tegenkwam. Het doel hiervan is om deze misverstanden voor eens en altijd de wereld uit te helpen!

1. “Doe het rustiger aan”

Ik was almaar moe en besloot om eindelijk eens naar de huisarts te gaan. Mijn toenmalige huisarts dacht dat ik een burn-out had. Hij zei dat ik rustiger aan moest doen; op die manier zouden al mijn klachten verdwijnen. Achteraf gezien was dit een misdiagnose en verkeerd advies.

Ik had een B12-tekort: dit gaat met het rustig aan doen niet over…

2. “Er bestaat 1 test om een vitamine B12 tekort vast te stellen”

Mijn toenmalige huisarts wist niets over vegetariërs (dat was ik immers) en vitamine B12 en belde met een ‘deskundige’ uit het ziekenhuis. Tot zover was ik positief over mijn huisarts: hij zocht immers hulp! Het advies dat hieruit voortkwam klopte helaas niet. Er werd 1 bloedtest gedaan: Holo-TC…

Als je een vitamine B12-tekort wil onderzoeken en vaststellen, is het handig om in ieder geval deze 7 dingen te laten onderzoeken. Let op: het is wetenschappelijk niet bewezen dat met een levend bloedanalyse, pendelen of een spiertest een B12-tekort aan te tonen is. Laat je daarom je prikken op de 7 eerder genoemde stoffen. Natuurlijk kun je ook een levend bloed analyse of iets dergelijks laten doen ter aanvulling op deze 7 stoffen, niet ter vervanging.

3. “De bloedwaardes zijn allesbepalend voor de diagnose”

In diverse landen zijn de referentiewaarden van bovengenoemde 7 stoffen anders. Bovendien pleitten er veel artsen voor om de onderwaardes op te hogen. Als je een waarde hebt die volgens de huisarts “laagnormaal” of zelfs “goed” is, kun je een tekort hebben.

4. “Het is je eigen schuld”

Ik eet graag vegetarisch. Als je vegetarisch of veganistisch eet is het belangrijk om voldoende vitamine B12 binnen te krijgen. Veel mensen dachten dat ik niet goed genoeg had gegeten en dat ik wat dat betreft totaal onverantwoord bezig was…

Dat is niet het geval. Een vitamine B12 tekort kan onder andere worden veroorzaakt doordat je;

 • te weinig  vitamine B12 via voeding binnenkrijgt (bijvoorbeeld als je veganistisch of vegetarisch eet)
 • en/of een opnamestoornis hebt.

Een B12-tekort wordt veelal niet veroorzaakt door te weinig B12 rijke voeding, maar door een opnamestoornis. Bij een opnamestoornis zoals bij mij het geval is kan je vitamine B12 niet uit voeding halen. Ook niet voldoende uit tabletten of spray.

Tip: laat onderzoeken wat de oorzaak van je B-12 tekort is. Als je veganistisch of vegetarisch eet, wil dat niet zeggen dat je tekort altijd automatisch hierdoor wordt veroorzaakt (dit kan wel, maar hoeft niet. Je tekort kan ook worden veroorzaakt door een opnamestoornis).

5. “Eet meer vleesvervangers”

Na een te lage bloedwaarde en vastgesteld B12-tekort moest ik meer vleesvervangers eten volgens de huisarts…

eieren

Pas jaren later ontdekte ik dat dit een gevaarlijk advies was. De oorzaak van mijn B12-tekort had allereerst gevonden moeten worden. Hier ontdek je hoe je de oorzaak van een B12-tekort kan opsporen. Bij mij werd er op een gegeven moment een opnameprobleem gevonden. Bij een opnameprobleem kan je vlees en vleesvervangers eten wat je wilt, echter zoals de naam opnamestoornis al aangeeft neem je de vitamine B12 eruit niet goed op.

Een vitamine B12-tekort dient juist behandeld te worden: in principe altijd met injecties.

6. “Denk maar niet dat je door die B12 beter wordt!”

Helaas: een vitamine B12-tekort is een groot onderschat probleem. Een juiste behandeling kan veel verbetering geven.

7. “Na een paar injecties is het probleem opgelost”

Omdat mijn toenmalige huisarts geen injecties wilde geven en  de oorzaak van probleem niet goed onderzocht en behandelde, ging ik het in een andere hoek zoeken.

Ik belandde bij een natuurarts. Hij kwam ook tot de conclusie dat ik B12-tekort had. Tot zover was ik nog blij met hem. Ik kreeg 2 injecties en merkte geen resultaat. Later begreep ik waarom. Een injectiebehandeling van vitamine B12 hoort er anders uit te zien:

 • Zo hoort er eerst een oplaaddosis plaats te vinden. Zodat alle cellen en weefsels 100% opgevuld worden met vitamine B12. Het tekort wordt door de oplaaddosis opgelost.
 • Daarna dient een onderhoudsdosis plaats te vinden. Zodat je voorkomt dat er weer een tekort plaatsvindt.

Klik hierboven voor meer informatie over de juiste hoeveelheid van de oplaad- en onderhoudsdosis. Zo dienen sommige mensen voor langere tijd 2x per week een injectie te krijgen. De tijdsduur en mate van herstel hangt van diverse factoren af. Herstel kost vaak tijd: soms wel meer dan 2 jaar!

De term B12-tekort kan verwarrend zijn: na de oplaaddosis is er geen sprake meer van een B12-tekort (omdat het tekort is opgelost), maar vaak nog wel van een chronisch opnameprobleem.

8. “De klysma is het antwoord op je problemen”

Dat was wat mijn toenmalige natuurarts zei toen hij na 2 B12-injecties geen resultaat opmerkte. Hij gooide het toen op een compleet andere boeg: ik moest aan de klysma.

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat door ontgiften en een klysma de opname in je lichaam wordt verbetert en een eventuele auto-immuunziekte/opnamestoornis verdwijnt. Dit is een gevaarlijk advies!

Een B12 probleem wordt hierdoor bovendien niet opgelost: het lichaam ‘schreeuwt’ om vitamine B12…

9. “Ik moet je 5 keer een Shiatsu Massage geven; daarna ben je beter!”

Daarnaast kom ik af en toe andere alternatieve methodes tegen die zeggen je beter te maken.

Het is niet wetenschappelijk bewezen dat iets uit de alternatieve zorg zoals een Shiatsu Massage een vitamine B12-tekort en eventuele auto-immuunziekte/opnamestoornis laat verdwijnen. De oorzaak van het probleem wordt er niet mee weggenomen. Dit is ook een zeer gevaarlijk advies! Ook hier geldt: vul het B12-tekort juist aan (met B12).

Natuurlijk kan iets uit de alternatieve zorg en een massage je wel helpen ontspannen je beter te laten omgaan met klachten die voortvloeien uit het tekort en op die manier bijdragen om lekker in je vel te zitten, dat is een andere tak van sport. Deze zorg is een aanvulling op de reguliere juiste behandeling en geen vervanging.

10. “Tabletten zijn de oplossing”

In de NHG richtlijnen staat onder meer volgens de B12 Research Group een grote fout wat betreft vitamine B12-tekort. Er worden pillen aangeraden om het B12-tekort op te lossen.

Het is bij een B12-tekort heel belangrijk om de oorzaak van het tekort op te sporen, de oorzaak indien mogelijk weg te nemen en in principe altijd injecties te gebruiken om het tekort aan te vullen! Tabletten zijn slechts geschikt in sommige situaties, ook zijn lang niet alle tabletten geschikt.

vitamine B12 zuigtabletten

11. “Doe niet zo moeilijk; alle B12 vormen zijn goed opneembaar!”

Helaas. Het potje B12 van de drogist lost je probleem bijna nooit op:

Enerzijds zijn er diverse manieren om B12 tot je te nemen. Bij een opnamestoornis kan dit niet via voeding, (zuig)tabletten of spray, maar in principe altijd via injecties.

Daarnaast bestaan er nog diverse soorten B12 zoals Hydroxocobalamine en Cyanocobalamine; lang niet alle vormen zijn goed opneembaar. Ontdek hier welke B12 vormen wél goed opneembaar zijn.

12. “Zelf prikken is voor iedereen veilig”

Omdat mijn toenmalige huisarts en natuurarts mij niet goed behandelden (met injecties) ging ik op zoek naar een andere oplossing. Ik durfde zelf niet te gaan prikken. Enerzijds was bang voor naalden.

Bovendien kunnen sommige mensen vanwege een allergie een anafylactische shock krijgen als zij zelf prikken, en daar soms zelfs aan overlijden. Het is aan te raden om injecties altijd in overleg met een arts te doen.

Daarom ben ik zelf gestart met andere suppletie. Omdat niet alle tabletten goed opneembaar zijn en in sommige situaties alleen zuigtabletten werken, startte ik met B12 spray.

Pas later zag ik dat dit dweilen met de kraan open was…

13. “Je moet je niet zo aanstellen”

Wat vond ik het moeilijk als mensen in plaats van te vragen “Hoe gaat het?” uit zichzelf zeiden “Wat zie je er goed uit!” als ik me ronduit een wrak voelde. Alhoewel ik vooral niet zielig gevonden wilde worden en me in eerste instantie vooral beter voordeed dan ik was, kwamen dit soort opmerkingen bij mij als HSP altijd keihard binnen. Ik viel er zelfs bijna een keer van flauw omdat dit me zo raakte…

Ik ontdekte dat mijn uiterlijk (ik deed meestal make-up op om mijn bleke gezicht te verbergen) en vaak blije gedrag ervoor zorgde dat mensen en artsen dachten dat het wel goed met mij ging. Ik leerde dat het belangrijk was om te delen wat er echt in mij omgaat.

14. “Het interesseert me niet wat je hebt: doe normaal!”

Delen wat er in mij omgaat ging ook niet zonder slag of stoot. Als ik in alles van voelde dat ik mijn grenzen moest bewaken en ik “nee” moest zeggen bijvoorbeeld voor een verjaardag omdat het teveel voelde en ik bang was dat ik dagen erna gesloopt zou zijn en in bed moest liggen, voelden sommige mensen zich geraakt.

Onuitgesproken verwachtingen en opmerkingen zoals: “Wat je zogenaamde probleem is, dat wil ik niet weten, doe is niet zo egoïstisch!” of: “Als je echt zo gevoelig bent, dan voer je mijn behoefte uit en kom je op mijn verjaardag” kwamen binnen. Mensen waarvan ik dacht dat zij oprecht in mij geïnteresseerd waren, haakten af. Ik voelde me geraakt dat mijn onzichtbare ziekte en hoogsensitiviteit niet werden begrepen en erkend. Gaandeweg leerde ik daarmee omgaan.

opzuignaalden

15. “De bloedwaardes zijn allesbepalend voor de behandeling”

Sommige mensen stellen bloedwaardes centraal in de behandeling bij een B12-tekort en denken dat je, net zoals bij vitamine D door middel van bloedonderzoek kan weten of een vitamine B12 tekort is opgelost. Dit is een groot misverstand.

Bij een B12-tekort gaat het erom dat alle cellen en weefsels zijn opgevuld met B12: hier bestaat nog geen wetenschappelijk onderbouwde test of onderzoek voor.

Het bloed geeft na inname van suppletie (zoals  zuigtabletten en injecties) geen goed beeld van de ‘echte’ B12 waarde. Suppletie verdoezelt de echte waardes.

 • Als bijvoorbeeld de B12 waarde hoog is, is dat een signaal dat de suppletie iets doet (maar wat de suppletie precies op cel/weefselniveau doet, is niet aan te tonen via bloedonderzoek).
 • Als de waarde nog te laag is, kan er bijvoorbeeld extra worden geïnjecteerd/worden overgegaan op een andere injectiestof.

Omdat ik vitamine B12-toevoegde aan mijn lichaam door middel van spray, raakten mijn bloedwaardes ‘verdoezeld’. Alhoewel mijn ‘verdoezelde’ bloedwaardes mét de suppletie omlaag liepen (wat kenmerkend is voor een opnameprobleem), nam geen enkele arts dit serieus.

Mijn B12 serum waarde was bijvoorbeeld op een gegeven moment rond 156; liet de eerste huisarts een goede behandeling met injecties compleet na, nu kon ik met mijn verdoezelde waardes helemaal geen injectie krijgen. Want alles in het bloed leek immers ‘laagnormaal’; “dat is ook goed”. Niet dus. Geen enkele arts wilde mijn tekort nog behandelen.

Hier zijn helaas weinig artsen van op de hoogte.

Er kan wel (jaarlijks) bloed worden geprikt om te zien of suppletie iets doet in het bloed, echter  het geeft geen goed beeld van de ‘echte’ B12 status in cel/weefselniveau. Centraal bij het behandelen van een B12-tekort moeten daarom niet de bloedwaardes, maar de klachten (bij de hoeveelheid suppletie) staan; deze mogen niet terugkomen.

Let op: Er mag niet met suppletie worden gestopt als er sprake is van een opnamestoornis (en de oorzaak van het tekort niet kan worden weggenomen), ongeacht de waarden!

16. “We moeten regelmatig je B12 prikken en controleren”

Na het nemen van suppletie (tabletten, spray en injecties) worden je waarden vertroebeld. Tussentijds meten heeft dan ook geen zin. Kijk wel naar de klachten en baseer daar de volledige behandeling op.

Wil je je bloed laten onderzoeken om te kijken of je een tekort hebt? Neem dan voorafgaande aan je (bloed)onderzoek GEEN B12 en foliumzuur suppletie! Dit ‘verdoezelt’ je bloedwaardes: deze kunnen torenhoog worden en een tekort en eventuele opnamestoornis verbloemen of maskeren.

17. “De verzekering heeft het nodig dat de bloedwaarde beneden de referentiewaarde valt”

De arts (en zijn deskundigheid en onderbouwing) is leidend in de behandeling voor een patiënt, niet de verzekering.

18. “Vitamine B12 is gevaarlijk!”

Mensen kunnen in een rolstoel terecht komen en overlijden als hun B12-tekort niet op tijd behandeld wordt.

In de media ontstond er veel verwarring over vitamine B12, dit had vooral een negatieve invloed op mensen met een opname probleem van vitamine B12. Overdosering van deze vitamine is bij hen niet mogelijk. Wat je mogelijk teveel hebt ontvangen, plas je weer uit.

vitamine B12 ampullen op een rij

19. “B12 tekort is een hype en modeverschijnsel”

Steeds meer mensen lopen met allerlei vage klachten rond. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt door een vitamine B12-tekort en de ‘onzichtbare‘ vergeten ziekte van Addison-Biermer/een opnamestoornis.

Sommige mensen noemen het groeiende bewustzijn over deze belangrijke vitamine een hype. Ze vinden dat alle problematiek ten onrechte wordt toegeschreven aan deze vitamine. Natuurlijk is het niet zo dat alle problemen per definitie worden veroorzaakt door een B12-tekort. Het is wel heel belangrijk om deze vitamine in het juiste perspectief te zien en een eventueel tekort te onderzoeken dan wel uit te sluiten. IJzer en foliumzuur worden immers ook vaak ‘standaard ‘gecontroleerd omdat ze belangrijk zijn, deze vitamine zou dat ook volgens Stuart en Pacholok moeten zijn!

Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van dat vitamine B12 niet een gewoon “vitamientjesprobleem” is, maar dat dit een vitamine is die ertoe bijdraagt dat je je goed voelt en lekker in je vel zit. Steeds meer mensen laten daarom zichzelf onderzoeken op een mogelijk tekort. Naast dat dit veel klachten kan besparen, bespaart dit de zorg ook allerlei kosten. Een injectie kost relatief weinig, medicatie tegen klachten die kunnen voortvloeien uit een B12-tekort zoals depressie veel meer!

20. “Er bestaat geen enkele arts die mij kan helpen”

Dat dacht ik ook lang. Ik was voortdurend aan het opkomen en strijden voor mijn gezondheid: ik wilde perse injecties. Ik voelde in alles dat mijn lichaam dit nodig had. Toch werd dit telkens tegengehouden door ‘specialisten’.

Ik overwoog zelfs om zelf geneeskunde te gaan studeren en ‘Dr. B-12’ te worden, zodat ik op zijn minst mezelf goed kon behandelen…

Op een gegeven moment werd mij op een forum een specialist aangeraden met verstand van vitamine B12. Ik wilde er dolgraag heen, maar was in die periode al naar een andere internist geweest die sprak over CVS. Ik dacht dat mijn kansen (voor een second opinion) om nog een keer naar een internist te gaan waren verkeken en liet het er bij.

Achteraf gezien klopte dit niet: ik had prima nog een keer naar een andere specialist kunnen gaan. Jaren gingen er over heen toen ik ’toevallig’ vanwege een verhuizing bij een nieuwe huisarts en deze specialist terecht kwam. Het tekort werd eindelijk goed onderzocht (ik bleek een opnamestoornis te hebben) en behandeld met injecties. Ik kreeg weer energie, zat lekkerder in mijn vel en ik had mijn leven weer terug!

Wil je ook een arts die je hier goed bij kan helpen? Check dan deze tip 1.

21. “Wat die specialist van je zegt klopt niet”

Helaas weten nog weinig artsen hoe je een vitamine B12 tekort moet opsporen en behandelen. Ze denken vaak ten onrechte dat B12 toedienen bijvoorbeeld gevaarlijk is en houden adviezen van collega artsen (internisten) tegen. Soms noemen ze juiste informatie zelfs “onzin”…

De huisarts die mij fijn had geholpen met mijn B12-tekort ging op een gegeven moment weg uit de praktijk. Gevolg: ik kreeg te maken met een huisarts die weer geen verstand van zaken had van vitamine B12. Ik moest bijvoorbeeld weer aan mijn specialist vragen om een schriftelijke verklaring met daarop de boodschap dat ik die B12 nog steeds nodig had.

Dat was de druppel.

Bij een opnameprobleem blijf je vitamine B12 nodig hebben. Vergelijk het met iemand met diabetes: zo’n iemand blijft ook insuline nodig hebben.

Ik ben toen naar een andere huisarts gegaan: een die dit probleem (h)erkent en juist behandeld. Een feest om een specialist te hebben die mij ondersteunt. Een die met mij meedenkt, mij serieus neemt en energie geeft :).

vitamine B12 ampullen

22. “Alle B12 naalden en spuiten zijn goed”

Het merk Terumo kwam in de media, bijvoorbeeld bij het TV Programma EenVandaag; hun spuiten én naalden zouden lijm lekken. Dit met alle risico’s van dien.

‘Toevallig’ had ik altijd spuiten en naalden van een ander merk en kreeg ik van de apotheek op een gegeven moment naalden en spuiten van dit merk. Ze voelden voor mij niet goed. Dat is voor mij als HSP al reden genoeg om ernaar te luisteren.

Dagelijks meet ik verder ook mijn temperatuur, omdat ik natuurlijke anticonceptie gebruik. Ik zag dat deze naalden en spuiten mijn temperatuur beïnvloeden. Als ze al mijn temperatuur beïnvloeden, wil ik niet weten wat ze nog meer doen… Mijn huisarts gebruikt hun spullen ook niet: ook hij was een aantal jaar geleden al gewezen op de mogelijke risico’s die dit merk met zich meebrengt.

Ook al zegt het RIVM “de lijm in de naalden is een verwaarloosbaar risico”; bij mij gaan ze er niet meer in…

23. “Ik laat je hiervan helemaal genezen!”

Er dient nog veel meer wetenschappelijk onderzoek gedaan te worden naar deze ziekte. Zowel naar de oorzaken als de behandeling met injecties en welke vormen het beste opneembaar zijn.

Soms kan de oorzaak van de opnamestoornis niet worden weggenomen, bijvoorbeeld als je antistoffen hebt tegen Pariëtale cellen: een auto-immuunziekte. Hier bestaat nog geen wetenschappelijk onderbouwd medicijn tegen, dat de oorzaak van de opnamestoornis wegneemt.

Je kunt in bovenstaand gevoel daarom in die zin niet 100% genezen en en 100% beter worden. Er is dan sprake van een chronische ziekte. Ik heb een keer meegemaakt dat een natuurarts hoogstens verbaasd reageerde dat ik naar een internist wilde vanwege injecties. De arts zei dat hij mij “wel even zonder injecties kon genezen.” Ik schrok enorm van deze uitspraak: deze uitspraak klopt niet!

Wel kun je de ziekte juist behandelen (met injecties), ermee om leren gaan en je beter gaan voelen :).

Meer weten?

Let op: Heb je een vraag over vitamine B12 en/of wil je persoonlijk advies over jouw situatie? Raadpleeg bij klachten en bijbehorende vragen voor de zekerheid ook altijd een arts. Bekijk eerst even al mijn informatie die ik heb gedeeld over vitamine B12 op mijn site. Heb je daarna nog een vraag over vitamine B12? Ik help je er enkel bij met het Complete HSP Jaartraject Van vermoeid naar een leven waarin jij Bloeit!‘. Klik hier en vind er meer informatie over>>>

Vond je dit artikel waardevol? Doneer!

Heb je iets aan dit artikel gehad? Je doet mij een groot plezier met een donatie :). Daarmee ondersteun je mij om nog meer informatieve en inspirerende artikelen te kunnen delen in de toekomst. Elk bedrag (klein of groot) is heel welkom. Doneren kan al vanaf €2,-! Klik hier om te doneren >>>

Over Femke de Grijs

Femke de Grijs, met logos van de tijdschriften Libelle, Margriet en Happinez

Als kind stond ik van nature in contact met fijnstoffelijke dimensies. Toen ik erachter kwam dat mijn omgeving niet waarnam wat ik waarnam, werd ik bang voor andermans mening hierover en sloot ik mij hiervoor af.

Jarenlang onderdrukte ik mijn paranormaliteit en hoogsensitiviteit en leefde ik vanuit mijn ratio. Ik cijferde mijzelf (spirituele essentie) weg en leefde naar de verwachtingen van de buitenwereld. Dit gaf op den duur fysieke, emotionele en mentale klachten zoals uitputting en somberheid. In het reguliere circuit liep ik vast.

Ik voelde dat ik het roer om mocht gooien, leerde de vruchten van mijn sensitiviteit plukken en ging mijn droom leven. Zo kwam ik tot bloei. Mijn levenspartner Mathijs en ik verkochten ons huis in Nederland. Sinds 2017 reizen wij voor onbepaalde tijd samen met hond Juultje (geboren in 2022) de wereld over.

Ben jij een ambitieuze spirituele vrouw en wil ook bezield leven? Ik help jou graag, bijvoorbeeld via mijn gratis E-book, blogs en begeleiding.

Aanvullende artikelen

cover van Libelle, waarin Femke de Grijs vertelt over B12-tekort

Spiegelbeeld Magazine vitamine B12-tekort deel 1 door Femke de Grijs cover

Spiegelbeeld Magazine vitamine B12-tekort deel 2 door Femke de Grijs cover

Viva interviewt Femke de Grijs over vitamine B12-tekort cover

P.S. Krijg jij ook wel eens van dit soort opmerkingen?
Welke zoal? Laat het hieronder weten!

P.P.S. Als jij deze uitspraken zat bent, of deze misverstanden de wereld uit wil helpen, zou ik het erg waarderen als je dit bericht wil delen :).

Tot slot: Heb je een vraag over vitamine B12 en/of wil je persoonlijk advies over jouw situatie? Deze beantwoord ik hieronder niet meer in het reactieveld. Zie hierboven in de blog het kopje ‘Meer weten?’ hoe ik je wel kan helpen!

Deze blog werd gepubliceerd op 15 september 2015 en werd geüpdatet op 9 juli 2024

26 reacties op “De 23 Meest Onzinnige Uitspraken over Vitamine B12 tekort”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Miranda avatar
  Miranda

  Hoi Femke..
  Bedankt voor je duidelijke en uitgebreide blog.
  Ik heb bloed laten prikken, maar men zei dat B12 goed was (380).
  Wel was mijn D ernstig te laag. Die moest ik meteen bij gaan slikken. Ik wacht nu af of de klachten verbeteren, maar heb er niet alle vertrouwen in.
  Maar de huisarts vond het best zo. Die wilde wel laten prikken, maar meer op mijn aandringen. Erg uitgebreid is er niet geprikt dus. En ik heb de energie niet om er weer achteraan te gaan dus heb nu mijn hoop even op de D gegooid.

  Groetjes van Miranda

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Hoi Miranda,

   Bedankt voor je berichtje. Fijn dat je het een duidelijke blog vindt!

   Bij een serum waarde van 380 kan er sprake zijn van een tekort (zie ook mijn andere blog https://femkedegrijs.com/vitamine-b12-tekort-en-vermoeidheid-wat-kun-je-doen-4-tips-voor-hsp/).

   Wellicht vind je deze blog ook interessant om te lezen, die gaat verder in op vitamine D http://www.femkedegrijs.com/vitamine-d-tekort-oorzaak-van-vermoeidheid/ (had je misschien al gezien ;).

   Ik wens je voor nu alle goeds toe <3

   Liefs,
   Femke

 2. Evelyn avatar
  Evelyn

  Beste Femke,

  Reactie vandaag nog van de huisarts tegen mijn zus: “tja je krijgt al 1 x per maand een B12 injectie, die voorraad ben je niet zomaar kwijt, dus daar kunnen uw klachten niet door komen.”
  GGGRRR ik maak me hier zo nijdig om……….wat heerst er toch veel onwetendheid onder artsen.

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Evelyn,

   Hartelijk dank voor je toevoeging! Hopelijk zijn anderen er ook mee geholpen & wordt de onwetendheid zo (langzaam maar zeker) steeds meer weggenomen :).

   Liefs,
   Femke

 3. Adinda avatar
  Adinda

  Mooie blog en heel veel herkenning.
  Tegen mij zeiden/zeggen ze vaak dan ga je toch toch sporten? Dan voel je je vast snel een stuk beter.
  En ja van thuis zitten wordt het ook niet beter, alsof je voor de lol thuis zit.
  Of moe ben ik ook wel is dan ga je een avond lekjer vroeg op bed en dan ben je er morven weer. Alsof je daar zelf nog niet opgekomen was. De moeheid die ik heb is niet te vergelijken met de normalen na je drukke werkdag moe zijn. Die zou ik graag weer is willen voelen om de volgende dag weer fit op te staan.

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Lieve Adinda,

   Hartelijk dank voor je toevoegingen! Kan me voorstellen dat ook anderen hier veel herkenning in vinden & mee geholpen zijn 🙂

   Liefs,
   Femke

 4. Mimi avatar
  Mimi

  ik heb al over 35 jaar B12 te kort ernstige met neurologishe klachten. ben nu iedere dag aan het zelf spuiten, heb borstkanker en ga vandaag voor 3rde keer chemo krijgen. door deze kanker behandeling gaat rode bloedlichaampjes sterk na beneden dus vandaar iedere dag B12 spuiten om mij tehelpen met de rode bloedlichaampjes en diverse sterke bijwerkingen ook van de chemo want die is catastrofaal voor B12 auto imuun ziekte. mijn info komt van deze site en de facebookpagine B12, de vergeten iekte die mij erg hebben geholpen. dr, Auwerda in Lelystad is een expert op het gebied van B12 in Nederland, hij is internist-hematoloog. aub lees deze links van hem: b12researchgroup.wordpress.com, ze hebben mij erg geholpen om de juiste behandeling te krijgen met een zwaar B12 tekost waardoor ik volledig invalide geworden ben. groet….Mimi

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Beste Mimi,

   Ik zag je reactie ook op Facebook. Tof dat je wat aan die sites hebt gehad. In mijn blog link ik er ook naar de B12 Research Group, ik vind dat ze super werk verrichten :).

   Alle goeds <3

   Liefs,
   Femke

 5. Gonny avatar
  Gonny

  Hoe waar…
  En hoe zwaar is de ziekte van Adisson Biermer!
  Weet pas vanaf 2007 dat ik het heb. Na 13 zware voorafgaande jaren. Daardoor heb nu nig veel neurologische klachten. Die je niet ziet aan de buitenkant.

  Dit hebben vast ook vele lotgenoten mogen aanhoren…
  Nummer 24: Ik ben ook wel eens moe!

  Sterkte iedereen!

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Dank je voor je mooie toevoeging Gonny, heel herkenbaar ook!

   Ik wens je verder het beste toe <3

   Liefs,
   Femke

 6. Desiree avatar
  Desiree

  Als ik dit lees ben ik heel erg blij met mijn huisarts. Ik begon met vermoeidheidklachten en gewichtstoename. Ik had altijd alles kunnen eten omdat mijn schildklier waarschijnlijk te snel werkte. nu na bloedprikken waarden tegenstrijdig, maar huisarts besloot toch medicijnen te geven. Klachten verdwenen vrij snel al moet ik wel echt nog steeds goed opletten met wat ik eet. Een jaar later toch weer vermoridheidskkachten en mijn waarden van de schildklier waren goed. Uitgebreid bloedonderzoek had ik ineens een drastisch vitamine b12 tekort. Ik kon van geluk spreken dat ik geen bloedarmoede had gekregen. Direct spuiten 10 weken lang elke week. Nu zijn de waarden weer goed en voel ik me beter, maar omdat ze het risico niet willen lopen dat de waarde ooit weer zo laag wordt, krijg ik nu elke twee maanden een spuit. Ik moet zeggen dat het nu weer prima gaat.

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Wauw,, wat super Desiree! 🙂

 7. Iris avatar
  Iris

  Wat ik nog graag even aan het verhaal zou willen toevoegen gaat over een mogelijke oorzaak van een opname-stoornis.
  Ik loop nu een paar jaar bij een zeer ervaren (26 jaar praktijkervaring) dame van 81 die een Kinesiologie-praktijk heeft waar ze heel veel mensen helpt.
  Bij het testen komt er bij de meeste mensen uit dat vitamine- en mineralenopname (zij noemt dit de werking van het lichaamseigen stofje ‘provitamine’) verstoord is geraakt of niet meer werkt door inname van voedingssupplementen en/of medicatie. In beiden zitten vaak toevoegen en/of andere chemische bestanddelen die er toe bijdragen dat het stofje provitamine haar werk niet meer doet.
  Iedere keer als ik weer voor een consult bij haar ben geweest, heeft ze me weer van voedingssupplementen afgehaald die niet goed voor me blijken te zijn. Kortom, des te minder van deze middelen, des te beter 🙂 Ik heb zelf ook het gevoel dat je met versgeperste (groenten-, fruit- en rauwkost)sappen een heel eind komt voor wat betreft je vitaminen- en mineralenbehoeften. Ben hier sinds kort mee begonnen en het bevalt me prima. Vind de sapjes niet te nassen, hoewel het mijn lichamelijke conditie wel ten goede komt en daar gaat het mij om !

 8. Brigitta avatar
  Brigitta

  Hoi Femke,
  Ik ben heel blij met jouw ‘verhaal’ over jouw vit B12 tekort en je weg naar de juiste diagnose. Het zouden mijn eigen woorden kunnen zijn… Gisteren kreeg ik – na 12 jaar chronische vermoeidheid en allerlei vervelende symptomen – waarschijnlijk eindelijk de juiste diagnose: een vit B12 tekort. Volgens mijn natuurarts is het echter beter te omschrijven als: “de vitamine werkt niet”. Hij heeft geen bloedtest laten doen, maar een urine-test, omdat (volgens hem) enkel in de urinetest te zien is of de vitamine “werkt”. Zo kan (volgens hem) een bloedtest misleidend aangeven dat je geen vit B12 tekort hebt, maar dat je toch uitgeput bent door een tekort. Omdat de vitamine niet wordt opgenomen. Voor mij is het nu eerst uitzoeken of de oorzaak in de darmen ligt of bij één of andere ziekte (zoals Lyme). Hopelijk zijn mijn (slecht functionerende) darmen de oorzaak, want dan is de weg naar genezing nu in zicht 🙂 O ja, en toen ik vernam dat hij niet 1 of 2 injecties met vit B12 zou geven, maar meerdere, wist ik – dankzij jouw artikel – dat ik bij de juiste arts zat 🙂 Ik ga nog meer artikels/blogs van je lezen, want ik denk dat ik nog veel van je kan ‘opsteken’. Bedankt!
  Groetjes, Brigitta

 9. Ingrid avatar
  Ingrid

  Hallo Femke,
  Ik heb mijn bloed laten nakijken via de huisarts en daar kwam een lage B 12 en D uit.
  Op advies van de assistente ben ik begonnen met tabletjes met cynocobalamine. Nu twee dagen bezig en voel mij niet goed. Last van misselijkheid, darmen verwardheid (zeg maar niet in het hier en nu staan.) Ook is het branderige gevoel op mijn huid en tong verergerd. Heb je hier al eens van gehoord? Heb verschillende sites bezocht maar kan er niets over vinden.
  Op jou site raad je cynocobalamine af. Waarom is dat?
  Ik ben ook een HSPer.

  1. Femke de Grijs avatar
   Femke de Grijs

   Hoi Ingrid,

   Daar heb ik wel eens eerder van gehoord. Hier kun je er meer informatie over vinden (en vind je ook waarom ik cynocobalamine afraad): https://femkedegrijs.com/vitamine-b12-tekort-en-vermoeidheid-wat-kun-je-doen-4-tips-voor-hsp/

   Liefs,
   Femke

 10. Viki avatar
  Viki

  Your answer shows real inneillgetce.

 11. Monique avatar
  Monique

  Wow wat schrik je hier van zeg.heb zelf sinds 5 jaar b12 tekort niemand eist eat ik mankeerde ziekenhuis in en uit ze zeiden dat het door de bevalling kwam maar na een paar maanden geloofde ik er niet meer in had evenwichtstoornis oorsuis slecht gehoor kwam allemaal door de bevalling door de hellpsyndroom zwangerschapsvergiftiging.voelde me echt waardeloos kon niet eens zelf voor me eigen kind zorgen.pas nadat mijn kind 2 werd las ik een artikel in de vriendin over b12 tekort heb gelijk me huisarts gebeld of ik dat even kon testen en ja hoor b12 tekort eerste week om de dag gespoten en daarna elke 4 weken tot nu toe moet colgende week weer bloedprikken hoe de waardes nu zijn.maar met de klachten die ik nog steeds hebt moet je maar mee leren leven zeggen ze en de mensen om je heen denken dat je je aan steld door deze klachten heb ik 5 jaar geleden gewoon ontslag moeten nemen omdat ik het niet meer aan kon en nog steeds niet probeer zoveel maar het lijt me niet helaas. Maar wil het toch nog graag weten of het door de zwangerschap kwam of dat ik al heel lang met b12 tekort liep.maar daar zullen ze niet achter komen denk.snap heel het verhaal hier boven b12 word erg onderschat..ben overal op getest en elke ziekte of wat dan ook kon ik uitsluiten..
  Hoop dat er meer onderzoek word gedaan hoe het komt .

  Groetjes monique.

 12. Derya Tasdemir avatar
  Derya Tasdemir

  Dag,

  Al 15 jaar krijg ik om de 3 weken een B12-spuitje toegediend. Als ik bloed laat prikken zijn mijn waardes normaal, maar als ik mijn spuitjes niet laat zetten, dalen ze meteen. Dus volgens mijn huisarts en de specialist zal ik spuitjes moeten krijgen voor de rest van mijn leven. Ik heb het geaccepteerd want ik weet dat mijn lichaam B12 niet opneemt en dus medicatie heeft geen zin, enkel spuitjes werken. Nu mijn vraag is of het mogelijk is om het zelf te doen. Mijn huisarts zegt van niet. Als het wel mogelijk is wil ik er over leren etc. Ik heb een drukke schema en om de 3 weken telkens naar de huisarts gaan is moeilijk. Ik ben afgestudeerd als filmregisseur en heb het super druk. Ik heb een tijdje geprobeerd om een verpleegster thuis te laten komen, maar soms moet ik reizen etc. Binnenkort vertrek ik ook naar Amerika.. Ik wil dit zelf kunnen. Is dit mogelijk??

 13. Norma avatar
  Norma

  Bij mij is pas geleden een opnameprobleem en laag vitamine B12 geconstateerd. Ik krijg nu eerst twee maal per week een injectie, vijf weken lang. Daarna zullen ze het af gaan bouwen, maar het zal levenslang nodig zijn.
  Nu heb ik drie injecties gehad en na iedere injectie ben ik een paar uur later zo moe dat ik alsware in stort en een paar uur naar bed moet. Ik lees wel over verslechtering in het begin en dat je door moet zetten, wat ik zeker van plan ben, maar hoe lang duurt dit?

 14. Keriema avatar
  Keriema

  Dag femke,
  Ben eerst depressief verklaard, daarna autistisch, eet matig vlees en andere producten. Herken me volledig in het hsp verhaal. Heb veel B12 tekort klachten. B12 was 2 jaar terug 256 tja das goed he volgens de artsen. Waar kun j terecht voor injecties? huisarts gaat dat dus echt niet doen.

 15. Marco avatar
  Marco

  Ik heb een Vit B 12 serum waarde van 217 dit is duidelijk te laag de arts weigert mij Vit B 12 injecties te geven onbegrijplijk hij wil me eerst 3 maanden laten aan tobben met B 12 pillen wat niet gaat werken.. wat kan ik doen…Ik voel me een wrak mijn Vit D was wel goed 102.

 16. Diana avatar
  Diana

  Hallo Femke,
  Ook ik ben (waarschijnlijk) hsp’er, en heb opname probleem B12. Die heb ik onder controle met 1x in de week spuiten.
  Maar mijn andere vitamines heb ik ‘nog’ niet onder controle.. Vitamine D, foliumzuur, ijzer enz.. Opname probleem. Zou dit ook ermee te maken kunnen hebben dat dit komt omdat ik hsp ben?
  Mijn huisarts denk, dat ik daardoor veel meer verbruik aan vitamines.
  Groetjes Diana

 17. Dani avatar
  Dani

  Hi Femke,

  Wat fijn dat je hier alles zo duidelijk beschrijft. Ik heb sinds Januari geen baan meer en eigenlijk vanaf dat moment heb ik de ene na de andere klacht. Ik heb het maar afgeschoven op stress, uit mijn ritme zijn, meer gefocust zijn op hoe ik me voelde en het feit dat ik misschien wel gewoon lui werd doordat ik langer kon blijven liggen ‘s ochtends.. totdat ik elke dag last van hoofdpijn kreeg en dood en doodmoe was. Ik dacht dat het misschien ijzer tekort was, maar toen ik doorverwezen werd voor een bloedonderzoek had de HA ook vitamine B-12 aangevinkt. Hier kwam naar voren dat mijn B-12, 114 was, terwijl het tenminste 141 moest zijn.. Ik heb nu tabletten gekregen en over een maand moet ik opnieuw een bloedtest doen om te zien of mijn lichaam het goed opneemt. Denk je dat dit goed is, of denk je dat mijn waardes dusdanig laag zijn, dat ik toch naar injecties moet vragen??

  Met vriendelijke groeten,
  Dani

 18. Saskia avatar
  Saskia

  Mijn B12 vorig jaar was 249, lading klachten maar nee mevr de waarde is prima.Mijn dochter van 15 is van de week geprikt op D en B12, D waarde 41 en B12 is 177….allemaal prima in orde mevr….moedeloos word ik ervan

 19. Eric van Deursen avatar
  Eric van Deursen

  Hallo Femke
  Wat een goede blog heb je gemaakt zeg!
  Je kunt hier eigenlijk bijna alles vinden over een b12 tekort denk ik.
  Ik heb ook al jaren last van vermoeidheid, spierpijn, gewrichtsklachten en meer van de klachten.
  Mijn mma was verhoogd 555 maar de b12 totaal zat rond de 350.
  Ik ben nu 3 weken geleden begonnen met het opladen en spuit nu 2x per week b12 bij mezelf en neem 1x per week foliumzuur.
  Ik heb nog niet het idee dat ik iets van verbetering merk maar ben nog maar net bezig denk ik dan.
  Het kan ook niet snel genoeg gaan als je al jaren last hebt van deze klachten.
  Ik hoop dat het iets bij mij gaat verbeteren en dan zal ik dit ook even melden hier.
  iig bedankt voor je inzet…..

  Eric

Scroll naar boven